બજાર » સમાચાર » આજનો વેપાર

સપ્તાહની છે શરૂઆત, ક્યા શેરોમાં રહેશે હલચલ

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 30, 2017 પર 08:58  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

બની રહે છે કે લગાવેલો દાવ ચોક્કસ બેસસે કે નહીં. પરંતુ શેરોની દરેક હલચલ પર નજર રાખીને આપણા રોકાણને સુરક્ષિત જરૂર કરી શકાય છે. અહીં અમે બતાવી રહ્યા છે એવા શેર જે રહેશે આજે ખબરોમાં અને જેની ઉપર હશે બજારની નજર.

એલએન્ડટી -
આવકમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન, પણ ઓપરેશનલ પરફોર્મન્સમાં સુધારો. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 17 માટે આવકના ગાઇડન્સમાં ઘટાડો કર્યો.

એલએન્ડટી પર બ્રોકરેજ -
બીઓએફએ એમએલે એલએન્ટી પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1641 નો રાખ્યો છે. જેફરીઝે એલએન્ટી પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1750 નો રાખ્યો છે. ડૉઇશ બેન્કે એલએન્ટી પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1530 નો રાખ્યો છે. યુબીએસે એલએન્ટી પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1585 નો રાખ્યો છે.

એલએન્ડટી પર જેપી મોર્ગન -
જેપી મોર્ગને એલએન્ડટી પર માર્ચ ત્રિમાસિકમાં ઓર્ડર ઇનફ્લો અને આવકમાં સુધારો દેખાશે. કોર બિઝનેસ માર્જિન અને આવકમાં પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ જોવા મળી.

બીઈએલ -
કંપનીની આવકમાં 37%નો વધારો થયો, વધીને રૂપિયા 2191.3 કરોડ પર.

ગુજરાત આલ્કલી -
નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સનો નફો 3.2 ગણો વધીને 47.3 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સનો નફો 14.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સની આવક 38% વધીને 542.4 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સની આવક 522.5 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ઝુઆરી એગ્રો -
નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઝુઆરી એગ્રોનો નફો વધીને 22.3 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઝુઆરી એગ્રોનો નફો 1 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઝુઆરી એગ્રોની આવક 14.8% ઘટીને 949.9 કરોડ રૂપિયા પર થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઝુઆરી એગ્રોની આવક 1115.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ઝુઆરી એગ્રોના એબિટા 39.9 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 84.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ઝુઆરી એગ્રોના એબિટા માર્જિન 3.6% થી વધીને 8.9% રહ્યા હતા.

થાઈરોકેર -
નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં થાઈરોકેરનો નફો 42.2% વધીને 15.4 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં થાઈરોકેરનો નફો 10.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં થાઈરોકેરની આવક 9.7% ઘટીને 71 કરોડ રૂપિયા પર થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં થાઈરોકેરની આવક 78.7 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં થાઈરોકેરના એબિટા 39.9 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 84.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં થાઈરોકેરના એબિટા માર્જિન 3.6% થી વધીને 8.9% રહ્યા હતા.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયા -
નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયાનો નફો 33.8% વધીને 39.06 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયાનો નફો 29.20 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયાની આવક 10.6% વધીને 359.5 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયાની આવક 325 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયાના એબિટા 65.34 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 76.33 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયાના એબિટા માર્જિન 20.1% થી ઘટીને 7% રહ્યા હતા.

સુંદરમ ફાઇનાન્સ -
આવક-નફામાં સારી ગ્રોથ, જોકે એસેટ ક્વૉલિટી બગડી. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયોને લીધે એસેટ ક્વૉલિટીમાં નરમાશ.

જસ્ટ ડાયલ -
કંપનીની આવકમાં 8.5%નો વધારો થયો, વધીને રૂપિયા 180.3 કરોડ પર.
નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જસ્ટ ડાયલનો નફો 5.8% વધીને 27.4 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જસ્ટ ડાયલનો નફો 25.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જસ્ટ ડાયલની આવક 8.5% વધીને 180.3 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જસ્ટ ડાયલની આવક 166.2 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં જસ્ટ ડાયલના એબિટા 31.7 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 25.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જસ્ટ ડાયલના એબિટા માર્જિન 19.1% થી ઘટીને 14.3% રહ્યા હતા.

કાલિંદી રેલ -
ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કૉરિડોરથી રૂપિયા 197 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો.

તિરુમલાઇ -
કંપનીનો નફો રૂપિયા 8.6 કરોડ થી વધી રૂપિયાન 52.2 કરોડ પર.