મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OI અને ભાવમાં વધુ ઘટાડો
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में कमी – मूल्य में कमी – मूल्य में कमी के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में कमी से लांग पोजिशन के खुलने का संकेत मिलता है।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
ITC 31-Jan-19 290.30 -1.55 -0.53% 293.50
289.50
291.55 66,156,000 -2,155,200 -3.15% 12,993,600
20,004,000
-35.04%
BHEL 31-Jan-19 70.80 -0.20 -0.28% 72.30
70.70
71.47 36,862,500 -1,800,000 -4.66% 18,442,500
25,912,500
-28.83%
BHARTIARTL 31-Jan-19 310.15 -2.05 -0.66% 316.05
306.60
311.22 33,042,900 -1,703,400 -4.90% 10,754,200
22,094,900
-51.33%
TATAPOWER 31-Jan-19 75.70 -0.50 -0.66% 77.30
75.60
76.34 43,173,000 -1,296,000 -2.91% 8,001,000
5,805,000
37.83%
SOUTHBANK 31-Jan-19 14.20 -1.35 -8.68% 14.80
14.15
14.35 162,324,618 -1,193,076 -0.73% 99,224,154
23,762,097
317.57%
WIPRO 31-Jan-19 336.50 -9.00 -2.60% 343.90
333.25
337.97 29,212,800 -1,185,600 -3.90% 27,676,800
19,034,400
45.40%
L&TFH 31-Jan-19 140.40 -0.85 -0.60% 142.20
137.95
140.19 27,801,000 -1,044,000 -3.62% 25,119,000
12,609,000
99.21%
SYNDIBANK 31-Jan-19 36.95 -0.95 -2.51% 38.15
36.95
37.48 22,050,000 -885,000 -3.86% 15,105,000
12,630,000
19.60%
COALINDIA 31-Jan-19 228.95 -1.70 -0.74% 231.20
228.95
229.99 22,985,600 -851,400 -3.57% 4,120,600
3,579,400
15.12%
ADANIENT 31-Jan-19 144.60 -2.55 -1.73% 148.45
144.60
146.34 31,188,000 -840,000 -2.62% 8,780,000
7,184,000
22.22%
HINDPETRO 31-Jan-19 238.80 -1.50 -0.62% 242.40
237.95
239.60 12,726,000 -756,000 -5.61% 4,435,200
4,260,900
4.09%
IDFCFIRSTB 31-Jan-19 46.25 -0.95 -2.01% 47.50
46.15
46.83 149,748,000 -744,000 -0.49% 14,880,000
17,616,000
-15.53%
BEL 31-Jan-19 86.45 -0.25 -0.29% 87.80
85.80
86.78 31,470,000 -666,000 -2.07% 6,972,000
7,386,000
-5.61%
TATAMOTORS 31-Jan-19 181.90 -1.75 -0.95% 185.55
180.85
182.83 58,556,000 -636,000 -1.07% 12,184,000
12,368,000
-1.49%
LT 31-Jan-19 1,315.10 -6.15 -0.47% 1,337.10
1,271.15
1,308.03 10,416,375 -556,500 -5.07% 11,232,000
3,612,000
210.96%
ONGC 31-Jan-19 145.00 -1.90 -1.29% 147.40
144.35
145.44 36,795,000 -525,000 -1.41% 7,301,250
7,023,750
3.95%
ZEEL 31-Jan-19 438.15 -2.60 -0.59% 444.30
434.25
438.24 15,958,800 -514,800 -3.13% 5,548,400
7,711,600
-28.05%
NATIONALUM 31-Jan-19 61.05 -0.45 -0.73% 61.75
60.45
61.01 22,568,000 -464,000 -2.01% 5,464,000
4,376,000
24.86%
HDFC 31-Jan-19 2,007.00 -2.70 -0.13% 2,022.05
1,986.30
2,008.52 20,493,000 -451,000 -2.15% 3,607,000
2,763,000
30.55%
NTPC 31-Jan-19 143.60 -1.10 -0.76% 146.50
143.15
144.22 33,712,000 -428,000 -1.25% 15,492,000
4,868,000
218.24%
POWERGRID 31-Jan-19 190.90 -2.70 -1.39% 194.10
190.75
191.85 21,316,000 -392,000 -1.81% 4,828,000
5,108,000
-5.48%
BHARATFORG 31-Jan-19 479.10 -1.75 -0.36% 485.25
475.95
479.60 13,794,000 -376,800 -2.66% 2,281,200
3,050,400
-25.22%
TATAMTRDVR 31-Jan-19 96.05 -1.20 -1.23% 98.05
95.65
96.54 29,852,800 -372,400 -1.23% 3,359,200
4,035,600
-16.76%
IOC 31-Jan-19 135.40 -2.20 -1.60% 138.00
135.35
136.24 42,007,000 -353,500 -0.83% 6,566,000
7,238,000
-9.28%
SBIN 31-Jan-19 292.70 -3.75 -1.26% 297.65
292.10
294.92 68,178,000 -348,000 -0.51% 30,408,000
38,136,000
-20.26%
TATASTEEL 31-Jan-19 471.90 -0.60 -0.13% 479.50
471.35
474.71 39,841,611 -344,825 -0.86% 10,356,421
10,433,874
-0.74%
JSWSTEEL 31-Jan-19 285.30 -1.30 -0.45% 289.90
284.75
286.81 44,884,500 -307,500 -0.68% 4,251,000
8,812,500
-51.76%
RELCAPITAL 31-Jan-19 208.85 -1.20 -0.57% 212.50
207.15
209.54 13,501,500 -286,500 -2.08% 7,744,500
10,716,000
-27.73%
JINDALSTEL 31-Jan-19 144.65 -1.65 -1.13% 149.65
144.30
146.91 24,995,250 -283,500 -1.12% 13,547,250
13,196,250
2.66%
APOLLOTYRE 31-Jan-19 216.50 -2.30 -1.05% 220.45
216.30
218.39 10,755,000 -267,000 -2.42% 3,834,000
4,275,000
-10.32%
DCBBANK 31-Jan-19 183.10 -2.90 -1.56% 188.40
177.10
182.72 4,707,000 -252,000 -5.08% 18,904,500
5,184,000
264.67%
ORIENTBANK 31-Jan-19 93.00 -2.70 -2.82% 97.30
92.80
95.31 12,432,000 -245,000 -1.93% 9,975,000
6,776,000
47.21%
PCJEWELLER 31-Jan-19 76.60 -1.40 -1.79% 79.50
76.50
77.61 9,314,500 -227,500 -2.38% 5,122,000
5,616,000
-8.80%
BANKBARODA 31-Jan-19 116.05 -2.40 -2.03% 119.45
116.00
117.74 61,080,000 -200,000 -0.33% 15,896,000
14,304,000
11.13%
CASTROLIND 31-Jan-19 166.10 -0.10 -0.06% 168.05
165.40
166.69 6,415,800 -190,400 -2.88% 1,883,600
1,468,800
28.24%
OIL 31-Jan-19 171.85 -1.35 -0.78% 174.00
171.30
172.39 6,984,945 -190,344 -2.65% 910,932
870,144
4.69%
ADANIPORTS 31-Jan-19 395.95 -4.05 -1.01% 403.20
392.85
397.76 22,255,000 -175,000 -0.78% 9,212,500
8,410,000
9.54%
IRB 31-Jan-19 148.40 -1.25 -0.84% 151.05
148.00
149.57 6,672,000 -169,600 -2.48% 2,419,200
3,673,600
-34.15%
INDIANB 31-Jan-19 244.15 -1.45 -0.59% 252.35
242.50
245.73 4,102,000 -168,000 -3.93% 3,694,000
5,458,000
-32.32%
RECLTD 31-Jan-19 123.20 -3.25 -2.57% 127.00
122.90
124.35 35,412,000 -162,000 -0.46% 14,670,000
18,894,000
-22.36%
DHFL 31-Jan-19 211.00 -5.00 -2.31% 218.30
209.90
213.55 17,334,000 -159,000 -0.91% 4,125,000
4,201,500
-1.82%
MINDTREE 31-Jan-19 879.25 -9.20 -1.04% 912.70
875.35
896.87 3,480,600 -127,800 -3.54% 8,610,000
8,069,400
6.70%
KTKBANK 31-Jan-19 120.60 -1.50 -1.23% 122.90
120.15
121.24 13,653,500 -112,800 -0.82% 4,305,200
9,870,000
-56.38%
ICICIBANK 31-Jan-19 372.05 -1.45 -0.39% 376.90
371.30
373.91 93,368,000 -112,750 -0.12% 23,017,500
27,596,250
-16.59%
BPCL 31-Jan-19 350.95 -2.60 -0.74% 355.20
349.05
351.85 9,050,400 -108,000 -1.18% 4,557,600
4,568,400
-0.24%
NBCC 31-Jan-19 57.00 -1.20 -2.06% 58.75
56.85
57.61 36,072,000 -104,000 -0.29% 7,280,000
7,120,000
2.25%
LICHSGFIN 31-Jan-19 472.80 -5.00 -1.05% 479.25
472.05
475.22 8,881,400 -91,300 -1.02% 1,844,700
3,779,600
-51.19%
CGPOWER 31-Jan-19 42.15 -1.00 -2.32% 43.60
42.00
42.87 39,456,000 -84,000 -0.21% 5,436,000
4,884,000
11.30%
CANBK 31-Jan-19 265.90 -7.50 -2.74% 277.70
265.90
272.42 12,656,000 -78,000 -0.61% 9,784,000
6,772,000
44.48%
MRPL 31-Jan-19 69.25 -0.40 -0.57% 69.75
68.60
69.15 5,607,000 -77,000 -1.35% 770,000
1,218,000
-36.78%
DLF 31-Jan-19 176.70 -4.50 -2.48% 182.75
176.60
179.34 23,748,400 -72,800 -0.31% 8,504,600
10,782,200
-21.12%
SUNTV 31-Jan-19 516.35 -10.15 -1.93% 537.30
511.30
522.53 8,130,000 -71,000 -0.87% 6,549,000
13,856,000
-52.74%
JETAIRWAYS 31-Jan-19 235.40 -15.00 -5.99% 257.70
232.00
247.18 5,249,200 -63,800 -1.20% 2,488,200
3,579,400
-30.49%
STAR 31-Jan-19 513.60 -6.15 -1.18% 528.00
513.60
521.26 3,905,000 -63,800 -1.61% 1,395,900
2,794,000
-50.04%
ENGINERSIN 31-Jan-19 115.65 -1.50 -1.28% 117.90
115.50
116.83 8,318,900 -61,500 -0.73% 2,009,000
2,783,900
-27.84%
INDUSINDBK 31-Jan-19 1,507.15 -12.00 -0.79% 1,521.55
1,500.00
1,509.79 7,967,100 -60,600 -0.75% 1,801,800
1,998,600
-9.85%
GRASIM 31-Jan-19 813.10 -12.90 -1.56% 828.10
813.05
819.14 10,212,000 -53,250 -0.52% 1,361,250
1,400,250
-2.79%
BATAINDIA 31-Jan-19 1,151.00 -9.15 -0.79% 1,162.00
1,147.55
1,153.07 2,531,100 -52,250 -2.02% 958,650
983,950
-2.57%
APOLLOHOSP 31-Jan-19 1,321.00 -38.20 -2.81% 1,379.65
1,320.40
1,354.24 760,500 -50,500 -6.23% 1,843,000
1,177,500
56.52%
TORNTPHARM 31-Jan-19 1,884.95 -17.10 -0.90% 1,916.35
1,874.00
1,893.77 571,500 -50,000 -8.05% 512,000
715,000
-28.39%
CADILAHC 31-Jan-19 344.65 -2.50 -0.72% 351.80
343.60
347.25 8,360,000 -49,600 -0.59% 2,078,400
2,574,400
-19.27%
TATAELXSI 31-Jan-19 962.85 -3.80 -0.39% 984.90
961.00
974.58 1,519,600 -43,600 -2.79% 1,129,200
760,000
48.58%
BALKRISIND 31-Jan-19 870.00 -1.20 -0.14% 876.50
864.00
870.62 2,754,400 -43,200 -1.54% 566,400
795,200
-28.77%
UJJIVAN 31-Jan-19 285.20 -0.65 -0.23% 291.60
284.00
287.58 4,104,000 -43,200 -1.04% 2,363,200
4,900,800
-51.78%
GODREJCP 31-Jan-19 784.00 -6.25 -0.79% 804.50
781.85
795.01 4,761,600 -36,600 -0.76% 1,465,800
917,400
59.78%
GODREJIND 31-Jan-19 527.00 -0.20 -0.04% 530.40
523.25
525.96 1,518,000 -36,000 -2.32% 258,000
829,500
-68.90%
SRF 31-Jan-19 2,032.40 -39.80 -1.92% 2,088.00
2,026.00
2,057.15 802,000 -33,500 -4.01% 686,000
845,500
-18.86%
DIVISLAB 31-Jan-19 1,505.10 -9.90 -0.65% 1,522.35
1,500.00
1,509.95 3,212,800 -28,800 -0.89% 573,600
1,053,200
-45.54%
CUMMINSIND 31-Jan-19 837.05 -11.25 -1.33% 854.70
835.55
846.24 1,627,500 -27,300 -1.65% 469,000
642,600
-27.02%
TATACHEM 31-Jan-19 688.50 -7.65 -1.10% 698.20
686.40
690.15 2,541,000 -26,250 -1.02% 490,500
485,250
1.08%
UPL 31-Jan-19 767.20 -1.25 -0.16% 774.40
758.10
766.78 16,533,600 -25,200 -0.15% 3,198,000
2,320,800
37.80%
RELINFRA 31-Jan-19 290.30 -8.00 -2.68% 298.35
288.85
293.04 9,700,600 -24,700 -0.25% 6,786,000
10,207,600
-33.52%
IDFCFIRSTB 28-Mar-19 47.05 -0.60 -1.26% 47.60
47.05
47.35 1,500,000 -24,000 -1.57% 72,000
252,000
-71.43%
CHENNPETRO 31-Jan-19 263.15 -0.20 -0.08% 265.50
260.50
262.82 1,323,000 -23,400 -1.74% 374,400
673,200
-44.39%
HINDALCO 31-Jan-19 206.95 -2.00 -0.96% 210.00
205.50
207.82 37,418,500 -21,000 -0.06% 11,571,000
14,420,000
-19.76%
DRREDDY 31-Jan-19 2,605.00 -1.25 -0.05% 2,647.85
2,591.80
2,627.40 3,820,250 -19,250 -0.50% 1,137,000
811,750
40.07%
BRITANNIA 31-Jan-19 3,157.40 -17.30 -0.54% 3,203.00
3,146.95
3,166.75 2,878,000 -19,200 -0.66% 194,400
255,000
-23.76%
SIEMENS 31-Jan-19 1,037.45 -12.90 -1.23% 1,054.00
1,035.65
1,045.26 1,813,900 -18,150 -0.99% 326,700
371,250
-12.00%
PEL 31-Jan-19 2,289.00 -8.45 -0.37% 2,328.90
2,274.75
2,307.42 2,603,844 -18,120 -0.69% 659,568
1,008,378
-34.59%
PVR 31-Jan-19 1,620.00 -5.20 -0.32% 1,636.00
1,613.15
1,623.14 1,445,200 -11,200 -0.77% 454,800
451,600
0.71%
REPCOHOME 31-Jan-19 424.80 -4.25 -0.99% 435.25
423.85
430.44 905,300 -11,000 -1.20% 291,500
792,000
-63.19%
MFSL 31-Jan-19 438.00 -19.20 -4.20% 456.00
438.00
446.38 2,224,800 -10,800 -0.48% 636,000
531,600
19.64%
CESC 31-Jan-19 686.00 -5.25 -0.76% 693.70
683.15
687.37 1,225,400 -8,250 -0.67% 627,000
781,000
-19.72%
NBCC 28-Mar-19 57.05 -1.35 -2.31% 58.45
57.05
57.79 96,000 -8,000 -7.69% 40,000
40,000
0.00%
ARVIND 28-Feb-19 92.85 -0.75 -0.80% 94.30
92.40
92.97 372,000 -4,000 -1.06% 240,000
188,000
27.66%
IOC 28-Mar-19 136.20 -1.70 -1.23% 136.20
136.20
136.20 66,500 -3,500 -5.00% 3,500
7,000
-50.00%
NESTLEIND 31-Jan-19 11,275.00 -18.05 -0.16% 11,349.95
11,197.00
11,291.75 298,850 -3,450 -1.14% 25,800
47,850
-46.08%
EICHERMOT 31-Jan-19 20,080.00 -106.55 -0.53% 20,328.85
20,001.00
20,152.11 347,800 -2,375 -0.68% 59,175
134,825
-56.11%
VEDL 28-Feb-19 199.05 -0.70 -0.35% 201.50
198.90
200.07 1,322,500 -2,300 -0.17% 439,300
457,700
-4.02%
REPCOHOME 28-Feb-19 429.00 -3.45 -0.80% 429.05
429.00
429.03 16,500 -1,100 -6.25% 3,300
7,700
-57.14%
BOSCHLTD 31-Jan-19 19,114.80 -171.85 -0.89% 19,301.90
19,063.50
19,189.52 163,410 -1,080 -0.66% 7,020
10,920
-35.71%
SUNTV 28-Mar-19 516.85 -11.15 -2.11% 538.85
513.40
524.97 16,000 -1,000 -5.88% 9,000
25,000
-64.00%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા