બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 16, 2020 પર 09:12  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

કુનાલ શાહ -
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 129 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 139.50/142.20 રૂપિયા (6-7 દિવસ માટે).
એચયુએલ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 1970 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 2090/2125 રૂપિયા (6-7 દિવસ માટે).

રૂચિત જૈન -
ઓરિએન્ટ ઈલેક્ટ્રિક: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 195 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 215 રૂપિયા (1-2 દિવસ માટે).
નાલ્કો: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 45.70 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 52 રૂપિયા (1 સપ્તાહ માટે).

કુશ ઘોડસરા -
એસબીઆઈ: વેચો સ્ટૉપલોસ - 329 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 319 રૂપિયા.
એક્સિસ બેન્ક: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 738 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 769 રૂપિયા.