બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર નિરવ વખારિયાની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે શેરઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝના નિરવ વખારિયા પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 28, 2021 પર 15:10  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે શેરઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝના નિરવ વખારિયા પાસેથી.


એસબીઆઈમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


મણ્ણપુરમ જનરલ ફાઇનાન્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે મણ્ણપુરમ જનરલ ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વાલચંદનગરમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે વાલચંદનગરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા મોટર્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સન ફાર્મામાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે સન ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


લ્યુપિનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે લ્યુપિનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઉષા માર્ટિનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે ઉષા માર્ટિનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.