બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર પ્રદિપ હોતચંદાણીની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસિસના પ્રદિપ હોતચંદાણી પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 12, 2018 પર 14:24  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસિસના પ્રદિપ હોતચંદાણી પાસેથી.


એમબીએલ ઇન્ફ્રામાં 22નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે એમબીએલ ઇન્ફ્રામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 22નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઇન્ડસઇન્ડ બેન્કમાં 1685નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે ઇન્ડસઇન્ડ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1685નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા મોટર્સમાં 432નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 432નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.