બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 03, 2020 પર 09:15  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

રૂચિત જૈન -
જય કૉર્પ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 70.50 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 81/83 રૂપિયા (2-3 દિવસ માટે).

કુશ ઘોડસરા -
લ્યુપિન: વેચો સ્ટૉપલોસ - 891 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 818 રૂપિયા (5 દિવસ માટે).
એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 251 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 268 રૂપિયા (5 દિવસ માટે).
યુપિએલ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 417 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 441 રૂપિયા (5 દિવસ માટે).

કુનાલ રાંભિયા -
એસબીઆઈ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 160 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 190 રૂપિયા (7-10 દિવસ માટે).
કેડિલા હેલ્થકેર: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 330 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 400 રૂપિયા (7-10 દિવસ માટે).
શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ: ખરીદો સ્ટૉપલોસ - 550 રૂપિયા, લક્ષ્યાંક - 700 રૂપિયા (7-10 દિવસ માટે).