મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OI અને ભાવમાં વધુ ઘટાડો
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में कमी – मूल्य में इजाफा – ओपन इंटरेस्ट में कमी के साथ ही मूल्य में इजाफे से शार्ट कवरिंग के संकेत मिलते हैं। इसमें वे कमजोर शेयर शामिल नहीं होते हैं जिनमें ट्रेडर मुनाफावसूली कर सकते हैं / ऊंचे स्तर पर घाटे कम कर सकते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि संस्थाएं डिलीवरी आधारित खरीदी कर रही हैं। इससे कीमतें ऊपर बढ़ती हैं और सट्टात्मक काम करने वाले पोजिशन खोलने में करते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
SUZLON 31-Jan-19 5.30 0.05 0.95% 5.30
5.25
5.26 273,372,000 -9,348,000 -3.31% 25,308,000
18,468,000
37.04%
MOTHERSUMI 31-Jan-19 162.90 4.75 3.00% 166.00
158.05
163.74 23,826,000 -1,265,400 -5.04% 9,148,500
6,121,800
49.44%
INFY 31-Jan-19 739.85 9.85 1.35% 748.25
732.50
741.87 30,136,800 -988,800 -3.18% 11,858,400
9,421,200
25.87%
IDFCBANK 31-Jan-19 46.85 0.45 0.97% 47.20
46.25
46.90 149,748,000 -744,000 -0.49% 21,660,000
21,660,000
0.00%
RELIANCE 31-Jan-19 1,236.70 50.25 4.24% 1,241.65
1,190.00
1,222.46 38,919,500 -610,500 -1.54% 32,941,500
47,101,500
-30.06%
NHPC 31-Jan-19 25.40 0.20 0.79% 25.45
25.10
25.34 15,417,000 -594,000 -3.71% 3,942,000
1,971,000
100.00%
KPIT 31-Jan-19 218.30 2.50 1.16% 221.00
214.40
218.77 3,712,500 -531,000 -12.51% 4,142,250
4,034,250
2.68%
GAIL 31-Jan-19 328.00 4.80 1.49% 329.50
321.15
326.41 12,812,268 -354,711 -2.69% 5,504,688
6,878,193
-19.97%
AUROPHARMA 31-Jan-19 779.00 6.00 0.78% 787.70
771.55
782.69 18,376,000 -350,000 -1.87% 4,213,000
6,014,000
-29.95%
HINDUNILVR 31-Jan-19 1,752.00 1.20 0.07% 1,763.00
1,741.10
1,753.74 10,805,400 -315,000 -2.83% 2,623,800
6,444,600
-59.29%
TECHM 31-Jan-19 712.60 2.00 0.28% 722.30
710.00
717.00 11,588,400 -282,000 -2.38% 3,434,400
2,745,600
25.09%
KAJARIACER 31-Jan-19 537.50 1.20 0.22% 540.00
531.10
536.35 2,852,200 -237,900 -7.70% 1,257,100
5,059,600
-75.15%
DABUR 31-Jan-19 427.40 2.25 0.53% 434.50
425.25
430.89 13,505,000 -231,250 -1.68% 3,736,250
3,112,500
20.04%
KOTAKBANK 31-Jan-19 1,279.00 36.80 2.96% 1,279.45
1,226.00
1,254.25 12,240,800 -192,800 -1.55% 25,284,000
7,318,400
245.49%
GSFC 31-Jan-19 108.10 0.25 0.23% 109.35
107.45
108.27 14,438,400 -178,600 -1.22% 1,715,500
3,130,200
-45.20%
AMBUJACEM 31-Jan-19 213.45 0.05 0.02% 214.90
211.95
213.54 15,002,500 -160,000 -1.06% 2,917,500
2,095,000
39.26%
ESCORTS 31-Jan-19 733.95 2.75 0.38% 747.00
726.85
737.81 3,701,500 -156,200 -4.05% 3,715,800
3,078,900
20.69%
TCS 31-Jan-19 1,905.95 3.70 0.19% 1,933.95
1,897.30
1,917.88 12,160,250 -147,750 -1.20% 2,922,250
1,799,500
62.39%
INFRATEL 31-Jan-19 279.60 0.90 0.32% 279.90
272.05
276.83 7,898,000 -132,000 -1.64% 3,452,000
2,102,000
64.22%
TVSMOTOR 31-Jan-19 536.50 1.60 0.30% 539.95
530.85
537.12 4,203,000 -116,000 -2.69% 1,104,000
1,663,000
-33.61%
GLENMARK 31-Jan-19 647.40 4.80 0.75% 656.00
639.90
649.52 3,927,000 -106,000 -2.63% 1,132,000
2,185,000
-48.19%
CIPLA 31-Jan-19 511.35 0.90 0.18% 514.90
510.00
512.29 7,987,000 -97,000 -1.20% 1,840,000
2,284,000
-19.44%
WOCKPHARMA 31-Jan-19 494.80 4.60 0.94% 506.00
492.95
499.35 3,993,300 -94,500 -2.31% 2,461,500
2,708,100
-9.11%
TITAN 31-Jan-19 964.80 2.60 0.27% 967.00
958.40
963.32 13,542,000 -66,750 -0.49% 1,885,500
2,226,000
-15.30%
IGL 31-Jan-19 285.60 5.10 1.82% 288.70
278.45
285.25 3,291,750 -49,500 -1.48% 4,237,750
5,744,750
-26.23%
HEXAWARE 31-Jan-19 327.20 0.70 0.21% 335.40
324.65
330.43 3,013,500 -48,000 -1.57% 3,289,500
1,288,500
155.30%
GAIL 28-Feb-19 324.45 3.90 1.22% 326.00
318.40
323.13 992,124 -40,005 -3.88% 432,054
610,743
-29.26%
MARICO 31-Jan-19 380.15 0.30 0.08% 383.85
377.40
380.98 7,373,600 -33,800 -0.46% 1,281,800
2,087,800
-38.61%
M&MFIN 31-Jan-19 442.50 0.45 0.10% 448.00
437.75
444.08 10,946,250 -33,750 -0.31% 2,026,250
2,588,750
-21.73%
KSCL 31-Jan-19 568.15 11.25 2.02% 574.80
550.90
565.37 1,176,000 -33,000 -2.73% 870,000
949,500
-8.37%
DISHTV 28-Feb-19 34.70 0.90 2.66% 35.60
34.30
35.15 6,512,000 -32,000 -0.49% 592,000
2,024,000
-70.75%
SUNPHARMA 28-Mar-19 402.40 6.85 1.73% 411.60
395.55
404.18 202,400 -31,900 -13.62% 205,700
475,200
-56.71%
MCDOWELL-N 31-Jan-19 589.45 2.95 0.50% 596.10
585.30
591.13 11,528,750 -30,000 -0.26% 2,600,000
3,105,000
-16.26%
IDFCBANK 28-Mar-19 47.20 0.70 1.51% 47.25
47.00
47.18 1,500,000 -24,000 -1.57% 60,000
60,000
0.00%
MGL 31-Jan-19 908.50 1.75 0.19% 921.05
901.55
911.55 661,800 -22,200 -3.25% 365,400
643,200
-43.19%
UBL 31-Jan-19 1,481.50 63.30 4.46% 1,487.95
1,417.85
1,465.32 2,009,700 -20,300 -1.00% 3,479,700
440,300
690.30%
GODFRYPHLP 31-Jan-19 962.25 8.70 0.91% 964.95
947.05
955.82 566,300 -18,900 -3.23% 326,200
417,200
-21.81%
CENTURYTEX 31-Jan-19 891.50 7.40 0.84% 891.70
877.00
884.67 4,485,000 -18,000 -0.40% 928,800
635,400
46.18%
BAJAJFINSV 31-Jan-19 6,401.00 127.50 2.03% 6,425.00
6,230.00
6,356.75 656,750 -16,625 -2.47% 286,625
254,625
12.57%
AJANTPHARM 31-Jan-19 1,144.35 1.20 0.10% 1,155.20
1,141.20
1,148.88 651,500 -14,500 -2.18% 309,000
421,500
-26.69%
MOTHERSUMI 28-Feb-19 164.05 5.35 3.37% 166.55
159.50
164.49 587,100 -14,250 -2.37% 413,250
236,550
74.70%
BHEL 28-Mar-19 71.70 1.00 1.41% 72.10
71.30
71.64 180,000 -7,500 -4.00% 45,000
52,500
-14.29%
OFSS 31-Jan-19 3,676.70 42.90 1.18% 3,725.00
3,650.90
3,696.66 119,250 -5,850 -4.68% 28,650
26,700
7.30%
TITAN 28-Feb-19 969.40 2.65 0.27% 971.15
963.20
968.31 549,000 -4,500 -0.81% 96,750
69,750
38.71%
RBLBANK 28-Mar-19 580.90 0.90 0.16% 580.90
579.30
580.26 3,600 -3,600 -50.00% 4,800
0
-
ITC 28-Mar-19 294.20 0.20 0.07% 294.80
294.20
294.51 45,600 -2,400 -5.00% 7,200
0
-
NIFTYIT 31-Jan-19 14,930.00 26.00 0.17% 15,089.00
14,850.00
14,998.42 16,050 -2,200 -12.05% 24,750
15,700
57.64%
ICICIPRULI 31-Jan-19 352.60 1.55 0.44% 355.35
348.00
352.13 3,553,500 -1,500 -0.04% 1,689,000
1,465,500
15.25%
MRF 31-Jan-19 66,193.85 236.70 0.36% 66,245.35
65,500.00
65,858.80 24,180 -210 -0.86% 2,330
1,990
17.09%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા