બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર નિમેષ ઠાકરની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 19, 2018 પર 14:12  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે નિમેષ ઠાકર ડોટ કોમના નિમેષ ઠાકર પાસેથી.


હિન્ડાલ્કોમાં 185નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે હિન્ડાલ્કોમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 185નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ભુષણ સ્ટીલ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે ભુષણ સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ઓરોબિન્દો ફાર્મા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે ઓરોબિન્દો ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


થૉમસ કુકમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે થૉમસ કુકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


જેટ એરવેઝમાં 285નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે જેટ એરવેઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 285નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ક્લ્પતરુ પાવર માંથી બહાર નીકળી જાઓ
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે ક્લ્પતરુ પાવરમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટમાં 1150નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1150નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.