બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર નિરવ વખારિયાની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે શેરઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝના નિરવ વખારિયા પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 23, 2021 પર 14:09  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે શેરઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝના નિરવ વખારિયા પાસેથી.


વોડાફોન આઈડિયા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે વોડાફોન આઈડિયામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ નકરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ભારતી એરટેલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે ભારતી એરટેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ફેડરલ બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે ફેડરલ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


તમિલનાડુ ન્યુઝપ્રિન્ટ એન્ડ પેપર્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે તમિલનાડુ ન્યુઝપ્રિન્ટ એન્ડ પેપર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કોરોમંડલ ઈન્ટમાં રોકાણ જાળવી રાખો
નિરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે કોરોમંડલ ઈન્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.