બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 07, 2018 પર 09:15  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

વિનય રાજાણી
યુપીએલ: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 640 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 680 રૂપિયા (2-5 દિવસ માટે).
વિજ્યા બેન્ક: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 61 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 65 રૂપિયા (2-5 દિવસ માટે).

નિરવ વખારિયા
યુપીએલ: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 640 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 682 રૂપિયા (2-3 દિવસ માટે).
એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ: ખરીદો સ્ટૉપલૉસ - 538 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 575 રૂપિયા (2-5 દિવસ માટે).