મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો
માં માટે
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.)
ફેરફાર (%)
ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
શેર
કોન્ટ્રેક્સ
વધતુ/ ઘટતા મૂલ્ય
(રૂ.લાખમાં)
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%)
SYNDIBANK 30-May-19 34.65 2.45
7.61%
34.85
33.35
34.19 10,470,000
5,235
-18.27% 3,579.69 25,155,000 -975,000 -3.73%
SOUTHBANK 30-May-19 13.95 0.60
4.49%
14.15
13.65
13.91 18,028,704
0
-2.51% 2,507.79 94,087,299 -861,666 -0.91%
TV18BRDCST 30-May-19 28.85 1.50
5.48%
29.15
27.85
28.69 8,918,000
0
23.38% 2,558.57 54,327,000 -741,000 -1.35%
IFCI 30-May-19 9.90 0.95
10.61%
10.00
9.25
9.57 7,105,000
789
0.50% 679.95 54,215,000 -385,000 -0.71%
ORIENTBANK 30-May-19 95.40 5.20
5.76%
97.35
91.20
95.05 7,602,000
7,602
-22.70% 7,225.70 9,954,000 -371,000 -3.59%
UPL 30-May-19 987.70 21.00
2.17%
996.55
958.35
976.07 5,114,400
5,114
-50.89% 49,920.12 12,505,800 -247,800 -1.94%
ALBK 30-May-19 45.85 3.30
7.76%
46.35
43.65
45.00 10,686,000
5,343
81.46% 4,808.70 18,395,000 -208,000 -1.12%
BANKINDIA 30-May-19 88.95 7.10
8.67%
89.30
84.60
87.19 23,934,000
23,934
-26.61% 20,868.05 23,328,000 -204,000 -0.87%
DLF 27-Jun-19 175.00 9.25
5.58%
175.90
170.00
172.63 673,400
337
43.89% 1,162.49 720,200 -140,400 -16.31%
CENTURYTEX 30-May-19 982.35 66.20
7.23%
983.25
934.60
966.53 1,758,600
3,517
108.32% 16,997.40 3,896,400 -117,600 -2.93%
MRPL 30-May-19 64.60 3.10
5.04%
65.00
62.50
63.52 1,848,000
0
59.04% 1,173.85 4,802,000 -112,000 -2.28%
LUPIN 27-Jun-19 759.00 1.15
0.15%
770.80
752.15
761.01 332,500
1,330
-13.32% 2,530.36 446,600 -108,500 -19.55%
NHPC 30-May-19 23.15 0.90
4.04%
23.20
22.60
22.89 3,591,000
299
13.68% 821.98 14,607,000 -108,000 -0.73%
KTKBANK 30-May-19 114.60 4.55
4.13%
115.30
112.30
113.93 3,012,700
1,506
-28.78% 3,432.37 12,393,900 -103,400 -0.83%
UNIONBANK 27-Jun-19 74.95 3.90
5.49%
75.50
73.45
74.63 1,274,000
1,274
-3.70% 950.79 4,984,000 -98,000 -1.93%
SAIL 27-Jun-19 52.10 4.05
8.43%
52.15
49.10
50.68 5,532,000
1,383
28.06% 2,803.62 7,248,000 -96,000 -1.31%
JETAIRWAYS 30-May-19 109.25 0.95
0.88%
112.90
103.05
106.99 1,559,800
0
12.54% 1,668.83 4,292,200 -83,600 -1.91%
BHEL 25-Jul-19 67.50 4.60
7.31%
67.50
65.00
66.30 120,000
16
700.00% 79.56 120,000 -75,000 -38.46%
TORNTPOWER 30-May-19 249.80 14.35
6.09%
252.30
238.60
244.87 1,779,000
0
70.89% 4,356.24 2,148,000 -69,000 -3.11%
VGUARD 30-May-19 211.00 3.60
1.74%
212.90
208.50
210.57 531,000
0
48.74% 1,118.13 2,370,000 -66,000 -2.71%
MFSL 30-May-19 417.00 12.00
2.96%
420.20
406.95
416.18 382,800
0
-27.99% 1,593.14 1,696,800 -61,200 -3.48%
HINDALCO 30-May-19 199.95 8.20
4.28%
200.20
193.85
197.30 9,964,500
4,982
-65.45% 19,659.96 32,795,000 -56,000 -0.17%
BAJFINANCE 30-May-19 3,406.70 93.75
2.83%
3,450.00
3,345.05
3,391.79 2,823,000
2,258
-74.04% 95,750.23 5,568,500 -54,250 -0.96%
MGL 30-May-19 878.95 20.35
2.37%
886.00
866.30
877.28 260,400
0
-8.63% 2,284.44 751,800 -42,600 -5.36%
COLPAL 30-May-19 1,156.30 8.95
0.78%
1,166.30
1,141.35
1,151.96 303,100
1,212
-59.83% 3,491.59 2,440,900 -40,600 -1.64%
HAVELLS 30-May-19 751.70 14.40
1.95%
758.90
740.70
749.39 678,000
542
-64.76% 5,080.86 4,388,000 -39,000 -0.88%
BANKINDIA 27-Jun-19 89.50 7.35
8.95%
89.50
85.05
87.47 1,284,000
1,284
9.74% 1,123.11 1,782,000 -36,000 -1.98%
BHARATFIN 27-Jun-19 905.20 49.15
5.74%
907.35
880.05
892.50 81,500
82
-52.89% 727.39 527,000 -28,500 -5.13%
WOCKPHARMA 30-May-19 380.65 14.25
3.89%
382.00
371.85
376.46 555,300
0
-39.33% 2,090.48 3,283,200 -23,400 -0.71%
FEDERALBNK 25-Jul-19 104.85 5.15
5.17%
105.60
102.00
103.63 49,000
25
600.00% 50.78 112,000 -21,000 -15.79%
HINDALCO 27-Jun-19 201.15 8.10
4.20%
201.30
195.00
198.47 570,500
285
-59.55% 1,132.27 2,481,500 -17,500 -0.70%
CEATLTD 30-May-19 998.00 46.80
4.92%
1,001.00
965.00
985.29 491,600
0
-14.30% 4,843.69 912,000 -15,200 -1.64%
NTPC 25-Jul-19 130.50 3.50
2.76%
130.50
129.50
129.75 19,200
10
300.00% 24.91 43,200 -14,400 -25.00%
INFIBEAM 27-Jun-19 45.45 3.15
7.45%
45.80
43.75
45.08 156,000
0
-56.18% 70.32 516,000 -12,000 -2.27%
MANAPPURAM 27-Jun-19 127.00 3.90
3.17%
127.00
124.90
126.05 114,000
0
-54.76% 143.70 372,000 -12,000 -3.13%
SAIL 25-Jul-19 52.20 4.00
8.30%
52.20
49.90
50.65 132,000
33
1,000.00% 66.86 168,000 -12,000 -6.67%
VEDL 25-Jul-19 168.95 6.95
4.29%
169.85
166.90
167.84 33,000
33
120.00% 55.39 126,000 -12,000 -8.70%
KTKBANK 27-Jun-19 114.75 3.95
3.56%
115.60
113.00
114.15 79,900
40
70.00% 91.21 324,300 -9,400 -2.82%
DCBBANK 27-Jun-19 223.45 9.90
4.64%
224.35
217.45
221.76 337,500
0
400.00% 748.44 288,000 -9,000 -3.03%
TATAPOWER 27-Jun-19 66.25 5.55
9.14%
67.35
62.80
65.59 2,124,000
531
80.15% 1,393.13 5,202,000 -9,000 -0.17%
SRTRANSFIN 27-Jun-19 1,110.00 77.40
7.50%
1,118.00
1,080.00
1,106.86 37,200
149
-79.54% 411.75 238,800 -8,400 -3.40%
ENGINERSIN 27-Jun-19 116.45 7.55
6.93%
117.25
112.60
114.93 159,900
0
18.18% 183.77 209,100 -8,200 -3.77%
INDIANB 27-Jun-19 257.00 20.50
8.67%
257.00
241.20
250.61 70,000
0
118.75% 175.43 136,000 -8,000 -5.56%
ZEEL 25-Jul-19 361.85 -12.40
-3.31%
373.65
360.20
367.62 18,200
18
-17.65% 66.91 54,600 -7,800 -12.50%
MRPL 27-Jun-19 62.40 1.25
2.04%
63.90
62.10
62.72 49,000
0
0.00% 30.73 294,000 -7,000 -2.33%
NIITTECH 30-May-19 1,277.50 14.60
1.16%
1,279.30
1,262.90
1,271.86 222,750
223
-53.15% 2,833.07 1,536,750 -6,750 -0.44%
ASHOKLEY 25-Jul-19 87.65 3.50
4.16%
87.95
86.50
87.44 216,000
20
176.92% 188.87 810,000 -6,000 -0.74%
BANKINDIA 25-Jul-19 90.00 7.70
9.36%
90.00
85.50
87.31 72,000
72
-36.84% 62.86 204,000 -6,000 -2.86%
EXIDEIND 27-Jun-19 217.35 8.35
4.00%
217.35
213.15
215.40 38,000
19
171.43% 81.85 92,000 -6,000 -6.12%
NMDC 27-Jun-19 97.60 6.20
6.78%
97.90
93.80
95.84 300,000
150
61.29% 287.52 804,000 -6,000 -0.74%
TATASTEEL 25-Jul-19 484.50 21.35
4.61%
486.70
471.85
480.10 27,586
55
-13.33% 132.44 168,699 -4,244 -2.45%
LT 25-Jul-19 1,441.00 71.00
5.18%
1,441.00
1,419.55
1,430.14 10,500
42
133.33% 150.16 21,750 -4,125 -15.94%
AUROPHARMA 25-Jul-19 669.40 -16.95
-2.47%
676.00
669.40
671.62 9,000
36
-59.09% 60.45 31,000 -4,000 -11.43%
M&MFIN 25-Jul-19 406.00 35.35
9.54%
407.55
401.85
404.75 8,750
9
250.00% 35.42 6,250 -3,750 -37.50%
REPCOHOME 30-May-19 438.00 28.60
6.99%
438.45
414.85
430.86 248,600
0
20.21% 1,071.12 521,400 -3,300 -0.63%
CEATLTD 27-Jun-19 993.00 48.00
5.08%
994.00
958.20
979.53 31,600
0
-32.48% 309.53 73,200 -3,200 -4.19%
APOLLOTYRE 25-Jul-19 184.20 7.35
4.16%
184.20
183.50
183.85 6,000
3
100.00% 11.03 120,000 -3,000 -2.44%
MCX 27-Jun-19 848.00 8.00
0.95%
850.00
843.65
846.99 8,400
0
300.00% 71.15 18,200 -2,800 -13.33%
WOCKPHARMA 27-Jun-19 383.00 13.45
3.64%
383.00
375.95
378.11 10,800
0
-33.33% 40.84 64,800 -2,700 -4.00%
AMARAJABAT 27-Jun-19 649.00 16.20
2.56%
652.05
642.50
648.17 4,900
0
-75.86% 31.76 53,900 -2,100 -3.75%
BPCL 25-Jul-19 393.65 20.50
5.49%
395.40
393.65
394.37 16,200
14
-18.18% 63.89 50,400 -1,800 -3.45%
KSCL 30-May-19 476.40 22.95
5.06%
478.50
454.75
467.19 459,000
0
8.51% 2,144.40 738,000 -1,500 -0.20%
MUTHOOTFIN 27-Jun-19 622.00 37.15
6.35%
625.00
617.05
619.31 16,500
0
450.00% 102.19 28,500 -1,500 -5.00%
PEL 27-Jun-19 2,301.20 158.90
7.42%
2,309.35
2,202.95
2,262.45 28,690
0
-8.65% 649.10 228,614 -1,208 -0.53%
STAR 27-Jun-19 421.15 7.90
1.91%
421.40
416.85
419.56 23,100
0
-69.12% 96.92 126,500 -1,100 -0.86%
M&M 25-Jul-19 653.00 31.70
5.10%
663.30
631.50
649.44 26,000
104
116.67% 168.85 63,000 -1,000 -1.56%
RAYMOND 27-Jun-19 833.00 30.10
3.75%
837.00
813.10
829.89 25,600
0
14.29% 212.45 84,800 -800 -0.93%
NESTLEIND 27-Jun-19 10,857.80 347.25
3.30%
10,857.80
10,647.50
10,750.25 950
0
-5.00% 102.13 3,400 -200 -5.56%
EICHERMOT 25-Jul-19 21,445.15 945.15
4.61%
21,445.15
21,221.15
21,333.15 50
0
-33.33% 10.67 250 -25 -9.09%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર સ્પેશિયલ