બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર પ્રિતેશ મહેતાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 06, 2019 પર 14:21  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે યસ સિક્યોરિટીઝના પ્રિતેશ મહેતા પાસેથી.


આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


હુડકો માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે હુડકોમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બજાજ ફિનસર્વમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે બજાજ ફિનસર્વમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પ્રભાત ડેરીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે પ્રભાત ડેરીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એવન્યુ સુપરમાર્ટસમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે એવન્યુ સુપરમાર્ટસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બોમ્બે ડાઇંગ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે બોમ્બે ડાઇંગમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ટાટા મોટર્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.