મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OIમાં વૃધ્ધિ અને ભાવમાં પણ વૃધ્ધિ
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि लांग पोजिशन का संकेत देती है। इसमें बहुत कमजोर शेयर शामिल नहीं होते, जिनमें ट्रेडर रैली के दौरान शार्ट कर सकते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
OIમાં વૃધ્ધિ વધતુ (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
BANKBARODA 30-May-19 128.20 1.85 1.46% 144.00
126.80
134.88 48,500,000 6,612,000 15.78% 136,308,000
38,280,000
256.08%
GMRINFRA 27-Jun-19 16.00 0.35 2.24% 16.80
15.85
16.25 14,760,000 5,850,000 65.66% 18,045,000
4,185,000
331.18%
DISHTV 30-May-19 30.90 1.75 6.00% 31.70
29.00
30.68 79,608,000 4,424,000 5.88% 30,584,000
17,096,000
78.90%
ICICIBANK 30-May-19 411.90 5.70 1.40% 428.15
408.50
417.78 89,134,375 2,788,500 3.23% 83,373,125
32,912,000
153.32%
BANKBARODA 27-Jun-19 129.10 1.95 1.53% 144.30
127.70
135.35 5,852,000 2,608,000 80.39% 17,708,000
2,484,000
612.88%
YESBANK 27-Jun-19 139.75 2.75 2.01% 150.00
137.80
143.25 23,821,000 2,576,000 12.13% 15,853,250
7,148,750
121.76%
ADANIPORTS 30-May-19 410.00 22.30 5.75% 432.45
393.35
412.96 18,715,000 2,512,500 15.51% 40,967,500
9,322,500
339.45%
ICICIBANK 27-Jun-19 413.50 5.25 1.29% 429.70
410.30
419.53 8,032,750 2,277,000 39.56% 8,860,500
3,316,500
167.16%
NCC 30-May-19 110.30 0.40 0.36% 115.80
106.55
111.13 34,296,000 2,240,000 6.99% 62,160,000
29,224,000
112.70%
SOUTHBANK 27-Jun-19 14.05 0.15 1.08% 14.60
13.90
14.18 11,665,632 2,154,165 22.65% 8,152,686
596,538
1,266.67%
SBIN 30-May-19 343.60 1.80 0.53% 364.50
340.45
353.72 66,309,000 1,890,000 2.93% 161,430,000
66,732,000
141.91%
DLF 27-Jun-19 182.65 6.95 3.96% 186.25
175.65
181.45 4,292,600 1,614,600 60.29% 6,091,800
3,681,600
65.47%
SBIN 27-Jun-19 345.35 2.00 0.58% 366.20
342.55
355.34 10,239,000 1,572,000 18.14% 18,864,000
6,708,000
181.22%
IDEA 27-Jun-19 12.85 0.55 4.47% 13.05
12.35
12.76 84,280,056 1,569,572 1.90% 14,106,280
5,980,268
135.88%
NCC 27-Jun-19 111.00 0.60 0.54% 116.35
107.25
111.46 3,504,000 1,560,000 80.25% 7,888,000
2,384,000
230.87%
YESBANK 30-May-19 140.85 2.80 2.03% 151.40
138.95
144.77 100,187,500 1,281,000 1.30% 119,402,500
55,224,750
116.21%
NBCC 27-Jun-19 58.25 0.55 0.95% 61.40
57.25
59.27 3,704,000 1,024,000 38.21% 4,056,000
952,000
326.05%
HINDPETRO 30-May-19 291.50 1.35 0.47% 307.30
288.90
298.44 15,359,400 1,016,400 7.09% 16,497,600
9,120,300
80.89%
FEDERALBNK 27-Jun-19 103.70 1.25 1.22% 107.90
102.75
105.22 4,347,000 973,000 28.84% 8,302,000
1,785,000
365.10%
KOTAKBANK 30-May-19 1,502.50 4.65 0.31% 1,553.70
1,487.30
1,520.45 10,583,600 966,800 10.05% 9,754,800
4,272,400
128.32%
DISHTV 27-Jun-19 31.00 1.80 6.16% 31.75
29.80
30.81 3,368,000 864,000 34.50% 3,376,000
1,376,000
145.35%
NTPC 27-Jun-19 130.65 0.20 0.15% 133.95
130.25
132.02 2,995,200 825,600 38.05% 2,208,000
681,600
223.94%
BHARTIARTL 27-Jun-19 340.10 2.30 0.68% 351.00
337.05
343.92 14,915,358 807,036 5.72% 2,426,661
692,274
250.53%
BEL 27-Jun-19 103.35 1.35 1.32% 108.20
102.20
104.71 2,664,000 786,000 41.85% 4,932,000
2,028,000
143.20%
ENGINERSIN 30-May-19 116.60 3.05 2.69% 119.00
113.90
116.98 8,163,100 774,900 10.49% 9,868,700
2,259,100
336.84%
IBULHSGFIN 27-Jun-19 793.50 1.20 0.15% 840.00
783.05
818.26 2,853,000 771,500 37.06% 1,978,000
1,492,000
32.57%
INDIACEM 30-May-19 102.65 1.50 1.48% 110.30
101.25
106.09 15,601,500 675,000 4.52% 22,446,000
7,092,000
216.50%
L&TFH 27-Jun-19 124.90 0.75 0.60% 129.75
123.75
126.65 3,420,000 576,000 20.25% 3,631,500
2,362,500
53.71%
HINDPETRO 27-Jun-19 283.55 1.45 0.51% 299.20
281.25
290.44 2,173,500 518,700 31.35% 2,467,500
810,600
204.40%
LT 30-May-19 1,485.65 19.45 1.33% 1,567.40
1,471.50
1,517.08 9,447,375 502,875 5.62% 10,395,000
4,263,375
143.82%
AUROPHARMA 27-Jun-19 677.00 6.55 0.98% 697.80
662.00
681.29 1,377,000 473,000 52.32% 1,927,000
308,000
525.65%
EQUITAS 30-May-19 134.25 0.80 0.60% 141.75
132.80
137.63 8,500,000 460,000 5.72% 10,328,000
2,896,000
256.63%
ENGINERSIN 27-Jun-19 117.40 3.15 2.76% 119.65
114.75
117.94 795,400 438,700 122.99% 1,500,600
155,800
863.16%
MANAPPURAM 30-May-19 128.05 0.60 0.47% 132.50
127.30
129.79 8,454,000 438,000 5.46% 7,290,000
6,696,000
8.87%
INDIACEM 27-Jun-19 103.50 1.75 1.72% 110.85
101.95
106.80 1,282,500 423,000 49.21% 3,042,000
549,000
454.10%
FEDERALBNK 30-May-19 103.15 1.30 1.28% 107.45
102.05
104.74 42,392,000 413,000 0.98% 51,478,000
18,942,000
171.77%
POWERGRID 27-Jun-19 186.10 2.20 1.20% 189.50
185.30
187.86 1,644,000 396,000 31.73% 1,280,000
996,000
28.51%
NTPC 30-May-19 129.80 0.10 0.08% 133.40
129.40
131.05 52,060,800 388,800 0.75% 13,785,600
8,726,400
57.98%
EQUITAS 27-Jun-19 135.10 0.90 0.67% 142.25
134.75
137.56 720,000 364,000 102.25% 980,000
280,000
250.00%
RECLTD 27-Jun-19 144.60 1.75 1.23% 151.00
143.10
147.10 1,650,000 360,000 27.91% 2,676,000
948,000
182.28%
CANBK 27-Jun-19 262.35 2.55 0.98% 281.75
259.75
269.99 1,062,000 352,000 49.58% 2,204,000
696,000
216.67%
ASHOKLEY 27-Jun-19 89.40 0.55 0.62% 92.50
89.05
90.59 5,348,000 348,000 6.96% 5,344,000
2,864,000
86.59%
KOTAKBANK 27-Jun-19 1,510.00 4.25 0.28% 1,560.80
1,496.45
1,530.79 1,008,000 328,000 48.24% 1,309,600
356,000
267.87%
UJJIVAN 30-May-19 333.30 2.25 0.68% 355.95
330.75
343.53 2,435,200 316,800 14.95% 6,313,600
2,702,400
133.63%
COALINDIA 27-Jun-19 247.00 4.20 1.73% 247.25
242.00
244.92 1,771,000 314,600 21.60% 1,346,400
393,800
241.90%
LT 27-Jun-19 1,492.80 16.40 1.11% 1,575.00
1,480.60
1,523.42 1,518,750 313,125 25.97% 1,392,750
481,500
189.25%
MANAPPURAM 27-Jun-19 128.75 1.00 0.78% 132.90
127.70
130.41 720,000 306,000 73.91% 1,146,000
258,000
344.19%
BPCL 27-Jun-19 387.50 2.65 0.69% 410.50
382.15
397.63 961,200 302,400 45.90% 2,140,200
536,400
298.99%
ADANIPORTS 27-Jun-19 412.50 22.65 5.81% 433.10
396.35
413.97 925,000 295,000 46.83% 3,340,000
407,500
719.63%
CANBK 30-May-19 260.55 2.40 0.93% 280.20
258.00
269.54 8,532,000 248,000 2.99% 22,118,000
11,644,000
89.95%
M&MFIN 30-May-19 402.35 1.70 0.42% 417.50
396.00
407.42 10,213,750 240,000 2.41% 6,586,250
5,041,250
30.65%
ADANIENT 27-Jun-19 162.40 3.20 2.01% 181.50
159.05
170.27 3,528,000 236,000 7.17% 4,160,000
696,000
497.70%
IRB 27-Jun-19 129.95 3.20 2.52% 137.45
127.75
131.73 726,400 233,600 47.40% 2,435,200
176,000
1,283.64%
CIPLA 27-Jun-19 568.80 11.10 1.99% 573.60
547.70
565.07 674,000 227,000 50.78% 895,000
1,041,000
-14.02%
COALINDIA 30-May-19 246.00 4.45 1.84% 246.00
240.60
243.69 27,610,000 226,600 0.83% 8,038,800
4,523,200
77.72%
BHEL 27-Jun-19 67.10 1.35 2.05% 70.70
66.50
68.11 4,567,500 217,500 5.00% 5,872,500
2,730,000
115.11%
ZEEL 27-Jun-19 363.55 18.15 5.25% 368.35
352.75
362.33 1,883,700 193,700 11.46% 1,990,300
995,800
99.87%
GAIL 27-Jun-19 339.15 0.30 0.09% 344.25
338.35
341.98 1,010,793 192,024 23.45% 890,778
474,726
87.64%
INFRATEL 27-Jun-19 273.95 2.00 0.74% 278.95
273.75
276.45 550,000 188,000 51.93% 370,000
226,000
63.72%
EXIDEIND 27-Jun-19 211.80 1.10 0.52% 216.80
211.50
213.27 362,000 180,000 98.90% 592,000
74,000
700.00%
DIVISLAB 30-May-19 1,742.45 60.40 3.59% 1,751.65
1,696.70
1,724.16 2,705,600 172,800 6.82% 1,242,000
723,200
71.74%
MUTHOOTFIN 30-May-19 623.00 2.05 0.33% 645.60
621.30
633.88 3,031,500 160,500 5.59% 2,454,000
1,293,000
89.79%
NMDC 27-Jun-19 96.85 1.20 1.25% 99.65
95.95
97.51 1,260,000 144,000 12.90% 1,128,000
588,000
91.84%
JUSTDIAL 30-May-19 717.95 3.65 0.51% 730.95
696.05
710.77 2,486,400 124,600 5.28% 5,824,000
13,627,600
-57.26%
GRASIM 30-May-19 888.00 28.05 3.26% 905.75
864.80
888.29 11,033,250 120,000 1.10% 5,408,250
1,976,250
173.66%
RBLBANK 30-May-19 675.00 7.40 1.11% 688.70
670.00
679.41 4,876,800 120,000 2.52% 4,563,600
2,018,400
126.10%
TVSMOTOR 27-Jun-19 481.75 0.55 0.11% 493.50
478.80
484.17 542,000 120,000 28.44% 386,000
435,000
-11.26%
BANKNIFTY 30-May-19 30,614.95 8.90 0.03% 31,780.00
30,332.75
31,075.85 1,603,380 114,720 7.71% 7,642,980
3,019,540
153.12%
BPCL 30-May-19 388.10 2.70 0.70% 412.95
383.85
398.19 14,382,000 113,400 0.79% 17,402,400
12,279,600
41.72%
ICICIPRULI 27-Jun-19 356.70 8.00 2.29% 364.80
354.60
358.88 342,000 111,000 48.05% 291,000
42,000
592.86%
UJJIVAN 27-Jun-19 335.10 3.50 1.06% 354.00
331.90
341.48 278,400 104,000 59.63% 539,200
92,800
481.03%
HCLTECH 27-Jun-19 1,076.90 5.70 0.53% 1,078.00
1,058.30
1,072.08 453,600 102,900 29.34% 302,400
102,200
195.89%
GRASIM 27-Jun-19 890.80 24.95 2.88% 910.00
873.35
893.29 533,250 99,750 23.01% 539,250
201,750
167.29%
TORNTPOWER 30-May-19 242.10 0.60 0.25% 244.60
240.50
242.66 2,271,000 96,000 4.41% 2,067,000
612,000
237.75%
BALKRISIND 30-May-19 780.80 3.20 0.41% 802.10
773.50
784.78 1,890,400 94,400 5.26% 864,000
2,152,800
-59.87%
M&MFIN 27-Jun-19 406.40 3.25 0.81% 419.75
399.85
410.16 385,000 93,750 32.19% 585,000
336,250
73.98%
ASIANPAINT 27-Jun-19 1,372.50 2.65 0.19% 1,390.00
1,364.30
1,377.42 651,600 93,000 16.65% 255,000
70,800
260.17%
BAJAJ-AUTO 27-Jun-19 3,062.05 5.10 0.17% 3,090.95
3,038.85
3,061.84 450,000 90,000 25.00% 213,750
95,000
125.00%
PETRONET 27-Jun-19 241.10 1.75 0.73% 244.55
239.45
242.26 387,000 84,000 27.72% 450,000
219,000
105.48%
ESCORTS 27-Jun-19 609.00 9.80 1.64% 627.05
604.20
615.19 762,300 82,500 12.14% 1,071,400
242,000
342.73%
AMBUJACEM 27-Jun-19 224.90 2.50 1.12% 232.25
223.70
227.03 690,000 82,500 13.58% 520,000
210,000
147.62%
STAR 27-Jun-19 418.50 0.65 0.16% 430.00
414.00
421.84 276,100 82,500 42.61% 317,900
88,000
261.25%
OIL 27-Jun-19 185.75 1.65 0.90% 188.05
183.30
185.93 316,107 81,576 34.78% 173,349
67,980
155.00%
INDUSINDBK 27-Jun-19 1,601.60 79.55 5.23% 1,639.30
1,549.00
1,604.93 3,131,100 79,500 2.61% 1,873,200
2,052,900
-8.75%
ASHOKLEY 25-Jul-19 88.30 0.65 0.74% 91.00
88.30
89.61 1,014,000 78,000 8.33% 384,000
174,000
120.69%
HEROMOTOCO 30-May-19 2,763.25 56.15 2.07% 2,807.30
2,709.50
2,761.83 2,316,200 76,200 3.40% 1,696,600
750,000
126.21%
ACC 30-May-19 1,646.00 25.15 1.55% 1,686.00
1,627.95
1,651.26 2,406,400 74,800 3.21% 1,558,000
942,000
65.39%
MFSL 30-May-19 414.50 5.40 1.32% 429.25
412.05
419.37 1,855,200 70,800 3.97% 934,800
376,800
148.09%
BALKRISIND 27-Jun-19 782.30 1.25 0.16% 799.00
777.00
787.46 269,600 69,600 34.80% 197,600
313,600
-36.99%
INDIANB 27-Jun-19 253.80 5.35 2.15% 269.80
253.80
261.48 228,000 68,000 42.50% 458,000
46,000
895.65%
AMARAJABAT 30-May-19 621.00 2.35 0.38% 634.90
618.60
627.14 1,388,800 67,900 5.14% 928,200
1,501,500
-38.18%
RBLBANK 27-Jun-19 676.00 7.00 1.05% 689.00
670.40
679.70 505,200 66,000 15.03% 510,000
230,400
121.35%
NBCC 25-Jul-19 58.45 0.55 0.95% 61.05
58.45
58.94 178,500 59,500 50.00% 76,500
8,500
800.00%
LICHSGFIN 27-Jun-19 536.00 2.80 0.53% 562.60
531.40
546.89 293,700 59,400 25.35% 573,100
218,900
161.81%
CONCOR 30-May-19 492.25 5.50 1.13% 501.50
485.25
494.79 1,934,994 59,394 3.17% 1,120,671
534,546
109.65%
IGL 27-Jun-19 308.80 1.15 0.37% 315.40
307.10
310.56 178,750 52,250 41.30% 137,500
49,500
177.78%
AMARAJABAT 27-Jun-19 625.00 2.50 0.40% 637.20
625.00
631.54 150,500 49,700 49.31% 109,200
129,500
-15.68%
ZEEL 30-May-19 362.00 18.30 5.32% 366.70
349.65
359.99 19,390,800 49,400 0.26% 17,501,900
12,946,700
35.18%
GODREJIND 30-May-19 481.75 4.15 0.87% 494.40
478.20
486.35 1,431,000 48,000 3.47% 441,000
598,500
-26.32%
DABUR 27-Jun-19 388.70 0.65 0.17% 395.70
387.35
391.62 650,000 46,250 7.66% 470,000
228,750
105.46%
HEROMOTOCO 27-Jun-19 2,778.60 55.40 2.03% 2,823.00
2,732.60
2,778.95 164,000 44,200 36.89% 240,400
63,200
280.38%
KAJARIACER 30-May-19 620.20 7.20 1.17% 624.90
611.35
617.75 1,394,900 44,200 3.27% 661,700
902,200
-26.66%
DIVISLAB 27-Jun-19 1,749.05 57.40 3.39% 1,760.40
1,707.75
1,733.04 77,200 40,400 109.78% 138,400
47,200
193.22%
INDIGO 27-Jun-19 1,555.50 35.35 2.33% 1,568.00
1,531.50
1,550.78 240,000 40,200 20.12% 198,000
82,800
139.13%
ICICIPRULI 30-May-19 353.15 5.45 1.57% 363.75
352.30
358.00 4,506,000 37,500 0.84% 2,374,500
1,677,000
41.59%
SBIN 25-Jul-19 347.10 1.95 0.56% 367.30
344.00
355.03 339,000 36,000 11.88% 645,000
147,000
338.78%
ULTRACEMCO 27-Jun-19 4,718.95 25.20 0.54% 4,912.00
4,688.10
4,788.15 118,200 34,000 40.38% 163,600
55,200
196.38%
CESC 27-Jun-19 728.00 5.25 0.73% 743.00
723.55
734.11 79,750 31,900 66.67% 128,700
33,550
283.61%
JUBLFOOD 27-Jun-19 1,305.15 6.95 0.54% 1,327.25
1,293.35
1,309.06 164,000 28,000 20.59% 161,500
145,000
11.38%
MRPL 27-Jun-19 61.95 0.50 0.81% 62.75
61.00
61.83 826,000 28,000 3.51% 602,000
2,779,000
-78.34%
BANKBARODA 25-Jul-19 129.75 3.45 2.73% 144.60
129.00
135.15 108,000 27,000 33.33% 130,500
22,500
480.00%
ACC 27-Jun-19 1,648.20 21.35 1.31% 1,689.55
1,635.00
1,658.94 85,600 26,400 44.59% 117,200
25,600
357.81%
BEL 25-Jul-19 103.50 0.85 0.83% 107.00
103.00
104.78 66,000 24,000 57.14% 60,000
24,000
150.00%
BANKINDIA 25-Jul-19 90.65 0.65 0.72% 95.00
90.65
93.20 198,000 24,000 13.79% 42,000
6,000
600.00%
NCC 25-Jul-19 110.75 1.25 1.14% 110.75
109.65
110.28 40,000 24,000 150.00% 24,000
8,000
200.00%
GSFC 27-Jun-19 99.25 0.35 0.35% 102.00
98.55
99.91 484,100 23,500 5.10% 300,800
286,700
4.92%
BEML 27-Jun-19 953.95 25.85 2.79% 987.50
936.55
962.33 96,600 23,100 31.43% 306,600
77,000
298.18%
BRITANNIA 27-Jun-19 2,874.35 1.50 0.05% 2,908.00
2,858.60
2,886.75 106,200 21,400 25.24% 59,600
26,200
127.48%
FEDERALBNK 25-Jul-19 104.00 1.55 1.51% 107.10
102.85
104.91 154,000 21,000 15.79% 63,000
35,000
80.00%
TORNTPOWER 27-Jun-19 240.00 0.35 0.15% 242.70
239.00
240.66 288,000 21,000 7.87% 198,000
84,000
135.71%
CONCOR 27-Jun-19 494.65 5.65 1.16% 503.30
491.40
496.73 53,142 20,319 61.90% 53,142
20,319
161.54%
RAMCOCEM 27-Jun-19 795.35 21.70 2.80% 827.45
784.05
801.71 51,200 20,000 64.10% 140,800
35,200
300.00%
CASTROLIND 25-Jul-19 146.65 0.35 0.24% 148.25
146.65
147.33 47,600 17,000 55.56% 27,200
17,000
60.00%
EQUITAS 25-Jul-19 137.40 1.30 0.96% 137.40
135.95
136.67 24,000 16,000 200.00% 16,000
8,000
100.00%
MFSL 27-Jun-19 416.60 5.60 1.36% 428.90
416.60
421.29 44,400 15,600 54.17% 70,800
14,400
391.67%
BHEL 25-Jul-19 67.60 1.50 2.27% 70.00
67.00
68.31 172,500 15,000 9.52% 105,000
60,000
75.00%
BHARTIARTL 25-Jul-19 339.40 14.65 4.51% 349.75
331.30
340.83 38,871 14,808 61.54% 24,063
7,404
225.00%
CHOLAFIN 27-Jun-19 1,422.45 16.15 1.15% 1,464.85
1,406.85
1,432.94 109,000 13,000 13.54% 50,000
121,500
-58.85%
IDFCFIRSTB 25-Jul-19 43.35 0.75 1.76% 44.80
43.35
43.98 2,040,000 12,000 0.59% 120,000
120,000
0.00%
JSWSTEEL 25-Jul-19 277.50 1.35 0.49% 289.00
277.50
281.52 30,000 12,000 66.67% 14,000
4,000
250.00%
KAJARIACER 27-Jun-19 619.95 3.90 0.63% 625.80
615.00
619.85 114,400 11,700 11.39% 66,300
79,300
-16.39%
CENTURYTEX 27-Jun-19 993.00 4.55 0.46% 1,024.05
993.00
1,007.10 105,000 11,400 12.18% 111,000
21,600
413.89%
CADILAHC 27-Jun-19 251.85 0.35 0.14% 257.30
251.50
253.72 1,107,200 11,200 1.02% 521,600
684,800
-23.83%
REPCOHOME 27-Jun-19 421.00 5.10 1.23% 436.20
421.00
429.29 53,900 11,000 25.64% 19,800
6,600
200.00%
BSOFT 25-Jul-19 87.50 5.25 6.38% 87.50
87.45
87.47 20,400 10,200 100.00% 10,200
0
-
ICICIBANK 25-Jul-19 415.30 5.60 1.37% 430.30
412.00
419.84 61,875 8,250 15.38% 158,125
30,250
422.73%
ADANIENT 25-Jul-19 166.20 11.20 7.23% 182.95
166.20
171.44 116,000 8,000 7.41% 48,000
0
-
SIEMENS 27-Jun-19 1,190.35 10.65 0.90% 1,230.00
1,186.90
1,206.70 57,200 7,700 15.56% 81,400
29,700
174.07%
UNIONBANK 25-Jul-19 71.60 0.05 0.07% 73.00
71.30
72.04 133,000 7,000 5.56% 35,000
21,000
66.67%
COLPAL 27-Jun-19 1,158.70 4.70 0.41% 1,178.30
1,150.15
1,163.78 84,000 6,300 8.11% 51,100
14,700
247.62%
APOLLOTYRE 25-Jul-19 182.85 0.05 0.03% 185.15
182.85
183.90 126,000 6,000 5.00% 15,000
12,000
25.00%
NMDC 25-Jul-19 97.50 0.75 0.78% 98.20
97.50
97.71 90,000 6,000 7.14% 24,000
0
-
RECLTD 25-Jul-19 149.00 6.20 4.34% 149.00
149.00
149.00 42,000 6,000 16.67% 6,000
6,000
0.00%
RAMCOCEM 30-May-19 790.70 21.10 2.74% 823.55
773.50
798.38 1,023,200 5,600 0.55% 1,580,800
1,472,800
7.33%
INDUSINDBK 25-Jul-19 1,598.50 85.80 5.67% 1,625.00
1,571.50
1,598.15 29,600 5,200 21.31% 21,200
14,000
51.43%
AMBUJACEM 25-Jul-19 226.50 3.55 1.59% 228.95
226.50
227.83 15,000 5,000 50.00% 10,000
0
-
PVR 27-Jun-19 1,776.00 11.65 0.66% 1,785.55
1,753.00
1,773.92 29,200 4,400 17.74% 25,200
15,600
61.54%
MINDTREE 27-Jun-19 980.05 3.55 0.36% 980.05
975.10
978.38 36,600 3,600 10.91% 22,800
8,400
171.43%
NESTLEIND 30-May-19 10,799.85 50.35 0.47% 10,998.50
10,701.90
10,861.30 283,100 3,050 1.09% 50,100
26,050
92.32%
GODREJIND 27-Jun-19 483.05 3.65 0.76% 493.00
483.05
488.26 81,000 3,000 3.85% 18,000
39,000
-53.85%
DLF 25-Jul-19 179.60 4.10 2.34% 180.00
171.65
176.71 36,400 2,800 8.33% 16,800
11,200
50.00%
SHREECEM 27-Jun-19 20,865.00 468.25 2.30% 21,390.00
20,598.00
20,972.61 13,700 2,650 23.98% 10,800
2,400
350.00%
MARICO 25-Jul-19 365.10 5.10 1.42% 365.10
365.10
365.10 10,400 2,600 33.33% 2,600
0
-
LT 25-Jul-19 1,480.50 16.40 1.12% 1,561.00
1,480.50
1,514.15 26,250 2,250 9.38% 23,625
5,625
320.00%
COALINDIA 25-Jul-19 248.25 6.35 2.63% 248.25
248.25
248.25 28,600 2,200 8.33% 2,200
2,200
0.00%
NESTLEIND 27-Jun-19 10,899.00 74.00 0.68% 11,060.00
10,780.00
10,947.00 6,250 1,850 42.05% 6,650
750
786.67%
HAVELLS 25-Jul-19 773.40 27.40 3.67% 773.40
773.40
773.40 2,000 1,000 100.00% 1,000
0
-
SUNTV 25-Jul-19 580.00 27.00 4.88% 580.00
580.00
580.00 5,000 1,000 25.00% 1,000
1,000
0.00%
TATACHEM 25-Jul-19 619.00 2.95 0.48% 619.00
619.00
619.00 39,600 900 2.33% 900
0
-
CENTURYTEX 25-Jul-19 1,001.00 11.00 1.11% 1,011.00
1,001.00
1,005.00 2,400 600 33.33% 1,800
0
-
INDIGO 25-Jul-19 1,545.00 42.00 2.79% 1,545.00
1,545.00
1,545.00 4,200 600 16.67% 600
1,200
-50.00%
MINDTREE 25-Jul-19 965.00 2.05 0.21% 968.00
965.00
966.50 5,400 600 12.50% 1,200
0
-
DIVISLAB 25-Jul-19 1,764.00 90.35 5.40% 1,764.00
1,764.00
1,764.00 3,200 400 14.29% 400
0
-
HINDUNILVR 25-Jul-19 1,780.80 6.00 0.34% 1,796.05
1,776.15
1,781.56 2,700 300 12.50% 2,100
600
250.00%
MARUTI 25-Jul-19 7,061.00 43.70 0.62% 7,080.00
7,061.00
7,072.37 5,325 75 1.43% 750
75
900.00%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા