મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OI અને ભાવમાં વધુ ઘટાડો
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में कमी – मूल्य में कमी – मूल्य में कमी के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में कमी से लांग पोजिशन के खुलने का संकेत मिलता है।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
SUZLON 30-May-19 5.35 -0.30 -5.31% 5.95
5.25
5.53 228,836,000 -11,932,000 -4.96% 66,728,000
35,872,000
86.02%
RPOWER 30-May-19 7.60 -0.20 -2.56% 8.50
7.55
8.02 81,136,000 -8,144,000 -9.12% 52,256,000
45,584,000
14.64%
ADANIPOWER 30-May-19 45.85 -0.75 -1.61% 50.70
45.55
48.79 98,380,000 -6,600,000 -6.29% 21,180,000
14,160,000
49.58%
SOUTHBANK 30-May-19 13.90 -0.05 -0.36% 14.50
13.75
14.09 85,072,947 -3,811,215 -4.29% 53,787,843
18,194,409
195.63%
SUNPHARMA 30-May-19 413.05 -8.90 -2.11% 427.35
412.05
419.89 46,387,000 -3,694,900 -7.38% 13,117,500
10,332,300
26.96%
IFCI 30-May-19 10.30 -0.10 -0.96% 10.80
10.15
10.46 44,415,000 -2,940,000 -6.21% 14,175,000
44,870,000
-68.41%
CGPOWER 30-May-19 38.20 -0.80 -2.05% 40.05
37.95
38.87 19,752,000 -1,656,000 -7.74% 14,892,000
14,364,000
3.68%
VEDL 30-May-19 156.75 -9.95 -5.97% 168.10
156.20
162.17 33,239,600 -1,458,200 -4.20% 30,125,400
7,794,700
286.49%
TATAMTRDVR 30-May-19 84.35 -1.30 -1.52% 87.00
84.05
85.51 25,441,000 -1,052,600 -3.97% 6,334,600
4,917,200
28.83%
SUNTV 30-May-19 551.25 -4.60 -0.83% 597.00
544.25
571.09 4,999,000 -873,000 -14.87% 8,585,000
3,518,000
144.03%
INFIBEAM 30-May-19 45.05 -1.00 -2.17% 47.60
44.75
46.13 9,924,000 -592,000 -5.63% 3,216,000
3,676,000
-12.51%
RELINFRA 30-May-19 114.70 -7.10 -5.83% 127.45
112.70
120.67 11,906,700 -469,300 -3.79% 15,713,100
7,941,700
97.86%
IDFC 30-May-19 35.80 -0.50 -1.38% 37.70
35.65
36.59 67,174,800 -422,400 -0.62% 10,797,600
8,580,000
25.85%
HDFC 30-May-19 2,128.75 -16.95 -0.79% 2,213.20
2,106.65
2,170.31 24,910,500 -404,500 -1.60% 7,984,000
4,309,000
85.29%
CADILAHC 30-May-19 250.00 -0.30 -0.12% 255.25
249.95
251.99 13,430,400 -379,200 -2.75% 3,723,200
4,225,600
-11.89%
BAJFINANCE 30-May-19 3,401.85 -60.55 -1.75% 3,527.15
3,372.15
3,450.92 4,994,000 -341,000 -6.39% 4,320,250
3,088,750
39.87%
NIFTY 30-May-19 11,713.75 -67.90 -0.58% 12,070.00
11,640.15
11,878.77 17,339,925 -318,900 -1.81% 26,888,775
10,808,625
148.77%
TECHM 30-May-19 747.00 -4.65 -0.62% 760.55
741.25
749.10 10,126,800 -284,400 -2.73% 4,778,400
11,347,200
-57.89%
ONGC 30-May-19 175.25 -1.90 -1.07% 179.55
173.75
177.04 59,122,500 -277,500 -0.47% 17,167,500
9,521,250
80.31%
SYNDIBANK 30-May-19 34.30 -0.60 -1.72% 36.90
33.70
35.54 22,275,000 -270,000 -1.20% 17,235,000
8,625,000
99.83%
INFY 30-May-19 705.30 -5.90 -0.83% 716.40
700.25
709.21 46,711,200 -250,800 -0.53% 10,785,600
8,823,600
22.24%
TITAN 30-May-19 1,227.55 -19.05 -1.53% 1,265.65
1,221.00
1,242.10 7,490,250 -243,000 -3.14% 4,248,000
4,455,000
-4.65%
TATAMOTORS 30-May-19 175.30 -4.35 -2.42% 182.40
174.05
178.78 52,376,000 -212,000 -0.40% 37,476,000
29,898,000
25.35%
MARICO 30-May-19 361.30 -3.40 -0.93% 369.60
360.00
363.98 6,728,800 -143,000 -2.08% 2,243,800
2,168,400
3.48%
NHPC 30-May-19 22.85 -0.20 -0.87% 23.35
22.80
22.98 13,743,000 -135,000 -0.97% 2,241,000
1,836,000
22.06%
JSWSTEEL 30-May-19 275.95 -1.25 -0.45% 291.00
275.45
283.44 43,023,000 -93,000 -0.22% 14,238,000
10,104,000
40.91%
VGUARD 30-May-19 206.35 -1.65 -0.79% 214.00
205.75
208.36 1,983,000 -87,000 -4.20% 747,000
741,000
0.81%
BERGEPAINT 30-May-19 309.55 -1.45 -0.47% 317.00
306.55
312.12 1,482,800 -81,400 -5.20% 946,000
1,566,400
-39.61%
DRREDDY 30-May-19 2,643.10 -15.15 -0.57% 2,697.00
2,629.95
2,663.80 3,233,000 -79,500 -2.40% 904,000
1,203,500
-24.89%
IGL 30-May-19 307.00 -0.10 -0.03% 314.85
305.00
310.06 2,123,000 -77,000 -3.50% 1,908,500
1,446,500
31.94%
VOLTAS 30-May-19 581.75 -3.60 -0.62% 601.00
574.05
588.65 4,650,000 -69,000 -1.46% 2,363,000
1,268,000
86.36%
COLPAL 30-May-19 1,152.00 -3.00 -0.26% 1,179.00
1,149.95
1,165.31 2,147,600 -60,900 -2.76% 448,700
432,600
3.72%
WOCKPHARMA 30-May-19 394.65 -1.20 -0.30% 404.70
390.15
397.88 2,812,500 -50,400 -1.76% 982,800
1,280,700
-23.26%
STAR 30-May-19 415.40 -0.35 -0.08% 427.60
410.50
418.82 2,327,600 -49,500 -2.08% 1,848,000
1,676,400
10.24%
GLENMARK 30-May-19 561.70 -9.10 -1.59% 581.50
561.50
570.60 3,875,000 -47,000 -1.20% 1,165,000
694,000
67.87%
JINDALSTEL 30-May-19 150.05 -2.35 -1.54% 157.25
149.95
153.91 22,907,250 -45,000 -0.20% 20,130,750
46,230,750
-56.46%
CEATLTD 30-May-19 986.25 -10.85 -1.09% 1,022.45
983.00
1,001.34 648,000 -44,000 -6.36% 827,200
564,400
46.56%
IDBI 27-Jun-19 36.30 -0.30 -0.82% 38.25
36.30
37.10 2,620,000 -40,000 -1.50% 180,000
190,000
-5.26%
TORNTPHARM 30-May-19 1,555.00 -4.40 -0.28% 1,587.45
1,541.00
1,559.41 554,500 -40,000 -6.73% 363,000
748,500
-51.50%
UBL 30-May-19 1,388.40 -40.40 -2.83% 1,452.90
1,384.60
1,406.05 1,659,700 -39,900 -2.35% 1,191,400
2,593,500
-54.06%
PIDILITIND 30-May-19 1,203.00 -10.65 -0.88% 1,232.80
1,198.00
1,212.94 2,486,500 -37,500 -1.49% 749,000
778,500
-3.79%
REPCOHOME 30-May-19 418.55 -1.75 -0.42% 440.35
417.00
430.01 372,900 -29,700 -7.38% 572,000
347,600
64.56%
KSCL 30-May-19 464.20 -14.55 -3.04% 482.90
462.85
473.83 553,500 -21,000 -3.66% 579,000
471,000
22.93%
BAJAJFINSV 30-May-19 8,058.90 -195.10 -2.36% 8,329.25
8,020.00
8,183.88 685,750 -20,000 -2.83% 354,125
273,250
29.60%
TATACOMM 30-May-19 533.90 -3.20 -0.60% 542.85
530.00
535.01 1,988,000 -19,000 -0.95% 371,000
200,000
85.50%
AJANTPHARM 30-May-19 1,011.80 -17.70 -1.72% 1,040.40
1,008.00
1,023.27 474,000 -9,500 -1.96% 223,000
242,000
-7.85%
JINDALSTEL 25-Jul-19 154.70 -0.90 -0.58% 155.00
154.70
154.90 28,800 -6,400 -18.18% 9,600
54,400
-82.35%
EICHERMOT 30-May-19 20,430.00 -886.60 -4.16% 21,721.00
20,269.40
20,980.14 378,100 -4,600 -1.20% 167,625
79,100
111.92%
DHFL 25-Jul-19 115.45 -0.60 -0.52% 121.10
115.45
118.54 136,000 -4,000 -2.86% 20,000
100,000
-80.00%
BOSCHLTD 30-May-19 16,788.20 -40.15 -0.24% 17,085.40
16,691.05
16,819.84 160,530 -2,910 -1.78% 22,830
41,040
-44.37%
GODFRYPHLP 27-Jun-19 1,003.80 -19.10 -1.87% 1,026.20
1,003.80
1,007.64 14,000 -2,800 -16.67% 17,500
2,800
525.00%
BPCL 25-Jul-19 383.30 -0.35 -0.09% 410.35
383.30
400.29 63,000 -1,800 -2.78% 59,400
12,600
371.43%
GODFRYPHLP 30-May-19 998.85 -18.60 -1.83% 1,034.75
993.85
1,013.43 612,500 -1,400 -0.23% 138,600
124,600
11.24%
TECHM 25-Jul-19 742.05 -4.85 -0.65% 751.50
739.55
745.20 39,600 -1,200 -2.94% 13,200
16,800
-21.43%
IBULHSGFIN 25-Jul-19 792.00 -6.05 -0.76% 839.60
786.55
818.80 24,800 -800 -3.13% 8,800
1,600
450.00%
MRF 30-May-19 54,757.40 -378.55 -0.69% 56,084.25
54,652.30
55,435.78 30,330 -600 -1.94% 9,430
4,160
126.68%
NIFTYIT 30-May-19 15,626.00 -90.00 -0.57% 15,829.00
15,540.00
15,672.09 19,050 -450 -2.31% 10,900
6,750
61.48%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા