મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OI અને ભાવમાં વધુ ઘટાડો
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में कमी – मूल्य में कमी – मूल्य में कमी के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में कमी से लांग पोजिशन के खुलने का संकेत मिलता है।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
RPOWER 27-Sep-18 31.45 -1.95 -5.84% 33.60
31.20
32.49 43,173,000 -8,944,000 -17.16% 38,363,000
19,188,000
99.93%
RCOM 27-Sep-18 15.10 -1.15 -7.08% 16.20
14.60
15.38 118,300,000 -8,484,000 -6.69% 94,332,000
137,200,000
-31.24%
IDEA 27-Sep-18 45.70 -0.65 -1.40% 47.20
45.10
46.15 164,003,000 -4,235,000 -2.52% 24,157,000
25,732,000
-6.12%
SUZLON 27-Sep-18 7.20 -0.15 -2.04% 7.50
7.10
7.30 293,625,000 -3,150,000 -1.06% 70,830,000
84,735,000
-16.41%
YESBANK 27-Sep-18 320.00 -3.65 -1.13% 328.85
318.30
323.04 86,423,750 -3,120,250 -3.48% 35,684,250
50,389,500
-29.18%
JPASSOCIAT 27-Sep-18 9.55 -0.25 -2.55% 9.90
9.40
9.61 127,126,000 -2,958,000 -2.27% 34,850,000
29,036,000
20.02%
RELIANCE 27-Sep-18 1,218.25 -3.50 -0.29% 1,227.70
1,205.65
1,217.82 47,608,000 -2,744,000 -5.45% 26,853,000
22,519,000
19.25%
NTPC 27-Sep-18 170.05 -0.35 -0.21% 172.35
168.50
170.64 38,016,000 -2,000,000 -5.00% 8,968,000
7,660,000
17.08%
HCC 27-Sep-18 13.70 -0.50 -3.52% 14.40
13.40
13.86 34,020,000 -1,944,000 -5.41% 20,070,000
16,884,000
18.87%
ITC 27-Sep-18 301.00 -2.55 -0.84% 306.00
299.30
303.26 77,335,200 -1,572,000 -1.99% 15,084,000
16,147,200
-6.58%
ALBK 27-Sep-18 39.10 -0.20 -0.51% 39.85
38.60
39.29 17,864,000 -1,518,000 -7.83% 14,201,000
27,698,000
-48.73%
ASHOKLEY 27-Sep-18 126.40 -0.20 -0.16% 128.20
125.00
126.64 58,816,000 -1,152,000 -1.92% 18,756,000
18,368,000
2.11%
HDFC 27-Sep-18 1,838.00 -26.05 -1.40% 1,869.40
1,831.40
1,847.24 22,382,500 -948,500 -4.07% 4,313,500
3,946,500
9.30%
TATAMTRDVR 27-Sep-18 137.35 -0.55 -0.40% 139.60
136.50
138.01 29,948,800 -898,800 -2.91% 5,303,200
7,786,800
-31.90%
SYNDIBANK 27-Sep-18 36.90 -0.15 -0.40% 37.60
36.40
36.97 25,677,000 -837,000 -3.16% 9,432,000
18,927,000
-50.17%
POWERGRID 27-Sep-18 198.95 -0.10 -0.05% 200.50
196.60
199.09 45,016,000 -764,000 -1.67% 4,592,000
7,752,000
-40.76%
SOUTHBANK 27-Sep-18 15.85 -0.15 -0.94% 16.10
15.75
15.92 135,513,549 -729,102 -0.54% 21,442,227
27,308,184
-21.48%
NIFTY 27-Sep-18 11,272.00 -38.20 -0.34% 11,373.90
11,244.45
11,313.19 25,601,100 -690,075 -2.62% 10,595,850
10,390,950
1.97%
BAJFINANCE 27-Sep-18 2,510.00 -68.50 -2.66% 2,602.60
2,499.35
2,543.72 6,672,500 -593,500 -8.17% 7,590,000
6,217,500
22.07%
DABUR 27-Sep-18 465.65 -4.95 -1.05% 475.65
463.60
468.99 13,357,500 -577,500 -4.14% 6,382,500
8,420,000
-24.20%
VOLTAS 27-Sep-18 569.30 -9.35 -1.62% 583.80
567.10
573.47 3,418,000 -512,000 -13.03% 3,731,000
3,456,000
7.96%
BIOCON 27-Sep-18 676.20 -1.00 -0.15% 695.50
660.75
681.46 6,917,400 -469,800 -6.36% 11,594,700
10,473,300
10.71%
WIPRO 27-Sep-18 331.75 -1.10 -0.33% 333.75
328.55
331.60 28,708,800 -463,200 -1.59% 6,475,200
6,405,600
1.09%
HINDUNILVR 27-Sep-18 1,651.00 -15.25 -0.92% 1,678.80
1,640.35
1,661.06 9,934,800 -450,600 -4.34% 3,846,000
6,749,400
-43.02%
ADANIENT 27-Sep-18 147.70 -1.70 -1.14% 151.85
146.20
148.89 17,756,000 -436,000 -2.40% 3,416,000
4,352,000
-21.51%
IDFCBANK 27-Sep-18 43.60 -0.45 -1.02% 44.15
42.90
43.55 122,067,000 -418,000 -0.34% 21,472,000
37,180,000
-42.25%
IDFC 27-Sep-18 47.95 -1.10 -2.24% 49.60
47.75
48.25 120,054,000 -409,200 -0.34% 14,493,600
13,596,000
6.60%
INDUSINDBK 27-Sep-18 1,817.80 -50.30 -2.69% 1,877.45
1,808.05
1,842.11 5,428,200 -392,400 -6.74% 2,556,000
1,712,400
49.26%
ASIANPAINT 27-Sep-18 1,294.10 -1.50 -0.12% 1,321.20
1,288.95
1,308.04 5,581,800 -381,600 -6.40% 2,466,600
2,385,000
3.42%
ENGINERSIN 27-Sep-18 125.70 -3.30 -2.56% 131.10
123.70
126.82 12,901,000 -381,500 -2.87% 5,474,000
7,602,000
-27.99%
CANFINHOME 27-Sep-18 310.65 -0.30 -0.10% 313.85
306.15
310.25 3,525,000 -321,250 -8.35% 1,671,250
1,807,500
-7.54%
MCDOWELL-N 27-Sep-18 564.75 -4.65 -0.82% 575.00
555.05
564.43 10,822,500 -277,500 -2.50% 3,293,750
2,842,500
15.88%
PTC 27-Sep-18 80.35 -1.30 -1.59% 82.45
80.10
81.16 12,264,000 -272,000 -2.17% 2,704,000
3,184,000
-15.08%
KPIT 27-Sep-18 293.10 -7.25 -2.41% 301.30
290.50
294.44 8,343,000 -265,500 -3.08% 8,811,000
4,945,500
78.16%
GSFC 27-Sep-18 111.40 -0.75 -0.67% 112.95
109.95
111.29 13,927,500 -261,000 -1.84% 3,141,000
2,893,500
8.55%
RELCAPITAL 27-Sep-18 361.80 -31.10 -7.92% 390.90
355.65
372.17 9,772,500 -256,500 -2.56% 19,398,000
12,475,500
55.49%
STAR 27-Sep-18 491.50 -9.20 -1.84% 503.90
473.25
489.79 4,735,200 -246,400 -4.95% 6,400,800
3,063,200
108.96%
ARVIND 27-Sep-18 380.00 -3.60 -0.94% 388.50
377.05
382.81 9,658,000 -200,000 -2.03% 5,266,000
5,334,000
-1.27%
DLF 27-Sep-18 201.65 -1.45 -0.71% 205.90
198.80
202.42 26,377,500 -200,000 -0.75% 14,497,500
19,530,000
-25.77%
IBULHSGFIN 27-Sep-18 1,156.65 -5.15 -0.44% 1,179.00
1,152.05
1,165.51 13,290,500 -198,000 -1.47% 2,590,500
2,324,000
11.47%
DCBBANK 27-Sep-18 161.00 -2.85 -1.74% 165.25
160.50
162.77 4,567,500 -184,500 -3.88% 4,293,000
2,353,500
82.41%
INDIACEM 27-Sep-18 114.00 -0.20 -0.18% 116.50
112.40
114.31 18,728,500 -178,500 -0.94% 8,802,500
10,241,000
-14.05%
UJJIVAN 27-Sep-18 316.10 -1.55 -0.49% 321.00
313.60
317.18 5,971,200 -169,600 -2.76% 2,340,800
3,252,800
-28.04%
NMDC 27-Sep-18 118.55 -1.00 -0.84% 121.25
117.65
118.99 23,424,000 -168,000 -0.71% 6,090,000
7,884,000
-22.75%
SBIN 27-Sep-18 272.35 -2.80 -1.02% 277.80
271.75
274.80 87,972,000 -153,000 -0.17% 68,373,000
82,608,000
-17.23%
BALKRISIND 27-Sep-18 1,106.90 -25.95 -2.29% 1,142.00
1,105.00
1,117.25 2,772,800 -147,200 -5.04% 2,112,800
1,354,400
56.00%
MINDTREE 27-Sep-18 1,129.15 -20.25 -1.76% 1,156.85
1,110.15
1,130.97 3,690,000 -140,400 -3.67% 4,094,400
3,900,000
4.98%
HAVELLS 27-Sep-18 645.50 -3.30 -0.51% 655.00
642.15
649.21 4,043,000 -140,000 -3.35% 1,946,000
2,074,000
-6.17%
SUNTV 27-Sep-18 660.55 -13.50 -2.00% 683.00
652.10
664.76 8,159,000 -140,000 -1.69% 4,072,000
2,913,000
39.79%
MFSL 27-Sep-18 449.00 -13.75 -2.97% 467.75
443.00
451.45 2,734,800 -136,800 -4.76% 1,279,200
488,400
161.92%
EQUITAS 27-Sep-18 138.90 -1.70 -1.21% 142.00
137.65
139.60 14,656,000 -132,000 -0.89% 3,156,000
3,960,000
-20.30%
WOCKPHARMA 27-Sep-18 630.25 -9.30 -1.45% 651.00
623.90
635.69 3,712,500 -124,200 -3.24% 2,752,200
3,293,100
-16.43%
HEXAWARE 27-Sep-18 458.35 -5.90 -1.27% 465.85
455.35
459.61 4,375,500 -118,500 -2.64% 1,818,000
1,494,000
21.69%
TATACOMM 27-Sep-18 518.70 -1.15 -0.22% 527.70
516.45
520.27 3,322,400 -117,600 -3.42% 821,600
744,800
10.31%
TORNTPOWER 27-Sep-18 242.75 -0.05 -0.02% 248.70
240.60
243.88 2,397,000 -114,000 -4.54% 1,563,000
2,109,000
-25.89%
CAPF 27-Sep-18 591.20 -4.30 -0.72% 599.40
581.90
591.08 5,108,800 -112,000 -2.15% 1,133,600
1,252,000
-9.46%
MGL 27-Sep-18 836.20 -3.00 -0.36% 847.90
835.00
839.99 2,761,200 -102,600 -3.58% 742,200
783,000
-5.21%
ADANIPOWER 27-Sep-18 29.30 -0.35 -1.18% 30.10
28.95
29.43 157,280,000 -100,000 -0.06% 22,200,000
18,080,000
22.79%
REPCOHOME 27-Sep-18 511.75 -0.20 -0.04% 518.00
503.35
509.78 717,300 -97,200 -11.93% 603,900
397,800
51.81%
ESCORTS 27-Sep-18 726.95 -35.35 -4.64% 766.15
723.55
744.01 6,404,200 -92,400 -1.42% 4,422,000
2,850,100
55.15%
SIEMENS 27-Sep-18 966.00 -1.00 -0.10% 982.30
959.80
969.61 1,700,000 -66,500 -3.76% 532,000
490,000
8.57%
GODREJIND 27-Sep-18 565.60 -4.10 -0.72% 575.75
560.10
566.11 1,867,500 -64,500 -3.34% 880,500
1,702,500
-48.28%
KSCL 27-Sep-18 620.00 -0.35 -0.06% 626.20
608.10
617.61 901,500 -51,000 -5.35% 2,313,000
2,227,500
3.84%
ZEEL 27-Sep-18 451.90 -12.95 -2.79% 466.55
451.15
455.23 11,863,800 -50,700 -0.43% 5,935,800
3,866,200
53.53%
PVR 27-Sep-18 1,338.75 -3.00 -0.22% 1,359.00
1,325.00
1,338.68 831,600 -48,000 -5.46% 502,000
678,800
-26.05%
ACC 27-Sep-18 1,566.50 -4.30 -0.27% 1,586.60
1,557.00
1,570.42 1,594,800 -46,400 -2.83% 915,600
1,557,200
-41.20%
COLPAL 27-Sep-18 1,116.00 -7.05 -0.63% 1,133.60
1,105.95
1,119.10 1,610,700 -44,100 -2.66% 378,700
1,007,300
-62.40%
CEATLTD 27-Sep-18 1,344.20 -3.40 -0.25% 1,360.50
1,328.10
1,341.42 1,140,650 -40,950 -3.47% 782,950
1,115,800
-29.83%
ICICIPRULI 27-Sep-18 348.70 -10.50 -2.92% 358.45
346.65
351.23 4,849,000 -33,800 -0.69% 2,748,200
1,775,800
54.76%
BATAINDIA 27-Sep-18 990.90 -16.20 -1.61% 1,019.50
979.20
998.71 1,763,300 -33,000 -1.84% 3,242,800
4,137,100
-21.62%
AJANTPHARM 27-Sep-18 1,190.50 -0.30 -0.03% 1,214.95
1,171.25
1,191.99 795,500 -30,500 -3.69% 571,500
686,000
-16.69%
SRF 27-Sep-18 1,987.15 -9.40 -0.47% 2,032.95
1,976.05
2,006.85 857,000 -28,500 -3.22% 1,296,500
1,663,500
-22.06%
GODFRYPHLP 27-Sep-18 911.25 -16.30 -1.76% 945.65
896.05
918.96 682,500 -27,300 -3.85% 393,400
403,200
-2.43%
NHPC 27-Sep-18 24.20 -0.20 -0.82% 24.40
24.05
24.15 23,841,000 -27,000 -0.11% 2,727,000
2,943,000
-7.34%
RAYMOND 27-Sep-18 781.45 -4.45 -0.57% 798.05
774.20
787.69 5,035,200 -20,000 -0.40% 1,226,400
1,042,400
17.65%
JUBLFOOD 27-Sep-18 1,338.50 -48.75 -3.51% 1,403.75
1,326.00
1,352.78 3,647,000 -17,000 -0.46% 2,837,000
6,223,500
-54.41%
BRITANNIA 27-Sep-18 5,986.00 -93.50 -1.54% 6,130.00
5,942.10
6,018.00 1,378,000 -13,400 -0.96% 315,000
468,000
-32.69%
EICHERMOT 27-Sep-18 28,640.65 -283.05 -0.98% 29,340.10
28,411.00
28,851.52 240,250 -11,150 -4.44% 84,950
79,975
6.22%
IRB 27-Sep-18 166.00 -5.80 -3.38% 173.75
164.20
167.73 14,662,500 -10,000 -0.07% 4,597,500
2,705,000
69.96%
DHFL 27-Sep-18 611.10 -2.35 -0.38% 618.00
610.45
613.04 30,264,000 -9,000 -0.03% 7,591,500
9,909,000
-23.39%
CESC 27-Sep-18 979.00 -6.00 -0.61% 997.00
974.15
984.44 6,165,500 -6,600 -0.11% 1,079,100
1,142,350
-5.54%
BHARATFIN 27-Sep-18 1,117.60 -31.55 -2.75% 1,153.35
1,111.55
1,130.81 4,294,500 -6,000 -0.14% 889,000
813,000
9.35%
DCBBANK 29-Nov-18 162.50 -5.60 -3.33% 162.50
162.50
162.50 22,500 -4,500 -16.67% 4,500
4,500
0.00%
ENGINERSIN 29-Nov-18 125.80 -4.85 -3.71% 125.80
125.70
125.75 10,500 -3,500 -25.00% 7,000
3,500
100.00%
BAJFINANCE 29-Nov-18 2,540.00 -58.05 -2.23% 2,573.25
2,540.00
2,555.40 10,500 -3,000 -22.22% 7,500
3,500
114.29%
DALMIABHA 27-Sep-18 2,548.05 -29.70 -1.15% 2,624.80
2,526.05
2,548.52 416,100 -2,700 -0.64% 111,000
166,200
-33.21%
BOSCHLTD 27-Sep-18 20,700.00 -41.70 -0.20% 20,880.00
20,260.00
20,658.91 133,080 -2,640 -1.95% 12,870
18,300
-29.67%
ESCORTS 29-Nov-18 734.00 -50.00 -6.38% 765.00
734.00
748.89 31,900 -2,200 -6.45% 7,700
0
-
DALMIABHA 25-Oct-18 2,559.85 -24.70 -0.96% 2,560.00
2,547.00
2,554.76 11,100 -1,500 -11.90% 3,900
13,500
-71.11%
CANFINHOME 29-Nov-18 315.70 -8.75 -2.70% 315.70
314.10
314.65 3,750 -1,250 -25.00% 3,750
3,750
0.00%
REPCOHOME 29-Nov-18 510.45 -11.50 -2.20% 510.45
510.45
510.45 3,600 -900 -20.00% 900
3,600
-75.00%
NESTLEIND 27-Sep-18 10,205.00 -90.85 -0.88% 10,461.80
10,175.65
10,248.17 358,200 -800 -0.22% 52,400
78,700
-33.42%
INDIGO 29-Nov-18 860.00 -2.00 -0.23% 865.45
860.00
862.72 1,800 -600 -25.00% 1,200
600
100.00%
IBULHSGFIN 29-Nov-18 1,174.00 -17.00 -1.43% 1,174.00
1,174.00
1,174.00 15,000 -500 -3.23% 500
1,500
-66.67%
CEATLTD 29-Nov-18 1,351.55 -25.50 -1.85% 1,351.55
1,351.55
1,351.55 1,750 -350 -16.67% 350
0
-
OFSS 27-Sep-18 4,131.60 -130.95 -3.07% 4,385.00
4,068.85
4,244.58 372,600 -300 -0.08% 304,350
359,550
-15.35%
MRF 27-Sep-18 68,160.00 -711.30 -1.03% 69,200.00
67,622.30
68,336.34 36,430 -220 -0.60% 6,610
5,430
21.73%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા