બજાર » સમાચાર » આજનો વેપાર

ક્યા શેર્સ પર રાખશો આજે નજર

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 14, 2019 પર 09:01  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

બની રહે છે કે લગાવેલો દાવ ચોક્કસ બેસસે કે નહીં. પરંતુ શેરોની દરેક હલચલ પર નજર રાખીને આપણા રોકાણને સુરક્ષિત જરૂર કરી શકાય છે. અહીં અમે બતાવી રહ્યા છે એવા શેર જે રહેશે આજે ખબરોમાં અને જેની ઉપર હશે બજારની નજર.

ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ગ્લેનમાર્ક ફાર્માનો નફો 53.1 ટકા ઘટીને 109.3 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ગ્લેનમાર્ક ફાર્માનો નફો 233 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ગ્લેનમાર્ક ફાર્માની આવક 7.3 ટકા વધીને 2322.9 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ગ્લેનમાર્ક ફાર્માની આવક 2165.6 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં ગ્લેનમાર્ક ફાર્માના એબિટડા 346.9 થી ઘટીને 341.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં ગ્લેનમાર્ક ફાર્માના એબિટડા માર્જિન 16 ટકાથી ઘટીને 14.7 ટકા રહ્યા છે.

કોલ ઈન્ડિયા -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં કોલ ઈન્ડિયાનો નફો 22.3 ટકા વધીને 4629.7 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં કોલ ઈન્ડિયાનો નફો 3786.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં કોલ ઈન્ડિયાની આવક 3.6 ટકા વધીને 24934 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં કોલ ઈન્ડિયાની આવક 24070.8 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં કોલ ઈન્ડિયાના એબિટડા 5653.9 થી વધીને 6607.5 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં કોલ ઈન્ડિયાના એબિટડા માર્જિન 23.5 ટકાથી વધીને 26.5 ટકા રહ્યા છે.

ચોલામંડલ/શ્રીરામટ્રાન્સફર/એએએફએસએલ/સિટી યુનિયન/રેપ્કો -
NBFCsના પૂલ્ડ અસેટ્સ પર દિશાનિર્દેશ જાહેર. સરકારે સરકારી બેન્કોને આપ્યા આદેશ. NBFCsના અસેટ્સની થર્ડ પાર્ટી રેટિંગ કરાવવી પડશે. ઓછા જોખમવાળી મિલકતો ખરીદવાને પ્રાથમિકતા છે. કોલેટેરલવાળી મિલકતોને પણ આપવી પડશે પ્રાથમિકતા. બેન્કોને 6 મહિના માટે આંશિક ક્રેડિટ ગેરેન્ટી. ક્રેડિટ ગેરેન્ટી પહેલા નુકસાનના 10% સુધી રિકવર થશે. NBFCsને 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની મદદ મળશે.

ઓએનજીસી -
નાણાકિય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ઓએનજીસીનો નફો 46 ટકાથી વધીને 5904 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. નાણાકિય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઓએનજીસીનો નફો 4044.6 કરોડ રૂપિયાનો થયો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ઓએનજીસીની આવક 0.8 ટકા વધીને 26554.7 કરોડ રૂપિયા રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઓએનજીસીની આવક 26758.5 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પહેલા ક્વાર્ટરમાં ઓએનજીસીના એબિટડા 12371 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 15111.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં ઓએનજીસીના એબિટડા માર્જિન 46.2 ટકા થી વધીને 56.9 ટકા રહ્યા છે.

પાવર ફાઈનાન્સ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં પાવર ફાઈનાન્સનો નફો 0.1 ટકા ઘટીને 1383 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં પાવર ફાઈનાન્સનો નફો 1384 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં પાવર ફાઈનાન્સની આવક 8.5 ટકા વધીને 7580 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં પાવર ફાઈનાન્સની આવક 6984 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

રાઇટ્સ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં રાઇટ્સનો નફો 12.6 ટકા વધીને 98 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં રાઇટ્સનો નફો 87 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં રાઇટ્સની આવક 61.8 ટકા વધીને 537.7 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં રાઇટ્સની આવક 332.2 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં રાઇટ્સના એબિટડા 88.9 થી વધીને 130.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં રાઇટ્સના એબિટડા માર્જિન 26.8 ટકાથી ઘટીને 24.3 ટકા રહ્યા છે.

અપોલો હોસ્પિટલ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હોસ્પિટલનો નફો 68.5 ટકા વધીને 57 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હોસ્પિટલનો નફો 33.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હોસ્પિટલની આવક 16.4 ટકા વધીને 2571.9 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હોસ્પિટલની આવક 2210.5 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હોસ્પિટલના એબિટડા 918.2 થી ઘટીને 363.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હોસ્પિટલના એબિટડા માર્જિન 41.5 ટકાથી ઘટીને 14.1 ટકા રહ્યા છે.