બજાર » સમાચાર » આજનો વેપાર

ક્યા ટોપ શેરોમાં રહેશે આજે હલચલ, રાખો નજર

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 05, 2019 પર 08:49  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

બની રહે છે કે લગાવેલો દાવ ચોક્કસ બેસસે કે નહીં. પરંતુ શેરોની દરેક હલચલ પર નજર રાખીને આપણા રોકાણને સુરક્ષિત જરૂર કરી શકાય છે. અહીં અમે બતાવી રહ્યા છે એવા શેર જે રહેશે આજે ખબરોમાં અને જેની ઉપર હશે બજારની નજર.

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સનો નફો 40.6 ટકા ઘટીને 339.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સનો નફો 571.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સની આવક 18.9 ટકા ઘટીને 2742.7 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સની આવક 3381.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સના એબિટડા 855 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 545 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સના એબિટડા માર્જિન 25.3 ટકા થી ઘટીને 19.9 ટકા રહ્યા છે.

પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમનો નફો 4.4 ટકા વધીને 86.1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમનો નફો 82.5 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમની આવક 6.3 ટકા વધીને 884.6 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમની આવક 832.1 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમના એબિટડા 81.6 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 79.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં પર્સિસ્ટમ્સ સિસ્ટમના એબિટડા માર્જિન 9.8 ટકા થી ઘટીને 9 ટકા રહ્યા છે.

ગોદરેજ એગ્રોવેટ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ગોદરેજ એગ્રોવેટનો નફો 3.6 ટકા વધીને 102.7 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ગોદરેજ એગ્રોવેટનો નફો 99.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ગોદરેજ એગ્રોવેટની આવક 16.5 ટકા વધીને 1851.1 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ગોદરેજ એગ્રોવેટની આવક 1588.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ગોદરેજ એગ્રોવેટના એબિટડા 140.7 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 119.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં ગોદરેજ એગ્રોવેટના એબિટડા માર્જિન 8.9 ટકા થી ઘટીને 6.5 ટકા રહ્યા છે.

એસઆરએફ -
નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એસઆરએફનો નફો 99.1 ટકા વધીને 301.1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એસઆરએફનો નફો 151.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એસઆરએફની આવક 1 ટકા ઘટીને 1737.8 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એસઆરએફની આવક 1755 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં એસઆરએફના એબિટડા 300.3 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 331 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર બીજા ક્વાર્ટરમાં એસઆરએફના એબિટડા માર્જિન 17.1 ટકા થી વધીને 19.1 ટકા રહ્યા છે.

એચડીએફસી પર બ્રોકરેજ હાઉસિસ -
જેફરિઝે એચડીએફસી પર ખરીદારીના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2510 રાખ્યો છે. મેક્વાયરીએ એચડીએફસી પર આઉટપર્ફોમરના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2610 રાખ્યો છે. ફિલીપ કેપિટલે એચડીએફસી પર ખરીદારીના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2410 રાખ્યો છે. એચએસબીસીએ એચડીએફસી પર ખરીદારીના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2700 રાખ્યો છે. ક્રેડિટ સુઇસે એચડીએફસી પર આઉટપર્ફોમરના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2500 રાખ્યો છે. મોર્ગન સ્ટેનલીએ એચડીએફસી પર ઓવરવેઇટના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2600 રાખ્યો છે. સિટીએ એચડીએફસી પર ખરીદારીના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 2570 રાખ્યો છે.