બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 12, 2019 પર 09:16  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

કુશ ઘોડસરા -
એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 396 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 421 રૂપિયા (4 દિવસ માટે).
બજાજ ફાઈનાન્સ: વેચો સ્ટૉપલોસ - 3478 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 3320 રૂપિયા (4 દિવસ માટે).

રૂચિત જૈન -
ગ્રેન્યુઅલ્સ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 98.70 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 108 રૂપિયા.
મધરસન સુમી: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 99 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 110 રૂપિયા.

પ્રદીપ હોતચંદાણી -
એસબીઆઈ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 276 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 298 રૂપિયા (2-3 દિવસ માટે).
બર્જર પેંટ્સ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 363.50 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 380 રૂપિયા (2-3 દિવસ માટે).