બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર વિશાલ મલકાનની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મલ્કાન્સ વીવ ડોટ કોમના વિશાલ મલકાન પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 04, 2021 પર 14:13  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે મલ્કાન્સ વીવ ડોટ કોમના વિશાલ મલકાન પાસેથી.


હેપિએસ્ટ માઇન્ડ ટેકમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિશાલ મલકાનનું કહેવુ છે કે હેપિએસ્ટ માઇન્ડ ટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સેલમાં 115નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
વિશાલ મલકાનનું કહેવુ છે કે સેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 115નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ડીએલએફમાં રોકાણ જાળવી રાખો
વિશાલ મલકાનનું કહેવુ છે કે ડીએલએફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અદાણી પાવર માંથી બહાર નીકળી જાઓ
વિશાલ મલકાનનું કહેવુ છે કે અદાણી પાવરમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા શ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.