મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OIમાં વૃધ્ધિ અને ભાવમાં પણ વૃધ્ધિ
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि लांग पोजिशन का संकेत देती है। इसमें बहुत कमजोर शेयर शामिल नहीं होते, जिनमें ट्रेडर रैली के दौरान शार्ट कर सकते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
OIમાં વૃધ્ધિ વધતુ (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
ICICIBANK 25-Oct-18 324.00 2.25 0.70% 327.50
319.90
323.73 11,286,000 2,499,750 28.45% 4,895,000
5,651,250
-13.38%
ICICIBANK 27-Sep-18 321.65 1.60 0.50% 325.85
318.10
322.11 101,095,500 2,191,750 2.22% 39,440,500
37,347,750
5.60%
TATAMOTORS 25-Oct-18 255.25 2.15 0.85% 257.20
253.05
255.26 6,612,000 1,714,500 35.01% 3,138,000
3,367,500
-6.82%
IDBI 25-Oct-18 57.80 1.05 1.85% 58.00
56.35
57.10 6,370,000 1,650,000 34.96% 2,670,000
1,550,000
72.26%
IFCI 25-Oct-18 15.70 0.30 1.95% 15.85
15.30
15.47 7,300,000 1,550,000 26.96% 2,975,000
2,750,000
8.18%
PNB 25-Oct-18 79.95 0.10 0.13% 81.40
79.30
80.47 8,860,500 1,545,500 21.13% 4,108,500
6,935,500
-40.76%
BANKBARODA 25-Oct-18 117.10 3.00 2.63% 119.80
111.35
116.43 18,196,000 1,492,000 8.93% 12,508,000
26,268,000
-52.38%
TV18BRDCST 25-Oct-18 41.45 0.70 1.72% 41.70
40.50
40.84 3,544,500 1,479,000 71.60% 2,439,500
892,500
173.33%
FEDERALBNK 25-Oct-18 76.10 0.10 0.13% 77.20
75.25
76.06 5,076,500 1,248,500 32.61% 2,387,000
2,810,500
-15.07%
ORIENTBANK 25-Oct-18 72.60 0.65 0.90% 73.80
70.55
72.47 4,086,000 1,164,000 39.84% 3,702,000
2,508,000
47.61%
CGPOWER 25-Oct-18 54.10 0.25 0.46% 54.15
53.10
53.80 1,980,000 972,000 96.43% 1,944,000
708,000
174.58%
BHEL 25-Oct-18 75.40 1.00 1.34% 75.95
74.45
75.39 3,727,500 937,500 33.60% 2,100,000
1,507,500
39.30%
HINDPETRO 25-Oct-18 253.75 1.95 0.77% 257.60
250.00
255.34 2,110,500 878,850 71.36% 1,315,125
779,625
68.69%
AXISBANK 25-Oct-18 617.00 3.15 0.51% 627.60
607.05
618.58 7,214,400 842,400 13.22% 2,516,400
2,073,600
21.35%
MANAPPURAM 25-Oct-18 85.00 0.60 0.71% 86.30
84.30
85.32 1,968,000 840,000 74.47% 1,470,000
354,000
315.25%
VEDL 25-Oct-18 232.30 0.15 0.06% 234.35
229.10
232.00 1,830,500 806,750 78.80% 1,981,000
1,001,000
97.90%
JSWSTEEL 25-Oct-18 421.00 11.35 2.77% 426.20
413.65
420.83 2,400,000 798,000 49.81% 3,063,000
582,000
426.29%
VEDL 27-Sep-18 231.15 0.05 0.02% 233.20
227.00
231.10 43,447,250 647,500 1.51% 23,976,750
22,016,750
8.90%
TITAN 25-Oct-18 835.00 3.80 0.46% 836.45
792.80
817.85 3,591,750 626,250 21.12% 1,521,750
1,197,750
27.05%
PFC 25-Oct-18 84.10 1.30 1.57% 84.50
82.55
83.76 6,468,000 606,000 10.34% 3,036,000
2,628,000
15.53%
GRANULES 25-Oct-18 113.75 0.65 0.57% 116.00
110.70
113.50 1,325,000 590,000 80.27% 1,090,000
935,000
16.58%
IOC 25-Oct-18 155.00 0.95 0.62% 156.75
153.00
155.30 3,474,000 588,000 20.37% 1,371,000
972,000
41.05%
CADILAHC 25-Oct-18 412.00 0.50 0.12% 417.30
405.70
411.78 908,800 579,200 175.73% 777,600
190,400
308.40%
JISLJALEQS 25-Oct-18 80.85 0.05 0.06% 81.25
77.70
79.12 1,674,000 576,000 52.46% 2,079,000
657,000
216.44%
SAIL 25-Oct-18 78.00 1.40 1.83% 80.10
77.00
78.61 4,860,000 528,000 12.19% 4,320,000
3,924,000
10.09%
BANKINDIA 25-Oct-18 91.15 0.85 0.94% 92.05
89.10
90.95 3,078,000 498,000 19.30% 1,914,000
3,000,000
-36.20%
SREINFRA 25-Oct-18 47.60 0.35 0.74% 47.85
46.75
47.17 1,064,000 455,000 74.71% 854,000
420,000
103.33%
NATIONALUM 25-Oct-18 69.15 0.45 0.66% 70.65
68.85
69.75 3,216,000 448,000 16.18% 1,688,000
704,000
139.77%
ASIANPAINT 25-Oct-18 1,302.00 1.05 0.08% 1,327.10
1,296.00
1,317.76 534,600 404,400 310.60% 559,800
120,600
364.18%
HINDALCO 25-Oct-18 237.50 1.20 0.51% 242.60
235.95
239.09 1,526,000 346,500 29.38% 1,634,500
1,078,000
51.62%
AUROPHARMA 25-Oct-18 784.90 1.30 0.17% 796.90
772.55
781.01 1,274,000 330,000 34.96% 976,000
561,000
73.98%
MRPL 25-Oct-18 74.50 0.50 0.68% 76.50
74.50
75.91 517,500 328,500 173.81% 396,000
139,500
183.87%
JUSTDIAL 25-Oct-18 500.25 3.80 0.77% 506.25
489.50
495.82 497,000 313,600 170.99% 620,200
163,800
278.63%
RECLTD 25-Oct-18 114.35 2.00 1.78% 115.50
112.30
113.81 2,544,000 312,000 13.98% 1,470,000
1,014,000
44.97%
TATASTEEL 25-Oct-18 627.55 10.15 1.64% 636.45
622.80
629.88 1,912,983 304,507 18.93% 1,224,394
696,016
75.91%
TATAGLOBAL 25-Oct-18 235.20 0.25 0.11% 238.25
233.75
235.43 783,000 299,250 61.86% 654,750
553,500
18.29%
COALINDIA 29-Nov-18 283.25 7.60 2.76% 283.40
279.10
281.92 514,800 286,000 125.00% 312,400
68,200
358.06%
GAIL 25-Oct-18 387.95 10.85 2.88% 388.60
377.20
385.65 597,408 280,035 88.24% 789,432
194,691
305.48%
SUNPHARMA 25-Oct-18 653.25 6.30 0.97% 660.55
646.00
652.95 2,220,900 269,500 13.81% 1,128,600
526,900
114.20%
TVSMOTOR 25-Oct-18 584.00 1.75 0.30% 587.35
580.65
584.09 696,000 267,000 62.24% 599,000
284,000
110.92%
GAIL 27-Sep-18 385.80 10.50 2.80% 386.70
374.35
383.28 16,858,107 226,695 1.36% 11,982,831
5,382,006
122.65%
OIL 25-Oct-18 209.40 0.40 0.19% 210.10
207.35
208.54 418,077 203,940 95.24% 333,102
115,566
188.24%
TATASTEEL 27-Sep-18 624.10 10.15 1.65% 633.40
617.90
626.56 43,891,448 185,675 0.42% 24,030,589
17,107,564
40.47%
MUTHOOTFIN 27-Sep-18 466.05 19.85 4.45% 475.60
450.05
464.96 3,304,500 175,500 5.61% 8,211,000
1,342,500
511.62%
AMBUJACEM 25-Oct-18 226.80 0.85 0.38% 227.80
223.90
226.70 427,500 170,000 66.02% 302,500
85,000
255.88%
COALINDIA 25-Oct-18 282.50 6.90 2.50% 282.90
278.00
280.77 1,562,000 165,000 11.81% 1,005,400
737,000
36.42%
TATAPOWER 25-Oct-18 76.05 0.90 1.20% 77.85
75.70
76.79 1,170,000 162,000 16.07% 1,080,000
783,000
37.93%
BPCL 25-Oct-18 366.60 9.15 2.56% 368.95
357.40
365.47 579,600 160,200 38.20% 583,200
401,400
45.29%
MANAPPURAM 27-Sep-18 84.50 0.55 0.66% 86.00
83.80
84.76 22,680,000 156,000 0.69% 7,188,000
7,746,000
-7.20%
DIVISLAB 25-Oct-18 1,403.30 16.95 1.22% 1,415.20
1,378.05
1,397.22 321,600 146,400 83.56% 387,200
153,600
152.08%
TECHM 25-Oct-18 774.40 13.15 1.73% 778.25
759.00
769.52 476,400 140,400 41.79% 364,800
206,400
76.74%
CANBK 25-Oct-18 249.65 1.80 0.73% 254.55
246.85
251.29 1,060,000 138,000 14.97% 1,208,000
1,692,000
-28.61%
INFY 25-Oct-18 719.20 1.20 0.17% 722.90
713.35
718.79 1,441,200 133,200 10.18% 627,600
742,800
-15.51%
APOLLOTYRE 25-Oct-18 242.30 1.65 0.69% 242.70
238.00
240.79 612,000 126,000 25.93% 495,000
468,000
5.77%
JINDALSTEL 25-Oct-18 235.60 4.85 2.10% 239.60
230.00
235.48 1,116,000 121,500 12.22% 1,401,750
1,273,500
10.07%
TVSMOTOR 27-Sep-18 590.90 4.05 0.69% 593.75
584.50
588.83 6,418,000 115,000 1.82% 2,505,000
3,364,000
-25.54%
CASTROLIND 25-Oct-18 154.60 0.80 0.52% 156.25
154.50
155.21 417,200 112,000 36.70% 154,000
114,800
34.15%
M&M 25-Oct-18 956.10 2.90 0.30% 970.95
947.00
961.63 596,000 110,000 22.63% 338,000
202,000
67.33%
HINDALCO 27-Sep-18 236.35 1.15 0.49% 241.60
234.70
238.21 40,561,500 98,000 0.24% 24,717,000
23,607,500
4.70%
MUTHOOTFIN 25-Oct-18 467.90 17.90 3.98% 477.90
456.20
467.94 226,500 97,500 75.58% 370,500
16,500
2,145.45%
LT 25-Oct-18 1,343.00 4.75 0.35% 1,352.00
1,337.00
1,345.35 928,500 93,000 11.13% 315,000
417,000
-24.46%
DRREDDY 25-Oct-18 2,636.85 40.50 1.56% 2,652.00
2,590.00
2,617.07 467,750 91,250 24.24% 190,000
121,250
56.70%
ONGC 29-Nov-18 176.85 4.85 2.82% 178.00
176.55
177.26 405,000 90,000 28.57% 176,250
60,000
193.75%
BAJAJ-AUTO 25-Oct-18 2,819.00 19.25 0.69% 2,849.90
2,801.90
2,827.84 175,000 86,750 98.30% 139,750
77,500
80.32%
ONGC 25-Oct-18 178.70 5.05 2.91% 179.75
175.45
178.38 1,147,500 78,750 7.37% 915,000
386,250
136.89%
CHENNPETRO 25-Oct-18 293.80 3.90 1.35% 295.70
289.30
293.49 136,500 78,000 133.33% 114,000
67,500
68.89%
VGUARD 25-Oct-18 194.60 2.35 1.22% 194.60
191.40
192.11 294,000 78,000 36.11% 294,000
120,000
145.00%
HCLTECH 25-Oct-18 1,093.00 3.55 0.33% 1,103.60
1,087.10
1,095.36 332,500 75,600 29.43% 181,300
172,200
5.28%
IFCI 29-Nov-18 15.60 0.15 0.97% 15.60
15.55
15.58 375,000 75,000 25.00% 75,000
150,000
-50.00%
PETRONET 25-Oct-18 236.90 3.60 1.54% 237.55
232.15
235.26 264,000 75,000 39.68% 255,000
216,000
18.06%
MOTHERSUMI 25-Oct-18 292.95 4.10 1.42% 295.80
289.65
293.58 624,000 72,000 13.04% 340,800
182,400
86.84%
TCS 25-Oct-18 2,088.10 10.25 0.49% 2,098.50
2,074.25
2,090.11 430,000 65,500 17.97% 194,000
172,000
12.79%
GRASIM 25-Oct-18 1,074.15 2.45 0.23% 1,084.75
1,066.00
1,077.85 141,000 63,750 82.52% 163,500
58,500
179.49%
KOTAKBANK 25-Oct-18 1,233.30 7.40 0.60% 1,243.50
1,225.90
1,236.67 752,800 60,800 8.79% 301,600
344,000
-12.33%
INFRATEL 25-Oct-18 272.70 2.60 0.96% 274.70
266.15
271.00 200,600 59,500 42.17% 146,200
86,700
68.63%
SRTRANSFIN 25-Oct-18 1,202.10 5.45 0.46% 1,218.75
1,180.00
1,196.89 105,000 51,600 96.63% 103,200
33,000
212.73%
CHOLAFIN 25-Oct-18 1,330.20 7.70 0.58% 1,348.70
1,310.00
1,323.40 74,000 43,000 138.71% 78,000
7,500
940.00%
BHARATFORG 25-Oct-18 643.55 8.75 1.38% 647.00
632.00
641.68 284,400 40,800 16.75% 177,600
154,800
14.73%
TV18BRDCST 29-Nov-18 41.20 0.15 0.37% 41.20
40.80
41.05 76,500 34,000 80.00% 34,000
25,500
33.33%
CONCOR 25-Oct-18 629.00 9.50 1.53% 634.00
622.50
625.79 82,500 33,750 69.23% 68,750
32,500
111.54%
HINDZINC 25-Oct-18 293.00 1.20 0.41% 295.10
290.65
293.53 377,600 32,000 9.26% 259,200
281,600
-7.95%
MCX 25-Oct-18 815.05 27.35 3.47% 826.00
802.00
813.47 98,000 31,500 47.37% 157,500
46,200
240.91%
TATAELXSI 25-Oct-18 1,347.50 12.35 0.92% 1,360.00
1,330.10
1,344.34 92,800 29,600 46.84% 60,800
36,000
68.89%
INDIGO 25-Oct-18 870.00 4.00 0.46% 873.90
852.05
864.53 161,400 28,200 21.17% 133,800
71,400
87.39%
BANKBARODA 29-Nov-18 117.85 3.20 2.79% 120.25
112.00
117.60 256,000 28,000 12.28% 232,000
504,000
-53.97%
PIDILITIND 25-Oct-18 1,121.80 1.70 0.15% 1,133.00
1,116.00
1,125.15 89,000 26,000 41.27% 44,000
51,000
-13.73%
AJANTPHARM 25-Oct-18 1,196.80 0.50 0.04% 1,214.20
1,181.30
1,189.07 43,000 25,500 145.71% 56,000
14,000
300.00%
TATAMOTORS 29-Nov-18 256.50 2.10 0.83% 257.75
255.30
256.44 318,000 25,500 8.72% 76,500
129,000
-40.70%
JSWSTEEL 29-Nov-18 421.35 6.85 1.65% 425.95
418.85
422.23 39,000 18,000 85.71% 39,000
9,000
333.33%
NATIONALUM 29-Nov-18 70.00 0.50 0.72% 70.00
70.00
70.00 280,000 16,000 6.06% 16,000
40,000
-60.00%
TORNTPHARM 25-Oct-18 1,769.55 20.90 1.20% 1,777.00
1,754.85
1,768.93 36,000 15,000 71.43% 24,000
13,500
77.78%
IDEA 29-Nov-18 46.80 0.10 0.21% 47.45
46.80
46.92 252,000 14,000 5.88% 105,000
91,000
15.38%
PFC 29-Nov-18 83.40 2.40 2.96% 83.40
83.30
83.35 318,000 12,000 3.92% 24,000
48,000
-50.00%
UNIONBANK 29-Nov-18 79.15 3.55 4.70% 79.60
78.00
78.55 186,000 12,000 6.90% 30,000
84,000
-64.29%
CUMMINSIND 25-Oct-18 731.00 4.70 0.65% 733.15
725.60
730.52 30,800 10,500 51.72% 24,500
28,700
-14.63%
OIL 27-Sep-18 208.85 1.05 0.51% 209.80
205.90
207.86 3,864,663 10,197 0.26% 1,957,824
1,617,924
21.01%
CHOLAFIN 27-Sep-18 1,324.00 2.25 0.17% 1,349.20
1,301.10
1,316.61 887,000 10,000 1.14% 497,000
529,000
-6.05%
IDBI 29-Nov-18 57.50 0.50 0.88% 57.50
57.50
57.50 150,000 10,000 7.14% 10,000
50,000
-80.00%
TATAMTRDVR 29-Nov-18 139.80 0.70 0.50% 139.80
139.35
139.59 47,600 8,400 21.43% 14,000
5,600
150.00%
CEATLTD 25-Oct-18 1,355.30 1.40 0.10% 1,355.80
1,337.65
1,346.78 38,150 8,050 26.74% 40,600
21,000
93.33%
INFY 29-Nov-18 721.50 0.35 0.05% 725.20
718.00
720.83 86,400 7,200 9.09% 25,200
20,400
23.53%
KOTAKBANK 29-Nov-18 1,241.90 3.70 0.30% 1,248.55
1,238.70
1,243.92 12,800 7,200 128.57% 9,600
3,200
200.00%
HCLTECH 29-Nov-18 1,096.80 7.55 0.69% 1,098.70
1,093.20
1,096.07 11,200 7,000 166.67% 7,700
1,400
450.00%
TITAN 29-Nov-18 839.00 5.80 0.70% 839.10
794.95
822.38 51,000 6,750 15.25% 29,250
12,000
143.75%
BANKINDIA 29-Nov-18 92.10 0.70 0.77% 92.10
92.10
91.68 102,000 6,000 6.25% 18,000
72,000
-75.00%
ICICIBANK 29-Nov-18 325.00 1.35 0.42% 328.00
322.00
325.45 173,250 5,500 3.28% 49,500
112,750
-56.10%
CANBK 29-Nov-18 254.35 4.35 1.74% 255.40
250.05
252.65 42,000 4,000 10.53% 8,000
34,000
-76.47%
IGL 29-Nov-18 263.10 0.10 0.04% 266.10
263.00
264.06 16,500 2,750 20.00% 8,250
2,750
200.00%
TCS 29-Nov-18 2,093.50 9.95 0.48% 2,103.50
2,093.50
2,100.39 20,500 2,500 13.89% 4,500
1,500
200.00%
WIPRO 29-Nov-18 335.50 1.50 0.45% 335.50
334.00
334.77 45,600 2,400 5.56% 14,400
14,400
0.00%
BATAINDIA 29-Nov-18 1,016.65 6.65 0.66% 1,016.65
1,009.00
1,012.82 4,400 2,200 100.00% 2,200
0
-
NIFTYIT 27-Sep-18 16,086.00 25.00 0.16% 16,154.00
16,031.00
16,095.97 39,600 2,200 5.88% 9,450
20,300
-53.45%
SUNPHARMA 29-Nov-18 657.10 7.05 1.08% 663.00
650.40
656.61 61,600 2,200 3.70% 23,100
13,200
75.00%
BPCL 29-Nov-18 369.00 1.30 0.35% 369.00
366.00
368.37 59,400 1,800 3.13% 12,600
46,800
-73.08%
MUTHOOTFIN 29-Nov-18 467.75 22.75 5.11% 467.75
467.75
467.75 3,000 1,500 100.00% 1,500
0
-
AXISBANK 29-Nov-18 620.00 3.95 0.64% 628.55
616.15
622.13 64,800 1,200 1.89% 10,800
16,800
-35.71%
TATASTEEL 29-Nov-18 630.10 9.75 1.57% 637.10
630.00
632.82 27,586 1,061 4.00% 10,610
10,610
0.00%
PIDILITIND 27-Sep-18 1,117.85 1.50 0.13% 1,130.80
1,110.70
1,120.17 3,213,000 1,000 0.03% 750,000
1,064,000
-29.51%
DIVISLAB 29-Nov-18 1,408.00 15.00 1.08% 1,408.00
1,401.00
1,404.50 5,600 800 16.67% 1,600
4,000
-60.00%
NIFTYIT 25-Oct-18 16,150.00 20.00 0.12% 16,219.00
16,105.00
16,160.88 1,800 450 33.33% 900
400
125.00%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા