મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OI અને ભાવમાં વધુ ઘટાડો
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में कमी – मूल्य में इजाफा – ओपन इंटरेस्ट में कमी के साथ ही मूल्य में इजाफे से शार्ट कवरिंग के संकेत मिलते हैं। इसमें वे कमजोर शेयर शामिल नहीं होते हैं जिनमें ट्रेडर मुनाफावसूली कर सकते हैं / ऊंचे स्तर पर घाटे कम कर सकते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि संस्थाएं डिलीवरी आधारित खरीदी कर रही हैं। इससे कीमतें ऊपर बढ़ती हैं और सट्टात्मक काम करने वाले पोजिशन खोलने में करते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
BANKBARODA 27-Sep-18 116.45 2.90 2.55% 119.20
110.65
116.00 64,480,000 -8,260,000 -11.36% 141,076,000
203,116,000
-30.54%
TV18BRDCST 27-Sep-18 41.40 1.00 2.48% 41.45
40.15
40.69 56,176,500 -4,641,000 -7.63% 13,073,000
7,811,500
67.36%
UNIONBANK 27-Sep-18 78.25 3.30 4.40% 79.45
74.55
77.53 38,256,000 -4,116,000 -9.71% 26,658,000
46,632,000
-42.83%
TATAMOTORS 27-Sep-18 253.60 1.95 0.77% 255.95
251.65
253.85 83,739,000 -3,231,000 -3.72% 18,732,000
28,470,000
-34.20%
PFC 27-Sep-18 83.75 1.40 1.70% 84.15
82.00
83.18 78,000,000 -3,162,000 -3.90% 16,236,000
20,070,000
-19.10%
IFCI 27-Sep-18 15.70 0.45 2.95% 15.75
15.15
15.40 56,450,000 -2,125,000 -3.63% 13,175,000
17,000,000
-22.50%
IDBI 27-Sep-18 57.40 0.95 1.68% 57.75
56.00
56.96 53,420,000 -2,000,000 -3.61% 15,900,000
18,230,000
-12.78%
BALRAMCHIN 27-Sep-18 87.60 2.40 2.82% 89.40
84.40
86.88 10,234,000 -1,638,000 -13.80% 16,464,000
59,199,000
-72.19%
NCC 27-Sep-18 88.90 0.05 0.06% 90.90
87.55
89.34 48,296,000 -1,600,000 -3.21% 14,960,000
10,656,000
40.39%
ONGC 27-Sep-18 177.70 4.85 2.81% 179.10
173.95
177.62 45,731,250 -1,245,000 -2.65% 15,228,750
6,922,500
119.99%
HINDPETRO 27-Sep-18 252.40 2.15 0.86% 256.40
248.40
253.56 25,322,850 -1,225,350 -4.62% 7,256,025
9,135,000
-20.57%
JISLJALEQS 27-Sep-18 80.45 0.20 0.25% 80.95
77.10
79.00 36,270,000 -1,161,000 -3.10% 17,478,000
8,667,000
101.66%
AXISBANK 27-Sep-18 613.45 3.05 0.50% 624.35
603.70
613.95 37,953,600 -1,128,000 -2.89% 21,460,800
20,720,400
3.57%
NATIONALUM 27-Sep-18 68.85 0.60 0.88% 70.35
68.25
69.38 55,776,000 -1,080,000 -1.90% 12,544,000
14,160,000
-11.41%
INFY 27-Sep-18 722.00 0.50 0.07% 726.65
716.40
721.91 43,078,800 -1,059,600 -2.40% 7,120,800
6,764,400
5.27%
IOC 27-Sep-18 154.05 0.80 0.52% 156.05
152.00
154.63 27,054,000 -1,047,000 -3.73% 10,212,000
8,904,000
14.69%
ORIENTBANK 27-Sep-18 73.15 1.30 1.81% 73.80
69.85
72.49 14,892,000 -1,020,000 -6.41% 15,978,000
18,978,000
-15.81%
BANKINDIA 27-Sep-18 90.70 0.85 0.95% 91.75
88.60
90.49 21,444,000 -1,008,000 -4.49% 19,866,000
36,012,000
-44.84%
CANBK 27-Sep-18 248.00 1.05 0.43% 253.40
245.35
249.89 10,886,000 -976,000 -8.23% 20,102,000
33,728,000
-40.40%
BHEL 27-Sep-18 74.90 0.95 1.28% 75.60
74.00
74.81 39,510,000 -885,000 -2.19% 14,842,500
17,295,000
-14.18%
FEDERALBNK 27-Sep-18 75.70 0.10 0.13% 76.90
74.80
75.69 60,318,500 -874,500 -1.43% 13,447,500
22,192,500
-39.41%
PNB 27-Sep-18 79.50 0.10 0.13% 81.00
78.85
80.10 127,363,500 -808,500 -0.63% 41,778,000
68,414,500
-38.93%
COALINDIA 27-Sep-18 282.00 7.25 2.64% 283.00
277.25
280.31 20,031,000 -807,400 -3.87% 9,446,800
12,060,400
-21.67%
CADILAHC 27-Sep-18 409.75 0.40 0.10% 415.00
403.15
409.75 12,185,600 -769,600 -5.94% 4,528,000
5,140,800
-11.92%
JINDALSTEL 27-Sep-18 234.50 4.80 2.09% 238.50
228.80
234.15 32,717,250 -753,750 -2.25% 27,744,750
33,392,250
-16.91%
RECLTD 27-Sep-18 113.60 1.95 1.75% 114.90
111.45
113.16 41,418,000 -744,000 -1.76% 19,308,000
18,408,000
4.89%
BPCL 27-Sep-18 365.00 9.40 2.64% 367.20
354.65
363.54 10,321,200 -689,400 -6.26% 7,858,800
10,288,800
-23.62%
SAIL 27-Sep-18 77.65 1.45 1.90% 79.75
76.60
78.17 73,464,000 -684,000 -0.92% 60,012,000
45,564,000
31.71%
JSWSTEEL 27-Sep-18 418.55 11.05 2.71% 424.30
411.00
418.48 55,407,000 -561,000 -1.00% 36,651,000
19,791,000
85.19%
APOLLOTYRE 27-Sep-18 241.00 1.45 0.61% 242.25
236.70
239.75 14,460,000 -501,000 -3.35% 5,778,000
7,881,000
-26.68%
AUROPHARMA 27-Sep-18 780.90 1.50 0.19% 792.75
768.10
779.16 22,521,000 -499,000 -2.17% 8,320,000
10,703,000
-22.26%
CGPOWER 27-Sep-18 53.80 0.30 0.56% 54.00
52.80
53.43 38,940,000 -492,000 -1.25% 6,060,000
5,616,000
7.91%
MOTHERSUMI 27-Sep-18 291.55 4.15 1.44% 293.95
287.75
291.71 14,091,200 -457,600 -3.15% 3,145,600
3,200,000
-1.70%
ANDHRABANK 27-Sep-18 31.05 0.05 0.16% 31.50
30.70
31.11 15,288,000 -416,000 -2.65% 8,840,000
19,539,000
-54.76%
SUNPHARMA 27-Sep-18 650.15 7.20 1.12% 657.30
642.30
649.84 32,461,000 -376,200 -1.15% 13,625,700
10,919,700
24.78%
TATAGLOBAL 27-Sep-18 235.30 1.35 0.58% 239.05
232.50
234.62 13,709,250 -375,750 -2.67% 4,821,750
7,636,500
-36.86%
GRANULES 27-Sep-18 113.05 0.70 0.62% 116.20
110.00
112.78 14,475,000 -350,000 -2.36% 7,235,000
12,265,000
-41.01%
LT 27-Sep-18 1,336.40 4.90 0.37% 1,346.20
1,329.65
1,338.51 13,390,500 -346,500 -2.52% 2,549,250
3,537,750
-27.94%
BHARATFORG 27-Sep-18 638.55 6.45 1.02% 644.75
632.25
638.84 8,734,800 -322,800 -3.56% 2,760,000
4,176,000
-33.91%
HINDZINC 27-Sep-18 296.90 1.95 0.66% 299.35
293.40
296.77 8,521,600 -320,000 -3.62% 4,684,800
7,718,400
-39.30%
TCS 27-Sep-18 2,082.25 11.50 0.56% 2,092.95
2,065.85
2,083.75 8,327,500 -283,000 -3.29% 2,195,500
1,927,500
13.90%
M&M 27-Sep-18 952.00 3.80 0.40% 966.45
941.25
955.87 14,829,000 -267,000 -1.77% 4,504,000
3,358,000
34.13%
DRREDDY 27-Sep-18 2,624.00 34.45 1.33% 2,639.90
2,574.80
2,612.50 4,342,250 -243,500 -5.31% 1,947,750
2,424,750
-19.67%
PETRONET 27-Sep-18 235.95 4.25 1.83% 237.70
230.55
233.70 12,108,000 -228,000 -1.85% 3,162,000
3,360,000
-5.89%
BAJAJ-AUTO 27-Sep-18 2,802.50 18.40 0.66% 2,837.90
2,786.00
2,814.85 2,968,000 -210,250 -6.62% 1,011,250
1,182,000
-14.45%
GRASIM 27-Sep-18 1,068.15 0.45 0.04% 1,078.20
1,059.00
1,070.41 4,670,250 -206,250 -4.23% 1,735,500
1,440,000
20.52%
DIVISLAB 27-Sep-18 1,395.70 14.60 1.06% 1,409.40
1,371.00
1,392.07 2,349,600 -200,800 -7.87% 4,663,200
4,853,600
-3.92%
CASTROLIND 27-Sep-18 154.20 1.20 0.78% 155.55
153.55
154.48 10,326,400 -190,400 -1.81% 938,000
1,951,600
-51.94%
VGUARD 27-Sep-18 194.10 2.75 1.44% 194.20
190.40
192.17 2,931,000 -183,000 -5.88% 1,677,000
2,460,000
-31.83%
TATAPOWER 27-Sep-18 75.40 0.55 0.73% 77.50
75.15
76.18 48,510,000 -180,000 -0.37% 13,329,000
18,171,000
-26.65%
MRPL 27-Sep-18 75.85 2.10 2.85% 76.40
74.00
75.21 6,174,000 -175,500 -2.76% 2,439,000
3,874,500
-37.05%
BERGEPAINT 27-Sep-18 301.45 1.60 0.53% 306.75
297.00
301.08 1,892,000 -169,400 -8.22% 1,909,600
2,257,200
-15.40%
MCX 27-Sep-18 815.00 31.05 3.96% 823.60
797.00
809.56 4,409,300 -160,300 -3.51% 3,396,400
1,283,800
164.56%
TECHM 27-Sep-18 771.35 13.95 1.84% 774.15
754.45
766.14 16,244,400 -152,400 -0.93% 4,684,800
5,277,600
-11.23%
INFRATEL 27-Sep-18 272.90 5.00 1.87% 273.90
264.90
269.91 6,449,800 -142,800 -2.17% 1,897,200
2,227,000
-14.81%
BEML 27-Sep-18 741.65 1.95 0.26% 754.20
732.10
739.44 2,111,000 -141,000 -6.26% 1,687,000
1,440,500
17.11%
HCLTECH 27-Sep-18 1,088.00 2.00 0.18% 1,099.90
1,082.95
1,091.40 8,997,100 -119,000 -1.31% 2,249,100
1,953,700
15.12%
CONCOR 27-Sep-18 626.90 11.20 1.82% 631.35
618.40
624.67 2,230,000 -117,500 -5.01% 640,000
1,026,250
-37.64%
SRTRANSFIN 27-Sep-18 1,197.00 6.05 0.51% 1,216.55
1,171.70
1,193.15 5,474,400 -108,600 -1.95% 1,923,600
1,564,200
22.98%
AMBUJACEM 27-Sep-18 225.50 0.80 0.36% 227.15
222.45
225.35 12,422,500 -92,500 -0.74% 3,632,500
4,727,500
-23.16%
JUSTDIAL 27-Sep-18 500.70 6.30 1.27% 505.90
486.70
495.44 2,951,200 -85,400 -2.81% 3,666,600
3,704,400
-1.02%
INDIGO 27-Sep-18 870.00 6.80 0.79% 874.00
849.05
864.44 3,570,600 -81,600 -2.23% 1,818,600
1,310,400
38.78%
RAMCOCEM 27-Sep-18 643.85 1.15 0.18% 652.00
637.50
644.04 950,400 -75,200 -7.33% 677,600
399,200
69.74%
TATAELXSI 27-Sep-18 1,342.25 11.50 0.86% 1,353.95
1,320.00
1,339.81 1,787,200 -75,200 -4.04% 1,552,000
1,205,600
28.73%
UBL 27-Sep-18 1,313.60 3.50 0.27% 1,334.00
1,292.05
1,315.42 1,815,100 -67,900 -3.61% 1,366,400
2,524,200
-45.87%
HEROMOTOCO 27-Sep-18 3,136.00 28.60 0.92% 3,211.55
3,096.55
3,149.39 1,679,600 -65,600 -3.76% 800,400
688,000
16.34%
SREINFRA 27-Sep-18 47.50 0.65 1.39% 47.75
46.35
46.97 17,479,000 -63,000 -0.36% 3,402,000
4,354,000
-21.86%
TORNTPHARM 27-Sep-18 1,765.00 24.80 1.43% 1,772.65
1,736.50
1,760.20 731,500 -59,500 -7.52% 656,500
562,000
16.81%
KOTAKBANK 27-Sep-18 1,228.30 8.10 0.66% 1,237.85
1,219.70
1,230.78 12,063,200 -59,200 -0.49% 4,978,400
5,051,200
-1.44%
TITAN 27-Sep-18 830.50 5.00 0.61% 831.20
787.55
813.51 12,864,000 -53,250 -0.41% 11,750,250
7,444,500
57.84%
UNIONBANK 25-Oct-18 78.70 3.40 4.52% 79.80
75.05
77.91 3,648,000 -48,000 -1.30% 2,316,000
3,804,000
-39.12%
CHENNPETRO 27-Sep-18 294.00 5.55 1.92% 296.00
287.15
291.72 1,081,500 -42,000 -3.74% 796,500
1,846,500
-56.86%
SAIL 29-Nov-18 78.15 1.05 1.36% 78.65
78.15
78.48 108,000 -24,000 -18.18% 72,000
108,000
-33.33%
CUMMINSIND 27-Sep-18 727.85 4.85 0.67% 733.70
722.70
727.71 858,900 -4,900 -0.57% 488,600
1,041,600
-53.09%
LT 29-Nov-18 1,349.30 4.40 0.33% 1,355.10
1,348.50
1,352.00 33,750 -4,500 -11.76% 9,000
22,500
-60.00%
SHREECEM 27-Sep-18 17,220.00 261.25 1.54% 17,249.95
16,710.50
17,036.05 103,000 -1,600 -1.53% 25,850
33,300
-22.37%
AUROPHARMA 29-Nov-18 786.55 1.65 0.21% 798.80
776.20
784.08 16,000 -1,000 -5.88% 6,000
5,000
20.00%
HEROMOTOCO 25-Oct-18 3,154.00 31.05 0.99% 3,191.00
3,117.95
3,169.48 53,200 -600 -1.12% 49,200
34,400
43.02%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા