મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OI અને ભાવમાં વધુ ઘટાડો
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में कमी – मूल्य में इजाफा – ओपन इंटरेस्ट में कमी के साथ ही मूल्य में इजाफे से शार्ट कवरिंग के संकेत मिलते हैं। इसमें वे कमजोर शेयर शामिल नहीं होते हैं जिनमें ट्रेडर मुनाफावसूली कर सकते हैं / ऊंचे स्तर पर घाटे कम कर सकते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि संस्थाएं डिलीवरी आधारित खरीदी कर रही हैं। इससे कीमतें ऊपर बढ़ती हैं और सट्टात्मक काम करने वाले पोजिशन खोलने में करते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
IDEA 30-May-19 12.85 0.65 5.33% 12.95
12.25
12.65 464,692,652 -12,119,480 -2.54% 119,347,076
137,963,392
-13.49%
GMRINFRA 30-May-19 15.85 0.35 2.26% 16.70
15.60
16.15 182,070,000 -7,020,000 -3.71% 85,455,000
25,740,000
231.99%
BHEL 30-May-19 66.75 1.40 2.14% 70.50
66.05
67.75 40,312,500 -5,325,000 -11.67% 39,952,500
20,032,500
99.44%
ADANIENT 30-May-19 161.30 2.85 1.80% 181.20
158.40
170.16 28,044,000 -2,660,000 -8.66% 62,264,000
19,348,000
221.81%
DLF 30-May-19 181.35 7.00 4.01% 185.10
174.50
179.83 43,771,000 -2,480,400 -5.36% 54,074,800
38,875,200
39.10%
TV18BRDCST 30-May-19 29.40 0.05 0.17% 30.10
29.00
29.56 47,606,000 -1,781,000 -3.61% 12,467,000
8,606,000
44.86%
CIPLA 30-May-19 565.20 10.75 1.94% 569.90
543.65
560.94 10,604,000 -1,703,000 -13.84% 8,871,000
18,311,000
-51.55%
RELCAPITAL 30-May-19 132.25 4.30 3.36% 138.45
129.75
133.46 9,702,000 -1,422,000 -12.78% 6,675,000
4,060,500
64.39%
IDBI 30-May-19 36.70 0.30 0.82% 38.15
35.75
37.18 25,510,000 -1,030,000 -3.88% 4,870,000
5,550,000
-12.25%
BEL 30-May-19 102.30 1.05 1.04% 107.80
101.50
104.16 22,014,000 -900,000 -3.93% 31,404,000
20,532,000
52.95%
IBULHSGFIN 30-May-19 788.00 0.40 0.05% 835.00
777.70
810.83 15,047,500 -730,000 -4.63% 10,532,000
11,775,500
-10.56%
ASHOKLEY 30-May-19 88.80 0.40 0.45% 92.10
88.55
90.10 62,916,000 -680,000 -1.07% 37,636,000
22,932,000
64.12%
L&TFH 30-May-19 124.05 0.70 0.57% 129.05
122.90
126.14 23,962,500 -661,500 -2.69% 21,249,000
19,147,500
10.98%
RECLTD 30-May-19 143.65 1.50 1.06% 150.40
142.25
146.54 24,732,000 -612,000 -2.41% 21,096,000
11,598,000
81.89%
BHARTIARTL 30-May-19 338.80 2.70 0.80% 349.50
335.25
341.94 24,001,917 -603,426 -2.45% 10,989,387
8,418,348
30.54%
MRPL 30-May-19 61.80 0.30 0.49% 63.15
61.05
61.88 4,844,000 -518,000 -9.66% 4,375,000
7,826,000
-44.10%
DABUR 30-May-19 386.45 0.65 0.17% 393.65
384.40
388.73 12,905,000 -497,500 -3.71% 3,831,250
2,863,750
33.78%
GSFC 30-May-19 98.45 0.15 0.15% 102.85
97.65
99.68 8,629,200 -418,300 -4.62% 3,040,900
3,045,600
-0.15%
NMDC 30-May-19 96.45 1.35 1.42% 99.30
95.15
96.84 19,746,000 -402,000 -2.00% 10,152,000
5,802,000
74.97%
AUROPHARMA 30-May-19 672.50 5.90 0.89% 694.30
657.50
676.26 16,632,000 -357,000 -2.10% 10,266,000
4,040,000
154.11%
TVSMOTOR 30-May-19 483.00 0.40 0.08% 495.90
478.45
486.01 5,781,000 -323,000 -5.29% 2,190,000
3,255,000
-32.72%
BHARATFIN 30-May-19 1,005.05 54.05 5.68% 1,028.00
969.50
1,006.61 6,030,000 -313,500 -4.94% 2,985,000
4,688,000
-36.33%
OIL 30-May-19 184.00 1.00 0.55% 187.75
181.90
184.70 6,417,312 -268,521 -4.02% 1,767,480
1,009,503
75.08%
NBCC 30-May-19 57.80 0.50 0.87% 61.05
56.85
58.99 26,240,000 -240,000 -0.91% 22,424,000
7,800,000
187.49%
RAYMOND 30-May-19 805.70 1.65 0.21% 831.00
796.15
818.02 2,461,600 -218,400 -8.15% 1,464,000
664,800
120.22%
INFRATEL 30-May-19 272.95 2.90 1.07% 277.40
271.65
274.64 7,568,000 -218,000 -2.80% 1,944,000
3,528,000
-44.90%
JETAIRWAYS 30-May-19 135.00 0.30 0.22% 142.95
128.55
136.73 3,429,800 -204,600 -5.63% 3,766,400
2,439,800
54.37%
PETRONET 30-May-19 239.25 1.10 0.46% 243.55
237.70
240.90 11,550,000 -201,000 -1.71% 3,360,000
3,726,000
-9.82%
AMBUJACEM 30-May-19 222.65 1.65 0.75% 231.00
222.25
226.09 20,995,000 -172,500 -0.81% 7,170,000
4,647,500
54.28%
ESCORTS 30-May-19 605.60 10.35 1.74% 623.70
600.30
611.32 4,800,400 -168,300 -3.39% 6,955,300
3,116,300
123.19%
JUBLFOOD 30-May-19 1,295.55 5.20 0.40% 1,319.50
1,286.00
1,301.60 2,646,000 -160,000 -5.70% 2,151,500
1,680,500
28.03%
INDIANB 30-May-19 253.15 4.95 1.99% 269.65
250.45
261.46 3,684,000 -134,000 -3.51% 7,334,000
2,874,000
155.18%
HCLTECH 30-May-19 1,069.00 5.70 0.54% 1,071.80
1,050.00
1,064.37 9,197,300 -120,400 -1.29% 2,424,800
1,778,700
36.32%
EXIDEIND 30-May-19 210.50 1.05 0.50% 215.70
209.35
212.07 8,452,000 -120,000 -1.40% 2,622,000
1,518,000
72.73%
POWERGRID 30-May-19 184.35 1.45 0.79% 188.30
184.00
186.58 20,312,000 -120,000 -0.59% 7,604,000
4,088,000
86.01%
IDEA 25-Jul-19 13.20 0.70 5.60% 13.20
12.10
12.66 3,052,000 -112,000 -3.54% 364,000
112,000
225.00%
ASIANPAINT 30-May-19 1,373.95 4.85 0.35% 1,391.15
1,363.00
1,377.94 5,065,800 -106,800 -2.06% 1,284,000
1,033,200
24.27%
MINDTREE 30-May-19 978.50 1.30 0.13% 982.00
975.00
977.85 1,929,600 -97,200 -4.80% 441,600
483,000
-8.57%
CENTURYTEX 30-May-19 989.50 9.85 1.01% 1,017.50
986.15
1,000.53 3,403,200 -76,200 -2.19% 1,427,400
762,000
87.32%
MGL 30-May-19 878.55 27.25 3.20% 887.15
856.00
873.58 632,400 -68,400 -9.76% 397,800
213,000
86.76%
IRB 30-May-19 129.65 3.40 2.69% 136.75
126.85
130.75 7,580,800 -64,000 -0.84% 13,980,800
4,630,400
201.94%
NIITTECH 30-May-19 1,283.80 0.10 0.01% 1,294.15
1,277.05
1,284.62 1,344,000 -54,000 -3.86% 450,000
534,750
-15.85%
INDIGO 30-May-19 1,551.90 39.55 2.62% 1,562.10
1,522.40
1,541.90 2,690,400 -53,400 -1.95% 2,490,600
3,145,200
-20.81%
PVR 30-May-19 1,773.10 10.95 0.62% 1,792.05
1,749.05
1,770.72 703,200 -45,600 -6.09% 403,600
468,800
-13.91%
MARUTI 30-May-19 6,935.00 5.55 0.08% 7,079.90
6,853.40
6,990.52 2,979,075 -34,875 -1.16% 1,671,450
678,300
146.42%
SIEMENS 30-May-19 1,179.25 5.60 0.48% 1,225.55
1,178.05
1,203.83 1,110,450 -33,000 -2.89% 899,800
612,700
46.86%
CHOLAFIN 30-May-19 1,428.00 20.15 1.43% 1,471.90
1,407.95
1,434.86 603,000 -27,000 -4.29% 638,500
723,500
-11.75%
BRITANNIA 30-May-19 2,853.50 0.30 0.01% 2,890.25
2,835.95
2,866.48 2,192,000 -23,400 -1.06% 341,200
490,400
-30.42%
BHARATFIN 27-Jun-19 1,010.00 49.55 5.16% 1,034.45
985.65
1,013.06 597,000 -23,000 -3.71% 658,000
389,000
69.15%
DISHTV 25-Jul-19 30.90 2.00 6.92% 30.90
29.80
30.35 56,000 -14,000 -20.00% 28,000
14,000
100.00%
RELCAPITAL 27-Jun-19 132.00 4.40 3.45% 137.40
129.15
133.01 2,217,000 -10,500 -0.47% 459,000
160,500
185.98%
CANFINHOME 30-May-19 344.80 0.15 0.04% 362.60
339.60
351.51 3,463,200 -9,000 -0.26% 2,061,000
1,591,200
29.52%
SHREECEM 30-May-19 20,800.00 535.35 2.64% 21,297.30
20,460.05
20,922.86 105,500 -8,050 -7.09% 79,700
24,700
222.67%
BEML 30-May-19 943.30 19.30 2.09% 984.25
930.60
958.53 1,081,500 -7,700 -0.71% 3,277,400
2,141,300
53.06%
CANBK 25-Jul-19 265.00 2.25 0.86% 281.50
265.00
272.50 28,000 -6,000 -17.65% 14,000
0
-
TATAMTRDVR 25-Jul-19 86.50 1.75 2.06% 86.50
86.50
86.50 78,000 -6,000 -7.14% 6,000
0
-
INDUSINDBK 30-May-19 1,603.60 78.25 5.13% 1,643.45
1,550.15
1,609.07 8,331,900 -4,800 -0.06% 14,649,600
27,353,700
-46.44%
L&TFH 25-Jul-19 125.00 1.50 1.21% 129.30
124.85
126.39 270,000 -4,500 -1.64% 58,500
36,000
62.50%
YESBANK 25-Jul-19 140.90 2.60 1.88% 150.70
139.35
144.59 1,782,000 -4,400 -0.25% 600,600
290,400
106.82%
ULTRACEMCO 30-May-19 4,690.00 23.35 0.50% 4,890.00
4,659.95
4,766.06 2,330,600 -4,000 -0.17% 1,230,000
775,400
58.63%
ONGC 25-Jul-19 180.00 2.70 1.52% 180.00
180.00
180.00 30,000 -3,750 -11.11% 3,750
3,750
0.00%
UJJIVAN 25-Jul-19 350.00 40.00 12.90% 350.00
350.00
350.00 3,200 -3,200 -50.00% 3,200
0
-
ADANIPORTS 25-Jul-19 411.50 17.65 4.48% 420.30
404.60
414.10 12,500 -2,500 -16.67% 22,500
7,500
200.00%
AUROPHARMA 25-Jul-19 680.00 5.20 0.77% 696.75
670.00
682.64 35,000 -2,000 -5.41% 16,000
6,000
166.67%
CADILAHC 25-Jul-19 255.85 6.85 2.75% 255.85
255.85
255.85 24,000 -1,600 -6.25% 1,600
1,600
0.00%
ZEEL 25-Jul-19 357.75 12.60 3.65% 369.95
356.90
360.79 49,400 -1,300 -2.56% 18,200
14,300
27.27%
MGL 27-Jun-19 881.55 26.70 3.12% 890.00
863.05
877.59 43,200 -1,200 -2.70% 33,000
28,200
17.02%
LICHSGFIN 25-Jul-19 555.00 15.00 2.78% 555.00
555.00
555.00 13,200 -1,100 -7.69% 1,100
1,100
0.00%
HEROMOTOCO 25-Jul-19 2,731.00 23.30 0.86% 2,786.00
2,731.00
2,756.59 17,200 -600 -3.37% 2,800
3,000
-6.67%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા