બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 14, 2019 પર 09:06  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

ધવલ વ્યાસ -
આઈટીસી: વેચો સ્ટૉપલોસ - 251 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 236 રૂપિયા (2 દિવસ માટે).
ઓરબિંદો ફાર્મા: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 596 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 624 રૂપિયા (2 દિવસ માટે).

જિજ્ઞેશ મહેતા -
કેપ્લિન પોઇન્ટ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 425 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 465 રૂપિયા (1 સપ્તાહ માટે).
માસ ફાઈનાન્સ સર્વિસ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 602 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 655 રૂપિયા (1 સપ્તાહ માટે).

સુમિત બગડિયા -
સન ફાર્મા: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 425 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 460 રૂપિયા (3-4 દિવસ માટે).
ડીમાર્ટ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 1430 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 1490/1510 રૂપિયા (3-4 દિવસ માટે).