બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 25, 2018 પર 09:08  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

રાજન શાહ
અમારા રાજા: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 840 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 920/940 રૂપિયા (1 મહિના માટે).
ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 1185 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 1280/1310 રૂપિયા (1 સપ્તાહ માટે).

નીરવ વખારીયા
આરઈસી: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 155 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 168 રૂપિયા (2-3 દિવસ માટે).
ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 1235 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 1298 રૂપિયા (2-3 દિવસ માટે).