મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OIમાં વૃધ્ધિ અને ભાવમાં પણ વૃધ્ધિ
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि लांग पोजिशन का संकेत देती है। इसमें बहुत कमजोर शेयर शामिल नहीं होते, जिनमें ट्रेडर रैली के दौरान शार्ट कर सकते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
OIમાં વૃધ્ધિ વધતુ (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
SUNPHARMA 31-Jan-19 400.40 8.25 2.10% 407.95
391.15
401.80 60,369,100 4,126,100 7.34% 52,322,600
93,885,000
-44.27%
SUNPHARMA 28-Feb-19 401.50 7.50 1.90% 409.65
393.55
403.38 8,346,800 1,983,300 31.17% 5,500,000
7,341,400
-25.08%
SREINFRA 31-Jan-19 35.05 1.40 4.16% 36.05
33.40
34.68 17,412,000 1,956,000 12.66% 22,440,000
10,188,000
120.26%
INFIBEAM 28-Feb-19 43.45 0.30 0.70% 44.40
43.35
43.77 1,348,000 800,000 145.99% 1,056,000
348,000
203.45%
INFY 28-Feb-19 742.55 9.85 1.34% 751.50
736.40
745.52 10,509,600 746,400 7.65% 1,383,600
2,088,000
-33.74%
IDFCBANK 28-Feb-19 47.05 0.50 1.07% 47.35
46.60
47.05 23,124,000 720,000 3.21% 3,180,000
3,180,000
0.00%
RELIANCE 28-Feb-19 1,241.90 49.85 4.18% 1,246.55
1,196.00
1,229.31 10,620,500 635,500 6.36% 2,146,500
2,921,500
-26.53%
ASIANPAINT 31-Jan-19 1,425.00 18.35 1.30% 1,430.00
1,402.55
1,417.75 7,168,200 423,000 6.27% 4,899,600
2,221,200
120.58%
ASIANPAINT 28-Feb-19 1,430.05 17.80 1.26% 1,435.60
1,409.15
1,423.11 763,200 351,600 85.42% 600,000
258,000
132.56%
DISHTV 31-Jan-19 34.85 1.05 3.11% 35.75
33.65
35.05 58,328,000 320,000 0.55% 14,280,000
11,808,000
20.93%
INFIBEAM 31-Jan-19 43.95 0.35 0.80% 45.05
43.40
44.26 12,840,000 316,000 2.52% 4,964,000
3,712,000
33.73%
HDFCBANK 28-Feb-19 2,155.05 7.45 0.35% 2,179.35
2,138.70
2,162.03 883,250 309,000 53.81% 531,250
235,500
125.58%
LUPIN 31-Jan-19 869.00 6.35 0.74% 882.80
861.05
872.70 8,481,200 292,600 3.57% 4,925,900
3,439,800
43.20%
HDFCBANK 31-Jan-19 2,150.00 11.90 0.56% 2,170.90
2,129.20
2,152.95 13,232,000 279,500 2.16% 7,264,250
3,943,000
84.23%
RBLBANK 31-Jan-19 581.30 9.20 1.61% 582.70
571.00
577.95 5,578,800 249,600 4.68% 2,266,800
1,434,000
58.08%
NIFTY 31-Jan-19 10,964.45 37.30 0.34% 11,003.45
10,902.15
10,972.05 24,789,675 229,200 0.93% 8,265,300
8,003,850
3.27%
JUSTDIAL 31-Jan-19 475.25 1.55 0.33% 484.00
472.05
478.40 2,935,800 217,000 7.98% 3,526,600
2,489,200
41.68%
SREINFRA 28-Feb-19 35.00 1.20 3.55% 36.00
33.80
34.79 924,000 216,000 30.51% 852,000
192,000
343.75%
INFRATEL 28-Feb-19 280.50 0.45 0.16% 281.00
273.25
276.84 478,000 202,000 73.19% 374,000
116,000
222.41%
BIOCON 28-Feb-19 669.25 12.45 1.90% 676.00
660.00
668.77 333,000 198,900 148.32% 440,100
198,900
121.27%
BIOCON 31-Jan-19 665.55 11.35 1.73% 673.75
657.10
665.88 4,970,700 135,900 2.81% 4,422,600
6,209,100
-28.77%
NHPC 28-Feb-19 25.15 0.10 0.40% 25.15
24.95
25.09 3,051,000 135,000 4.63% 297,000
108,000
175.00%
KOTAKBANK 28-Feb-19 1,284.35 36.65 2.94% 1,284.60
1,232.50
1,258.27 726,400 119,200 19.63% 848,000
399,200
112.42%
NIITTECH 28-Feb-19 1,277.35 48.00 3.90% 1,307.35
1,227.20
1,283.43 186,000 104,250 127.52% 311,250
105,000
196.43%
MUTHOOTFIN 31-Jan-19 545.95 16.15 3.05% 548.75
525.55
539.07 2,535,000 103,500 4.26% 2,478,000
1,459,500
69.78%
AUROPHARMA 28-Feb-19 782.00 5.50 0.71% 790.50
780.15
786.08 255,000 94,000 58.39% 229,000
118,000
94.07%
LUPIN 28-Feb-19 872.00 4.85 0.56% 886.65
868.00
876.32 378,000 88,200 30.43% 326,900
109,200
199.36%
TVSMOTOR 28-Feb-19 536.45 2.95 0.55% 536.65
530.00
535.50 395,000 87,000 28.25% 125,000
130,000
-3.85%
UBL 28-Feb-19 1,489.50 64.20 4.50% 1,493.65
1,431.25
1,472.59 587,300 70,000 13.53% 173,600
27,300
535.90%
DRREDDY 28-Feb-19 2,620.00 1.40 0.05% 2,660.00
2,605.80
2,641.75 383,500 68,500 21.75% 120,000
79,000
51.90%
CIPLA 28-Feb-19 513.20 0.55 0.11% 517.00
512.55
514.15 394,000 64,000 19.39% 140,000
70,000
100.00%
BAJFINANCE 28-Feb-19 2,605.05 44.00 1.72% 2,625.00
2,550.00
2,600.98 531,500 63,500 13.57% 157,250
98,000
60.46%
GSFC 28-Feb-19 108.55 0.25 0.23% 109.45
108.30
108.81 723,800 61,100 9.22% 126,900
173,900
-27.03%
M&MFIN 28-Feb-19 445.10 1.60 0.36% 449.60
440.00
446.79 646,250 58,750 10.00% 161,250
88,750
81.69%
BAJFINANCE 31-Jan-19 2,598.20 48.90 1.92% 2,614.50
2,537.40
2,588.30 6,022,500 54,750 0.92% 2,741,750
1,925,500
42.39%
MANAPPURAM 31-Jan-19 98.75 1.35 1.39% 99.75
96.50
98.84 10,974,000 54,000 0.49% 4,134,000
4,470,000
-7.52%
PETRONET 28-Feb-19 219.75 0.25 0.11% 221.45
218.05
220.37 243,000 51,000 26.56% 96,000
81,000
18.52%
RBLBANK 28-Feb-19 582.50 9.20 1.60% 583.50
573.95
578.05 399,600 50,400 14.43% 147,600
49,200
200.00%
COLPAL 31-Jan-19 1,319.45 3.10 0.24% 1,327.10
1,315.90
1,321.25 1,441,300 49,000 3.52% 377,300
515,200
-26.77%
CENTURYTEX 28-Feb-19 894.30 6.15 0.69% 894.30
884.30
888.33 76,800 42,600 124.56% 55,200
8,400
557.14%
MCDOWELL-N 28-Feb-19 592.55 3.40 0.58% 597.50
590.10
593.24 173,750 41,250 31.13% 98,750
122,500
-19.39%
ICICIPRULI 28-Feb-19 353.35 1.25 0.36% 356.00
351.10
352.20 319,500 40,500 14.52% 52,500
36,000
45.83%
TECHM 28-Feb-19 716.00 2.45 0.34% 725.00
716.00
720.67 208,800 37,200 21.68% 145,200
62,400
132.69%
TCS 28-Feb-19 1,913.80 2.90 0.15% 1,942.10
1,907.70
1,926.20 2,477,000 35,000 1.43% 142,500
87,250
63.32%
ULTRACEMCO 31-Jan-19 3,853.85 33.80 0.88% 3,867.00
3,790.05
3,831.78 2,035,000 34,400 1.72% 472,400
749,400
-36.96%
DABUR 28-Feb-19 429.85 2.75 0.64% 436.25
428.15
433.31 797,500 31,250 4.08% 167,500
198,750
-15.72%
PIDILITIND 31-Jan-19 1,160.90 7.60 0.66% 1,170.15
1,148.55
1,161.28 2,351,000 28,500 1.23% 512,500
861,500
-40.51%
ESCORTS 28-Feb-19 738.00 2.70 0.37% 750.00
732.10
741.50 189,200 27,500 17.01% 111,100
46,200
140.48%
HEXAWARE 28-Feb-19 327.15 0.15 0.05% 332.50
326.20
329.80 67,500 27,000 66.67% 102,000
10,500
871.43%
IGL 28-Feb-19 286.50 5.10 1.81% 289.00
282.00
286.54 121,000 24,750 25.71% 57,750
82,500
-30.00%
RELIANCE 28-Mar-19 1,247.25 49.95 4.17% 1,250.50
1,201.00
1,231.05 98,000 23,500 31.54% 67,500
56,000
20.54%
VEDL 28-Mar-19 198.30 1.30 0.66% 199.80
197.85
198.83 335,800 20,700 6.57% 46,000
25,300
81.82%
WOCKPHARMA 28-Feb-19 496.85 4.30 0.87% 508.00
495.50
501.58 153,900 19,800 14.77% 115,200
98,100
17.43%
BANKNIFTY 28-Feb-19 27,679.85 19.95 0.07% 27,771.00
27,567.10
27,706.46 134,140 18,480 15.98% 71,760
43,120
66.42%
BEL 28-Mar-19 87.40 0.60 0.69% 87.40
86.15
86.48 228,000 18,000 8.57% 24,000
48,000
-50.00%
KAJARIACER 28-Feb-19 539.05 0.15 0.03% 541.50
528.00
538.43 79,300 16,900 27.08% 52,000
37,700
37.93%
L&TFH 28-Mar-19 142.40 0.80 0.56% 142.40
139.45
141.03 45,000 13,500 42.86% 13,500
13,500
0.00%
BANKNIFTY 31-Jan-19 27,565.00 17.10 0.06% 27,674.95
27,449.05
27,584.34 2,013,100 12,980 0.65% 1,805,120
1,851,320
-2.50%
NIFTY 28-Feb-19 10,995.80 32.70 0.30% 11,032.95
10,935.00
11,005.18 2,563,050 12,450 0.49% 601,650
491,625
22.38%
JUSTDIAL 28-Feb-19 475.50 0.80 0.17% 484.00
473.20
479.38 180,600 11,200 6.61% 46,200
58,800
-21.43%
INFY 28-Mar-19 746.80 9.25 1.25% 752.40
740.25
748.28 94,800 10,800 12.86% 31,200
9,600
225.00%
BAJAJFINSV 28-Feb-19 6,425.00 128.70 2.04% 6,451.90
6,264.80
6,406.84 46,125 7,000 17.89% 15,750
29,375
-46.38%
BANKINDIA 28-Mar-19 105.80 0.80 0.76% 105.80
105.80
105.80 96,000 6,000 6.67% 6,000
12,000
-50.00%
MANAPPURAM 28-Feb-19 98.85 1.35 1.38% 99.40
96.90
98.75 372,000 6,000 1.64% 132,000
42,000
214.29%
MARICO 28-Feb-19 379.75 3.05 0.81% 382.65
379.75
380.72 54,600 5,200 10.53% 26,000
7,800
233.33%
GLENMARK 28-Feb-19 650.00 3.20 0.49% 658.20
644.00
653.00 123,000 5,000 4.24% 68,000
106,000
-35.85%
JINDALSTEL 28-Mar-19 148.00 0.35 0.24% 148.00
148.00
148.00 63,000 4,500 7.69% 4,500
6,750
-33.33%
GODFRYPHLP 28-Feb-19 966.50 8.20 0.86% 966.50
958.65
960.77 26,600 4,200 18.75% 11,200
11,900
-5.88%
INFIBEAM 28-Mar-19 43.40 0.20 0.46% 43.40
43.40
43.40 20,000 4,000 25.00% 4,000
4,000
0.00%
RAYMOND 31-Jan-19 815.00 6.95 0.86% 816.00
795.30
809.06 4,056,800 4,000 0.10% 1,073,600
1,180,800
-9.08%
ULTRACEMCO 28-Feb-19 3,863.00 23.10 0.60% 3,873.50
3,810.40
3,851.98 35,600 4,000 12.66% 13,800
30,600
-54.90%
NIITTECH 31-Jan-19 1,270.50 44.75 3.65% 1,302.00
1,218.85
1,273.64 1,778,250 3,750 0.21% 7,368,750
5,261,250
40.06%
KSCL 28-Feb-19 562.45 9.60 1.74% 567.45
550.45
561.62 97,500 3,000 3.17% 51,000
69,000
-26.09%
MUTHOOTFIN 28-Feb-19 539.15 13.45 2.56% 541.80
527.70
534.30 105,000 3,000 2.94% 81,000
36,000
125.00%
HDFCBANK 28-Mar-19 2,163.00 9.65 0.45% 2,182.40
2,149.45
2,164.91 8,250 2,750 50.00% 11,500
1,000
1,050.00%
IGL 28-Mar-19 288.50 12.50 4.53% 288.50
288.50
288.50 8,250 2,750 50.00% 2,750
0
-
ADANIPORTS 28-Mar-19 405.00 4.00 1.00% 405.00
405.00
405.00 12,500 2,500 25.00% 2,500
5,000
-50.00%
MGL 28-Feb-19 904.00 3.00 0.33% 914.00
898.00
906.17 51,600 2,400 4.88% 16,800
20,400
-17.65%
RAYMOND 28-Feb-19 818.50 5.50 0.68% 818.55
800.00
813.44 76,800 2,400 3.23% 32,000
13,600
135.29%
KPIT 28-Feb-19 218.80 3.00 1.39% 220.40
217.30
219.04 243,000 2,250 0.93% 171,000
45,000
280.00%
BEML 28-Mar-19 901.50 14.20 1.60% 901.50
899.90
900.86 3,500 2,100 150.00% 2,100
2,800
-25.00%
COLPAL 28-Feb-19 1,320.00 4.00 0.30% 1,325.85
1,276.20
1,320.19 19,600 2,100 12.00% 14,000
5,600
150.00%
VOLTAS 28-Mar-19 531.95 6.00 1.14% 531.95
531.95
531.95 16,000 2,000 14.29% 2,000
0
-
SHREECEM 31-Jan-19 15,697.00 67.35 0.43% 15,790.00
15,450.00
15,686.55 92,250 1,950 2.16% 11,900
42,350
-71.90%
GODREJIND 28-Feb-19 526.25 0.25 0.05% 531.45
525.90
527.86 48,000 1,500 3.23% 4,500
18,000
-75.00%
PIDILITIND 28-Feb-19 1,162.40 4.10 0.35% 1,171.60
1,159.95
1,165.91 26,500 1,500 6.00% 3,000
4,500
-33.33%
TCS 28-Mar-19 1,922.50 4.55 0.24% 1,949.00
1,922.50
1,935.58 12,500 1,250 11.11% 3,250
1,750
85.71%
STAR 28-Mar-19 519.00 35.70 7.39% 519.00
519.00
519.00 2,200 1,100 100.00% 1,100
0
-
KOTAKBANK 28-Mar-19 1,280.00 50.00 4.07% 1,280.00
1,255.00
1,267.50 10,400 800 8.33% 1,600
0
-
LUPIN 28-Mar-19 878.65 4.85 0.56% 878.65
878.65
878.65 8,400 700 9.09% 700
2,100
-66.67%
MINDTREE 28-Mar-19 914.85 22.85 2.56% 914.85
899.25
909.50 2,400 600 33.33% 1,800
1,200
50.00%
BANKNIFTY 28-Mar-19 27,750.00 28.95 0.10% 27,830.00
27,650.00
27,762.21 6,460 240 3.86% 1,660
1,040
59.62%
NIFTYIT 28-Feb-19 15,001.00 176.00 1.19% 15,110.00
15,001.00
15,043.33 500 150 42.86% 450
0
-
MRF 28-Feb-19 66,424.70 258.70 0.39% 66,424.70
66,169.05
66,249.86 340 60 21.43% 90
30
200.00%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા