બજાર » સમાચાર » આજનો વેપાર

ક્યા ટોપ શેરોમાં રહેશે આજે હલચલ, રાખો નજર

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 09, 2019 પર 09:16  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

બની રહે છે કે લગાવેલો દાવ ચોક્કસ બેસસે કે નહીં. પરંતુ શેરોની દરેક હલચલ પર નજર રાખીને આપણા રોકાણને સુરક્ષિત જરૂર કરી શકાય છે. અહીં અમે બતાવી રહ્યા છે એવા શેર જે રહેશે આજે ખબરોમાં અને જેની ઉપર હશે બજારની નજર.

ટાઈટન -
નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાઈટનનો નફો 4.4 ટકા વધીને 294.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાઈટનનો નફો 282.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાઈટનની આવક 19.3 ટકા વધીને 4671 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાઈટનની આવક 3916.7 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાઈટનના એબિટડા 455.3 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 456 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાઈટનના એબિટડા માર્જિન 11.6 ટકા થી ઘટીને 9.8 ટકા રહ્યા છે.

સારેગામા -
નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં સારેગામાનો નફો 24.9 ટકા ઘટીને 16 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં સારેગામાનો નફો 21.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં સારેગામાની આવક 17.8 ટકા વધીને 124 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં સારેગામાની આવક 105 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં સારેગામાના એબિટડા 33 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 36.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં સારેગામાના એબિટડા માર્જિન 31.3 ટકા થી ઘટીને 29.7 ટકા રહ્યા છે.

કેઈસી ઈન્ટરનેશનલ -
નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલનો નફો 1.3 ટકા વધીને 198.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલનો નફો 196.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલની આવક 4.9 ટકા વધીને 3841.2 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલની આવક 3662.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલના એબિટડા 370.1 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 399.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલના એબિટડા માર્જિન 10.1 ટકા થી વધીને 10.4 ટકા રહ્યા છે.

ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ -
નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાટા કમ્યુનિકેશન્સને 198.4 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાટા કમ્યુનિકેશન્સને 120.5 કરોડ રૂપિયાની ખોટ રહી હતી.

નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાટા કમ્યુનિકેશન્સની આવક 5 ટકા વધીને 4243.5 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાટા કમ્યુનિકેશન્સની આવક 4040.1 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાટા કમ્યુનિકેશન્સના એબિટડા 587 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 685.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં ટાટા કમ્યુનિકેશન્સના એબિટડા માર્જિન 14.5 ટકા થી વધીને 16.1 ટકા રહ્યા છે.