બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર વિકાસ જૈનની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 18, 2019 પર 14:14  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે રિલાયન્સ સિક્યોરિટીઁઝનાં વિકાસ જૈન પાસેથી.


ફેડરલ બેન્કમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે ફેડરલ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ડીસીબી બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે ડીસીબી બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


એલએન્ડટી ફાઇનાન્સમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે એલએન્ડટી ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ગુજરાત ગેસમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે ગુજરાત ગેસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઇશર મોટર્સમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે આઇશર મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અશોક લેલેન્ડ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે અશોક લેલેન્ડમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બીએચઇએલ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે બીએચઇએલમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


રૂશિલ ડેકોર માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિકાસ જૈનનું કહેવુ છે કે રૂશિલ ડેકોરમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.