મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજાર જાણકારી - બૂક ક્લોઝર
બૂક ક્લોઝર
બૂક ક્લોઝર અને તારીખની યાદી
આર્બિટ્રેજની તક  |  બોર્ડ બેઠક  |  બૂક ક્લોઝર  |  માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન  |  ચોખ્ખું વેચાણ  |  ચોખ્ખો નફો  |  કુલ એસેટ્સ  |  ત્રિમાસિક વિકાસ
  કંપનીનું નામ શરૂઆતની તારીખ અંતિમ તારીખ કાર્યસૂચિ  
સાઉથ ઇન્ડીયા પેપર મિલ્સ 01-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
સનફ્લેગ આયરન એન્ડ સ્ટીલ કંપની 07-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિક 12-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શુગલ એન્ડ દમાની શેર બ્રોકર્સ 13-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગોવરા લીજીંગ એન્ડ ફાયનાન્સ લીમીટેડ 13-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
એસએએલ સ્ટીલ 13-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મુકેશ બાબુ ફાઇનાનસીયલ સર્વિસીસ 13-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સાગર સિસટેક 13-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
શાહ એલોય્સ 13-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મોડર્ન ઇન્ડિયા 13-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
14-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
અમિત સ્પિનીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 14-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ 14-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ડિશમેન કાર્બોન ઍમિસ 14-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝીસ 14-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
બજાજ સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ 14-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ 14-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
અયોકિ મકૈન 15-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પો 15-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એસ વી ગ્લોબલ મિલ 16-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ટાટિયા સ્કાયલાઇન્સ એન્ડ હેલ્થ ફાર્મ્ 16-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રેય્યોન ફાઈનાન્સીઅલ સર્વિસેસ 16-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સુપરહાઉસ 16-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ટીજીબી બેંક્વેટ્સ એન્ડ હોટલ્સ 16-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
નિક્કો પાર્ક એન્ડ રીસોર્ટ્સ 16-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
બ્લુમ ઇન્ડ. 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
સિનેવિસ્ટા 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
એસપીએમએલ ઇન્ફા 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
સ્પેન ડાયગ્નોસ્ટીક્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટેટ ટ્રેડીંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
કંસ્ટસ્ટોફિ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
તાલબ્રોસ ઓટોમેટિવ કંપોનેન્ટ્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શિવમ ઓટોટેક 17-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
હેલપેજ ફાઈનાન્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
એશિયન ફૂડ 17-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
રિચીરીચ ઇનવેટરેસ 17-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કોલિંઝ લેબોરેટરીસ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
જુડીગોલ્ડ ટેક્સટાઇલ્સ લિમીટેડ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
કેમસન સીડ્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઠક્કર્સ ડેવલપર્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ટ્રાઇટોન વાલ્વ્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
વિસ્કો ટ્રેડ એસોસિએટ્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઈંટીગ્રા સ્વીચગીયર લીમીટેડ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
નેટવર્ક 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
કેમ્સોન બાયો ટેક્નોલોજીસ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી જયલક્ષ્મી ઓટોસ્પિન 17-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
નેટટ્લીંક્ષ 17-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રાઉન ટૂર્સ 17-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
નંદન ઓટો ટેક 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એમાઇન્સ એન્ડ પ્લાસ્ટીસાઇઝર્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી નચામ્માઇ ક્લોથ મિલ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી બજરંગ એલોય્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી કૃષ્ણ દેવકોન 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
આર્કિ ઇન્ડસટ્રીસ 18-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
માનકસિયા કોટેડ મ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
એશિયન ટી એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
એસએનએસ ટેક્સટાઇલ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી કૃષ્ણ પેપર મિલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્ર 18-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
હર્યના લેદર કેમિ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
જે કુમાર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ચાર્મ્સ ઇંડસ્ટ્રીઝ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પેરામાઉન્ટ કમ્યુનિકેશન 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
સનાથનગર એન્ટરપ્& 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
બીએનઆર ઉદ્યોગ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
સમકર્જ પિસ્ટન્સ એન્ડ રીંગ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
જ્યુબિલન્ટ ફૂડવર્ક્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઓરિએન્ટલ અરોમેટ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ (ઇન્ડીયા) 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
માઇયર અપૅરલ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શિવા સિમેન્ટ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
એલ. પી. નેવલ અને એન 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શેમરૂ ઍંટરટેનમેંટ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ફ્રેડન ફાર્માસ્યૂટિકલ્સ લિમિટેડ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ગારવેયર પોલીસ્ટર્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
વોલસટ્રીટ ફાયનાન્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રીલેધર્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
સિટીમૈન 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મો્ટર એન્ડ જેનનરલ ફાઈનાન્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
કેઝેડ લીઝિંગ એન્ડ ફાયનાન્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પીસીએસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ભીલવાડા સ્પિનર્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એક્સટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ફ્રેશટ્રોપ ફ્રુટસ 18-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એમ્બીશીયસ પ્લાસ્ટોમેક 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એટીએન ઇન્ટરનેશનલ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
મેટલ કોટિંગ્સ (ઇંડિયા) 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિશાયર અર્બન 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઝેનિથ એક્સપોર્ટ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
કે આઇ સી મેટલિક્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શિપીંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ગોલ્ડક્રેસ્ટ ફાયનાન્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ગોલ્ડક્રેસ્ટ કોર્પોરેશન 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
માનકસિયા અલ્યૂમ& 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
આર બી ગુપ્તા ફાયનાન્સીયલ લીમીટેડ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
યુપી હોટલ્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એઆરએસએસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
કૈલાશ ઑટો ફાઇનાન 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
રોઝલેબ્સ ફાઇનાન્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
મોનેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન ફ્લુરોકાર્બન્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઇઆઇ ફોર્જે 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સમિટ સિક્યુરિટીઝ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એફજીપી 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ઈન્ડિયા લીઝ ડેવલપમેન્ટ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મોનેટ પ્રોજેક્ટ ડેવલોપર્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એસબીઇસી સ્યુગર્સ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
આર્કિડપ્લાઈ ઇન્ડસટ્રીસ 18-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
નોવા પબ્લીકેશન્સ ઇન્ડીયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
દેશ રક્ષક ઔષધાલય 19-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઝી લર્ન 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મેરાથોન નેક્સ્ટજેન રિયલ્ટી 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
માનસી ફાઇનાન્સ (ચેન્નાઈ) 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
તિજારિયા પોલિપાઇપ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
કેરિયર પોઇન્ટ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રુચિરા પેપર્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
કર્ણીમાતા કોલ્ડ સ્ટોરેજ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
લેંડમાર્ક પ્રોપર્ટી ડેવલપમેન્ટ કંપન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સાબૂ બ્રધર્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસવાલ કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટીલાઈઝર્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ઋષિ ટેકટેક્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પંજાબ કમ્યુનિકેશન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ઇન્ટર સ્ટેટ ઓઈલ કેરિયર 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
જીકેબી ઓપ્થેલમિક્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ગ્રેંડ ફાઉન્ડરી 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એબીસી ઇન્ડીયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ફીનિક્સ મિલ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસવાલ એગ્રો મિલ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મેડિ-કેપ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સનબ્લ્યુ કોર્પોરેશન 19-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ત્રોભવનદાસ ભીમજી ઝવેરી 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
માઇલસ્ટોન ગ્લોબલ 19-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
અટ્લસ જ્યૂયલરી ઇ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સપ્તર્ષિ એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સવાની ફાઇનાન્શિયલ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ટીટી 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
બી એ જી ફિલ્મ્સ એન્ડ મીડિયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી રાજસ્થાન સીન્ટેક્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પોદ્દાર નીટેક્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ફર્વેન્ટ સીનજીસ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કે જી ડેનિમ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રેસ્ટકેમ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સદભાવ ઇનફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રૉજેક્ટ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એચ ટી મિડીયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
નિક્કી ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ઓક્સફર્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રીવાસ્તવા ફાઇનાન્સ એન્ડ લીઝીંગ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મેગા કોર્પોરેશન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
કર્ણાવતી ફાઇનાન્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રીમિયર એક્ષ્પ્લોસિવ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
વામા ઇન્ડસટ્રીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
રિષી લેસર 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
માનકસિયા સ્ટીલ્& 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
અહુલિવાલિયા કોન્ટ્રાક્ટ્સ ઇન્ડીયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
આક્સૉન ફાઇનાન્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સ્વર્ણસરિતા જેમ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જિંદલ પોલિ ફિલ્મસ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એચઆરબી ફ્લોરીકલ્ચર 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
જેએસએલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ટેક્સમો પાઇપ્સ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
કેટાબીલ રીટેઈલ ઈન્ડિયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સુપ્રીમ હોલ્ડીંગ્સ એન્ડ હોસ્પિટાલિટ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પંત અનંત 19-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
હિમાદ્રિ સ્પેશૅ& 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રેસિજન કૈમશાફ્ટ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
જે જે ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ભારત રસાયન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સિન્ડ્રેલા હોટલ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ગાયત્રી શુગર્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ડુરો પેક 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સિન્ડ્રેલા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ટિટેનિયમ ટેન એન્ટરપ્રાઇઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શાર્પ ઇન્ડીયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
રમા ફોસ્ફેટ્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રાગ બોસિમી સિંથેટિક્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
દેકરોઉસ રોકાણ એન્ડ ટ્રેડિંગ કંપની 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્યામ સેંચુરી ફે 19-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
એડીએફ ફૂડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એડવિક લેબોરેટરીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એસકેએમ એગ પ્રોડક 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
અરમાન હોલ્ડિંગ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મિડ ઇંડિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
નર્મદા જીલેટાઇન્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી રામા મલ્ટી ટેક 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સિંભાવલી સ્યુગર્સ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ટ્રિનીટી લીગ ઇન્ડીયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મનાક્સિયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મિડવેસ્ટ ગોલ્ડ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
એમટી એજ્યુવેર 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
બીન્ની 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
અમૃતાંજન હેલ્થ કેર 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સદભાવ એન્જીન્યરીંગ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
બાયોપાક ઇંડિયા કોર્પોરેશન 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ગોલ્ડ કાઈન હેલ્થ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રશાંત ઈંડિયા 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
દૌલત સિક્યુરિટીઝ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ફિબેર્વેબ ઇંડિય& 19-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી હનુમાન સુગર 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસવાળ ગ્રીંટેક 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
19-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
વેલીઈંટ કોમ્યુનિકેશંસ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
આઈટીએલ ઇન્ડસટ્રીસ 19-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ગાર્ડેન સિલ્ક મિલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ઓટોરાઈડર્સ ફાયનાન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પેન્નારએલ્યુમિનિયમ કંપની 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જટાશંકર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એક્શન કંટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મિવેન મશીન ટુલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિવર્સલ ઓફીસ ઓટોમેસન 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
રાસી ઇલેક્ટ્રોડ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સફલ હર્બ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સિરોિયા & સન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
બરોડા રેયોન કોર્પોરેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસ્ટીન એન્જીનીયરીંગ કંપની 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સ્પાઇસ આઇસલેંડ એપ 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મિષ્ટાન્ન ફૂડ્ઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રોક્કો ફિનટેક 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
માલુ પેપર મિલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ભારતીય ઇંટરનેશનલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
નાગરિક કેપિટલ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન કંસ્ટ્રક્શન કંપની 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કપિલ કોતેક્શ લીમીટેડ 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
શક્તિ પંપ્સ (ઇન્ડીયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ફ્લુઈડોમેન્ટ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રુંગટા ઇરીગેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઇસ્ટ વેસ્ટ હોલ્ડ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વીએમવી હૉલિડેજ઼ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રિચ યુનિવર્સ નેટવર્ક 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
તુલસ્યાન એનઇસી 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જીઆઈ એન્જીનીયરીંગ સોલ્યુશન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સાર્થક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મારલ ફાઇનાન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મુલ્લર એન્ડ ફિપ (ઇંડિયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મેકનલી ભારત એન્જીનિયરીંગ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રાજા બહાદુર ઇન્ટરનેશનલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પાટીદાર બિલ્ડકોન 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શરણમ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ એન્ડ ટ્રેડિંગ 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
આલાન સ્કૉટ ઇંડસ્ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
જેનેસીસ ઇન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ગાવેર્યર સીન્થેટીક્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
બીએલએસ ઈન્ટરનેશનલ સર્વિસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
યામિની ઇંવેસ્ટમેન્ટ 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન ફૂડ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ક્કલ્પના પ્લાસ્& 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મોરારકા ફાઇનાન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
આઈઈસી એજુકેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગોલ્ડસ્ટોન ટેકનોલોજી 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રેરણા ઇન્ફ્રાબીલ્ડ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
તાતિયા ગ્લોબલ વેન્ચર્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સિન્ટેક્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બજરંગ ફાઈનાન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પટેલ ઈન્ટીગ્રેટેડ લોજિસ્ટિક 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મલ્ટીબેસ ઇંડિયા 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
વિકટરી પેપર એન્ડ બોર્ડસ (ઇન્ડિયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રતોસ એનર્જી એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ટાઇમ્સ ગેરંટી 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ખુબસુરત 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પ્રીશીજન કાસ્ટિં 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સિન્નાર બિડી ઉદ્યોગ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એસઆરએમ એનર્જી 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
યુરો લીડર ફેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત ક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સર્વોટેક એન્ટરપ્રાઇઝીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
મોડર્ન હોમ ક્રેડીટ એન્ડ કેપિટલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એચબીએલ પાવર સીસ્ટમ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ભારત ઇમ્યુનોલોજીકલ એન્ડ બાયોલોજીકલસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
લેન્સર કન્ટેનર્સ લાઈન 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પેટ પ્લાસ્ટિકસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સ્વાગતમ ટ્રેડિંગ એન્ડ સર્વિસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એન્જીનીયર્સ ઈન્ડિયા 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ડો ક્રેડીટ સોસાયટી 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ડબલ્યુઇપી સોલ્યુશન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટાર ડેલ્ટા ટ્ર 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સાર્થક ગ્લોબલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
લમ્બોધરા ટેક્સટાઇલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
सुनील हेल्थकेयर 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગગન ગૈસેસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એસબીઇસી સીસ્ટમ્સ (ઇન્ડીયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રીમિયર પોલીફીન 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ઓનટિક ફિનસર્વ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત કન્ટેનર્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
જોય રિયલ્ટી 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કીરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કે કે ફિનકોર્પ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વાઈઝરી હોટેલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સોફ્કોં સિસ્ટમ્& 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જયસવાલ નેકો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઝેનિથ હેલ્થકેર 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પશુપતિ સ્પિનિગ એન્ડ વિબિંગ મિલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શેમરોક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્પોરેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્કાયહાઇ પ્રોજેક્ટ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નોરિસ મેડીસીન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
હબટાઉન 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
નવકાર બિલ્ડર્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
યુરો લીડર ફેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ઇંડિયન એક્રાઈલિક્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કોન્ટિનેંટ પેટ્રોયમ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કાબરા કૉમર્શિયલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રતીક્ષા કેમિકલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પિકાડિલી શૂગર એન્ડ અલાયડ ઈંડસ્ટ્રીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડે નોરા ઇન્ડીયા 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એચઆઇસીએસ સીમેન્ટ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
અરિહંત સુપરસ્ટ્રક્ચર્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ડેનિસ કેમ લેબ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રવિન્દ્ર ટ્રેડીંગ એન્ડ એજન્સીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
ખેતાન (ઇન્ડિયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
હઝૂર મલ્ટી પ્રોજેક્ટ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એસઇએલ મેન્યુફેક્ચરીંગ કંપની 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રિપ્ટોન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મિનાક્ષી ટેક્ષ્ટાઇલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સબ ઇંડસ્ટ્રીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ટાઇગર લોજિસ્ટીક્સ ઇન્ડીયા 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શેર ઈન્ડિયા સિક્યોરિટીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સાયબર મિડીયા (ઇન્ડીયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
દેવેકમ ઇન્ડસ્ટ્રી 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
એલેમ્બિક 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કોનાર્ટ એંજીનીયર 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એજીસી નેટવર્ક્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
વિનાયક પોલીકોન ઇન્ટેરનેશનલ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જીટીવી એન્જિન્યરિંગ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પિક્કૈડિલી એગ્રો ઈંડસ્ટ્રીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અરિહંત્સ સિક્યુરિટીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રાઈમા એગ્રો પ્રોડકટ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ ટેક્નોલોજીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સિમ્પ્લેક્ષ કાસ્ટીંગ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રેમી સિક્યુરિટીઝ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વર્ધમાન પોલીટેક્ષ 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રાઈમ ઈંડસ્ટ્રીસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એસજે કોર્પોરેશન 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ટાયફૂન ફાઈનાન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શ્યામકમલ ઇનવેસ્ટમેન્ટ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કિન્ગફા સાઇન્સ & ď 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ફૂડસ એન્ડ ઇન્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જય ઉશિન 20-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વિલિયમસન મૈગર એન્ડ કંપની 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રીલેક્ષો ફૂટવેયર્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
મેકિનોન મેકનિઝ એન્ડ કંપની 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
રાઘવ પ્રોડક્ટિવ& 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રિશિજન ઈલેકટ્રોનીકસ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સિક્વલ ઈ રાઉટર 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
અપોલો ફિનવેસ્ટ (ઇન્ડીયા) 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
લોયલ ટેક્સટાઇલ્સ મિલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કન્સિક્યુટિવ ઈનવેસ્ચમેન્ટ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઇમ+ કૅપિટલ્સ 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સ્વિચીંગ ટેકનોલોજીસ ગંથર 20-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
મયૂખ ડીલટ્રેડ લિ 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
તિરૂપતિ સર્જન 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સિટૅડેલ રિયલ્ટી 20-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જગદંબા પોલિમર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ધનલક્ષ્મી ફેબ્રિક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
મારુતિ સિક્યોરીટીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
રાજ ટેલિવિઝન નેટવર્ક 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એનસીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વીએક્સએલ ઇન્સટ્રમેન્ટસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પારસ પેટ્રોફિલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સલાસર ટેક્નો એન્જીનિયરિંગ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સવાકા ફાઇનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કૃષ્ણ લાઈફસ્ટાઈલ ટેક્નોલોજીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સેટકો ઓટોમેટીવ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટાર્ટેક ફાઈના& 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ઝેનિથ ફાઇબર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રિમીઅર સિન્થેટીક પ્રોસેસરસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કાનેશન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ફિનોટેક્ષ કેમિકલસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
રેપિડ ઇનવેસ્ટમેન્ટ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સિયાન અગરો ઇંડસ્ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
દીપ ડાયમંડ ઈન્ડિયા લિમિટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
બલૂ બ્લેન્ડ્સ (ઇંડિયા) 21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વક્રાંગી 21-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
વિક્રમ થર્મો ઇન્ડિયા 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
કેએસએલ & ઇંડસ્ટ્રીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પીઍમસી ફિનકોર્પ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઇકો ફ્રેન્ડલી ફૂડ પ્રોસેસીંગ પાર્ક 21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
આમ્રપાલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મંજીરા કંસ્ટ્રકશન 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
માર્કસાંસ ફાર્મા 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સિટી પોર્ટ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત એપોલો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિરોયલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
નર્બદા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્પીડએજ કોમર્શિયલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
તાજ઼ા ઇંટરનૅશનલ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ટીસીએમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઇગરશી મોટર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
શ્રી ગણેશ ફોર્જીંગ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી મેટલોયસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ટુનિ ટેક્સટાઇલ્સ મિલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઈશ્વરશક્તિ હોલ્ડીન્ગ્સ એન્ડ ટ્રેડર 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રવિને ટ્રેડીંગ કંપની લિમીટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પીજી ફોઇલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સરૂપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
હોરીઝોન ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચર 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સુર્યા ક્નિટવેર 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
રેલિશ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ઉમિયા ટ્યૂબ્સ લિમિટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
જૅકસન ઇનવેસ્ટમે 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઓવરસીઝ સીન્થેટીક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
રેપ્કો હોમ ફાઇનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મૃગેશ ટેડીંગ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વિજય સોલ્વેક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ધ બાઇક હોસ્પિટલ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ચેનલ નાઇન એન્ટરટેઇનમેન્ટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ક્પાશી કમર્શિયલ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
દિના આયરન એન્ડ સ્ટીલ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સ્સિંટીલ્લા કોમર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પેરામોન કન્સેપ્& 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઇડાયનામિક્સ સોલ્યુશન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસવાલ ઓવરસીઝ લીમીટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
અનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
મિપકો સીમલેસ રીંગ્સ (ગુજરાત) 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કૈશર કોર્પોરેશન 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
માન એલ્યુમિનિયમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિક ઓર્ગેનિક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શક્તિ પ્રેસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
દૌલત ઇનવેસ્ટમેન્ટ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ગોરાની ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
બ્રજલક્ષ્મી લીસિંગ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
एसडब्ल्यू इंवेस्टमेंट्स 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ચાંદની ટેક્સટાઇલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સિઇલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
અનજાની ફુડ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ટપારિયા ટૂલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જ્ઞાન ડેવલપર્સ એન્ડ બિલ્ડર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સોનલ એડેસિવ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
આર્ચીજ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એમબીએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
હાઇ સ્ટ્રીટ ફિલાટેક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
બી ઇલેક્ટ્રોનિક મસીન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
રાજ મેડીસેઇફ ઇન્ડીયા 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
લીડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આવતીલ ઍંટરપ્રાઇ& 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
વેલી મેગનેસાઈટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કેએલજી કેપિટલ સર્વિસીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગંગોત્રી ટેકસટાલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શારદા ઇસ્પાત 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ફિલાટેક્ષ ઇંડિયા 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પાયોનિયર એગ્રો ઈક્સટ્રેકટસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બેંટલે કોમર્શિયલ એન્ટરપ્રાઈજ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નાગરિક એક્સપોર્ટ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
હિટ કિટ ગ્લોબલ સોલ્યુશન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
હિમાચલ ફાઇબર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
21-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
રેફનોલ રેસિન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ખંડેલવાલ એકસ્ટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટારલિટ પવર સિસ્ટમ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ફોર્થ જનરેશન ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પોરવાલ ઓટો કોમ્પોનન્ટસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી નાથ કોમર્શિયલ એન્ડ ફાઇનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઈનોકોર્પ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વિઝ્મેન ફોરેકસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મોડર્ન ડેરીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
અમાનિ ટ્રેડીંગ એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સુપ્રા પેસિફિક મેનેજમેન્ટ કન્સલટન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ડીબી રિયલ્ટી 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સીજે ફાઇનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પશુપતિ ઈક્રિલોન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
આરપીપી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ઉષાકિરણ ફાઇનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જેપીટી સિક્યુરિટીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સન્મિત ઇન્ફ્રા 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વેરિટાસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વિનાયક વાણીજ્ય લીમીટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
એસકે નીટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
બાલાસોર અલોયસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
હિમ ટેકનોફોર્જ લ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એશ્વર્યા ટેલિકોમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
રોટો પંપ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પાશવઁનાથ કૉપોરેશન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ડાયનેમિક પ્રોડક્ટ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
લિંક ફાર્માકેમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
રાયદિપ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્લાન્સ ફાયનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મોહિત પેપર મિલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વાડીલાલ ઇન્ડસટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કાકટીયા ટેક્સટાઈલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઓર્ગેનીક કોટીન્ગ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
અલ્ફેજીઓ (ઇન્ડીયા) 21-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
રાધા ગોબિંદ કોમર્શિયલ લિમિટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ટી.પી.એલ. પ્લાસ્ચē 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઍસકેઆઇઍલ ઇનફ્ર 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
યૂનિ પ્રો ટેક્નોલૉજીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ડેકો મિકા 21-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
નોવા આયરન & સ્ટીલ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
અરૂણજ્યોતિ એન્ટરપ્રાઇઝીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એપિક એનર્જી 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પ્યોર ગિફ્ટકારત 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પમાનેંટ મૈગનેટસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એમ્મેસર બાયોટેક એન્ડ ન્યુટ્રીસન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શાહ ફૂડ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
રીજન્સી સિરામીક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સિટી ઓનલાઇન સર્વિસીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સ્પેનટેક્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
અવિવા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
શેરેટોન પ્રોપર્ટીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
બીન્ની મિલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પંચમહલ સ્ટીલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ટાઇમ ટેકનોપ્લાસ્ટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ગૌતમ એક્ઝિમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રિજ્મ ફાયનાંસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એરીઝ એગ્રો 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગંગા પેપર્સ ઇન્ડિયા 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી પેસટ્રોનિક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સૌમયા કન્સલ્ટેં& 21-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
વેન મેક્સ ડ્રગ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈઆરપી સોફ્ટ સિસ્ટમ્સ લીમીટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જૈપાન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
મહાન ફૂડ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
ભાસ્કર એગ્રોકેમિકલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
વાડીલાલ એન્ટરપ્રાઈઝેઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્કલ્પના ઇંડસ્ટ& 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
The Hi-Tech Gears 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઍસઍસકે લાઇફસ્ટા& 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રીકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ભંસાલી એંજીનિયરિંગ પોલીમરસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સરેસતા ફીણવેસ્ટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એડવન્ટ કમ્યુટર સર્વિસીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વિનસમ ટેક્ષટાઈલ્સ ઇન્ડસટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પારમૈક્સ ફાર્મા લિમિટેડ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કૉંકુર્ડ ડ્રગ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓર્ટીન લેબોરેટરીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સુપીરિયર ફિનલીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
અભિષેક ઈન્ફ્રા 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એસએમએલ ઇસ્યુઝુ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈન્ડો સીટી ટ્રેડ અને ફાયનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્લોબલ કૈપિટલ માર્કેટ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એમએમટીસી 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રોડિયમ રીઆલ્ટીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કાર્યા ફેસેલિટિઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પેટ્રોન એન્જીનીયરીંગ કન્સ્ટ્રકશન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જયશ્રી કેમિકલ્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
બરાક વેલી સીમેંટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મોડિપોન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કોરલ લેબોરેટરીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સૃષ્ટિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સાથવાહના ઇસ્પાત 21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઉદય જ્વેલરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સમ્રાટ ફાર્માકેમ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સંઘવી બ્રાન્ડ્સ પ્રમોટરો 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કોર્ડસ કેબલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સૂર્યા ફૂડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
21-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જયભારત ટેક્સટાઇલ્સ એન્ડ રીયલ એસ્ટેટ 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ભીલવાડા ટેક્સફિન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
નૂતરપ્લૂસ ઇંડિય& 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સિતા એન્ટરપ્રાઇઝીસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એશિયન પેટ્રોપ્રોડક્ટ્સ એન્ડ એક્સપોર 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી નિવાસ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્લીટકે ગ્રેનાઈટસ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એસજેવીએન 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વિરાટ લીસિંગ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એનડીએ સિક્યુરીટીઝ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
આઇસ્ટ્રીટ નેટવર& 21-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્કેપ 21-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
આસવા ટ્રેડીંગ એન્ડ એક્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રાઇમ કસ્ટમર્સ 21-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ઈંટીગ્રેટેડ ટેકનોલોજીસ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એએનએસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ગળાદા ફાઇનાન્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નેક્ટર લાઇફસાયન્સીસ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
લાહોતિ ઓવરસીસ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નાગાર્જુન એગ્રિટેક 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નેસર ઇન્ડીયા 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઈંશિયા સ્ટીલ 22-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
લવેબલ લોન્જરે 22-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
ઍકે સ્પિન ટેક્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આરએસીએલ ગેર્ટેક 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ડબલ્યુડબલ્યુ ટેકનોલોજી હોલ્ડીંગ્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
દિવાન હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આરકેબી એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
દ્વીતિયા ટ્રેડિંગ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
વિવો બાયોટેક 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ગોલ્ડ લાઈન 22-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
યુનાઇટેડ ઇંટરેક્ટવ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
બિલ કોન્ટીનેનટલ 22-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
એમકે એક્ઝિમ ઇન્ડીયા 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
કવાલીટી ક્રેડિટ અને લીઝિંગ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ફસર અલોય્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
મુથૂટ ફાઇનાન્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આર ટી એક્ષ્પોર્ટ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
રિતેષ ઇન્ટરનેશનલ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ ઇનફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એચપીસી બાયોસાયન્સીઝ 22-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
22-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સંગલ પેપર્સ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
કેએલકે ઇલેક્ટ્રિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
???? ??????? 22-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રીનાથ ઇનવેસ્ટમેન્ટ કંપની 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
એચપી કોટન ટેક્સટાઇલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ફોઉંનડ્રી ફયુલ પ્રોડક્ટ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આરસીઆઈ ઇન્ડ એન્ડ ટેકનોલોજીસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસેનિક ફૂડ્ઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જીએસએસ ઇન્ફોટેક 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મર્ક્યુરી લૅબોરેટરિઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
વિશાલ બિયરિંગ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પી સી કોસમાં સોપ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેટ્રો હ્રીન રિવ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પિક્ચર હાઉસ મીડિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કોન્ટિનેન્ટલ કંટ્રોલસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્રેસેલ્સ એજ્યુકેશન 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ધબરિયા પોલીવુડ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એક્સપ્લિસીટ ફાઇનાન્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આદિત્યા ઇસ્પાત 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સુમીત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
માઇક્રોસ ઇંડિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
જી-ટેક ઇન્ફો 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
હીરા ઇસ્પાત 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્લાશિક ઈલેક્ટ્રિકલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બ્લ્યુ પર્લ ટેક્સપિન 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વૈક્સ હાઉસિંગ ફાયનાન્સ કોર્પોરેશન 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેસી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સિટૂર્ગિયા બાયોકેમિકલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રૅન સોફ્ટવેર ઇંટરનૅશનલ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન ટિન વર્ક્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
રામા પેટ્રોકેમિકલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસોમ એન્ટરપ્રાઈઝેઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
બી2બી સૉફ્ટવેર 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સાઉર્થન મેગ્નેશિયમ એન્ડ કેમિકલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ધનલક્ષ્મી કોટેક્ષ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેમી સેલ્સ એન્ડ એન્જીન્યરીંગ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વાલીચા એન્જીનીયરીંગ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વસુંધરા રસાયન્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જીવી ફિલ્મસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટરલિંગ ગ્રીન વૂડ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેમી એડેલસ્થહલ ટ્ત્ય્બુલર્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પેન્સીયા બાયોટેક 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નિઓજેમ ઇન્ડીયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રૈપ મિડીયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓલમ્પિક મેનેજમેન્ટ એન્ડ ફાયનાન્સીયલ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પટેલ્સ ઈયરટેમ્પ (ઇંડિયા) 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સંદુ ફાર્માસ્યુટીકલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગોલ્ડીયમ ઇન્ટરનેશનલ 23-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised / New)
ક્રોમેટીક ઇંડિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અરીસ ઇંટરનૅશનલ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
શિખર લિઝીંગ એન્ડ ટ્રેડીંગ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આરઆર સીકીયોરીટી 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઠકરાલ સર્વિસીસ (ઇન્ડીયા) 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નિરાજ પેપર માર્કેટિંગ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્વાંટમ બિલ્ડ-ટે 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
અંસલ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
અપસર્જ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગણેશ હોલ્ડીન્ગ્સ લીમીટેડ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વાઈસેક ગ્લોબલ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આર જે શાહ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અલ્ટ્રા ઇંડિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
દીવીનુસ ફૅબ્રિક 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
મોડર્ન સ્ટીલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બીટેક્સ ઇંડિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નીરજ સીમેનટ સ્ટ્ર્ક્ચ્રલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પાલસોફ્ટ ઈંફોસિસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હાર્મની કેપિટલ સર્વિસીસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓટોલાઈટ (ઇન્ડિયા) 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેમી ઇલેક્ટ્રોટેકનિક 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇંડિયન બ્રાઈટ સ્ટીલ કંપની લીમીટેડ 23-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
રેમી પ્રોસેસ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વીબીસી ફેરો એલોયઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈંટીગ્રેટેડ થેર્મોપ્લાસ્ટીક્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સેનલબ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઈશાન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ શેલ્ટર્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
રાજ ટ્યુબ મેન્યુફેક્ચરીંગ કંપની 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નિમ્બસ પ્રોજેક્ટ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પનેક્સ લૈબ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પવર મેચ પ્રૉજેક્ટ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
સૂરજ પ્રોડક્ટ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓઈલ કન્ટ્રી ત્યુંબલર 23-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
બેી એલ એસ ઇંફોટેક 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ટોહીલ ફાર્મા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કમ્પ્યુટર પોઇન્ટ (ઈન્ડિયા) 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આઇએસટી લીમીટેડ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ફોટોન કેપિટલ એડવાઇઝર 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પન્જોન 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યંત્રા નેચરલ રિસોર્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બિજોય હંસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સપ્તક કેમ એન્ડ બિ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
એસપી કેપિટલ ફાઇનાન્સીંગ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઓડસી ટેકનોલોજી 23-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
પોપ્યુલર એસ્ટેટ મેનેજમેન્ટ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અભિનવ કેપિટલ સર્વિસીસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ટીએમટી (ઇન્ડીયા) 23-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
જ્યુપિટર ઇન્ફોમિડીયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
યશ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ફાયનાન્સીયલ સર્વિ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બામ્બિનો એગ્રો ઇન્ડ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મોતી પ્રોટીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રિધાન ઈન્ફ્ર 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આધાર વેન્ચર્સ ઇન્ડિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
જીવીકે પાવર એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 23-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
નિવાસ સ્પિનીંગ મિલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્પેક્ટ્રા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ડકટો સ્ટીલ 23-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
બીએલ કશ્યપ એન્ડ સન્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હિમાચલ ફ્યુચરિસ્ટીક કમ્યુનિકેશન 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ડીબી (ઇન્ટરનેશનલ) સ્ટોક બ્રોકર્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
રાજકમલ સીન્થેટીક્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જિગર કેબલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પટદિયમ જ્વેલરી 23-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
સાયબરસ્પેસ મલ્ટીમિડીયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રોયલ મનોર હોટલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિરોયલ મરીન એક્ષ્પોર્ટ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સોફ્ટ્રેક બાયોટેક 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન એપ્લાયન્સીસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સત્રા પ્રોપર્ટીઝ ઇન્ડીયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કામ હોલ્ડિંગ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
દિવ્યશક્તિ ગ્રેનાઇટ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્કૅન સ્ટીલ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જેનેક્ષ લેબોરેટરીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ટ્વિનસ્ટાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આઈસીડીએસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કેમરોન લેબોરેટરિઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પીવીપી વેંચરસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ધેનુ બિલ્ડકોન ઇન્ડીયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પાર્કર એગ્રોકેમ ઈ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેયમેડ લેબ્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
વ્યાપાર ઇન્ડસટ્રીઝ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અલાઇડ કોમ્પ્યુટર્સ ઇન્ટરનેશનલ (એશિયા 23-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
લોટસ ચોકલેટ કંપની 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હવા ઇંજિનીયર્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રભવ ઈંડસ્ટ્રીસ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સેન્ટેન્નઇ સ્યુચર્સ 23-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
કેજેએમસી ફાઈનાન્સિયલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નરેન્દ્ર પ્રોપર્ટીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ત્રિશક્તિ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ડસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કોસ્કો ઇંડિયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સિંકોમ હેલ્થકેર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિટેક ઇંટરનેશનલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આઈઆરવી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલોપર્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
બર્નપુર સિમેન્ટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અથેના ગ્લોબલ ટેક 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડેક્કન પોલિપેક્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સુંદરમ મલ્ટી પેપ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કૌશ્લીયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રોયલ કુશન વિનાઇલ પ્રોડક્ટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ડોકેમ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સોફ્ટસોલ ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વીર એનર્જી એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઝિલ એક્વા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પારસી સ્પિનીગ મિલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એડ મેનમ ફાઇનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડીસીએમ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મેના મણિ ઇન્ડસ્ટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કૅટવિષન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જિસકોલ એલોયસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેએનઆર કન્સ્ટ્રક્શન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
શેખાવટી પોલિ-યાર્ન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડોલ્ફિન મેડીકલ સર્વિસીસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂસ્તાન મિલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રોવેસ્ટમેન્ટ સર્વિસસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સર્વમંગલ મેર્કેન્ટાઇલ કો. 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બીએએમપીએસેલ સિક્યોરીટીસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રીજન્સી ટ્રસ્ટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રાઈમ પ્રોપટીઁ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિપ્લી ડેકોર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રિમસન મેટલ એન્જિનિયરીંગ કંપની 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ફન્ની સૉફ્ટવેર 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્પેનટેક્ષ ઇન્ટરનેશનલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મહારાષ્ટ્ર કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિવર્સલ સ્ટાર્ક કેમ અલાઈડ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પીબિએમ પોલિટેક્ષ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બનાસ ફાઈનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કમનવાલા હોઉંસિંગ કન્સ્ટ્રકશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અંબિકા અગાર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સીએમઆઇ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અરૂણા હોટલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મહાવીર ઇન્ફોવે 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓટોરાઈડર્સ ઇન્ટરનેશનલ લીમીટેડ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મૈથ્યુ ઇસો રિસર્ચ સેક્યુરીટીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મેગ્નસ પ્લાસ્ટિકસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રણજિત સિક્યુરિટીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
વિરાટ કેયર ઇન્ડસટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એસ વિ સી રિસોર્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પાન ઇંડિયા કોર્પોરેસન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એપ્ટે એમલ્ગામેશન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પીટીસી ઇન્ડિયા ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
લાઇકિસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મોર્યો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રેયાસ ઇન્ટરમેડિયેટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આદિત્યા સ્પીનર્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 24-સપ્ટેમ્બર-19
બીઆઇટીએસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓસ્ટ્રાલ કોક એન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પોદ્દાર હાઉસિંગ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કૉન્ફિડેન્સ ફાઇ& 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
માધવ માર્બલ્સ એન્ડ ગ્રેનાઈટસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
સનસ્ટાર રીઆલ્ટી ડેવલપમેન્ટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જય કોર્પ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
Orosil Smiths India 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અન્ના ફાઇનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એલટી ફૂડ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કોંફિડન્સ પેટ્રોલયમ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓલમ્પીયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
તિરૂપતિ સ્ટાર્ચ એન્ડ કેમિકલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યશરાજ કંટૈન 24-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પદમ કોટન યાંર્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેજેએમસી કોર્પોરેટ એડવાઇઝરસ (ઈન્ડિય 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ફોનિક્ષ ઇન્ટરનેશનલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્રેવિટી ઇન્ડિયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નેશનલ પ્લાયવુડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પીટીસી ઇન્ડિયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
તન્વી ફુડ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સૂર્યા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રૅન ઇનફ્રાસ્ટ્રક્ચર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સીએનઆઇ રીસર્ચ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બીગ બ્લોક કન્સટ્રક્શન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આરટીએસ પાવર કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અપીસ ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કોન્સોલિડેટેડ કન્સ્ટ્રક્શન કોન્સોર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એન્ટરપ્રાઇઝીસ ઇન્ટરનેશનલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સિગ્નેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
તાલ્બ્રોસ એન્જીનિયરિંગ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મણિપાલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મૂડુનુરુ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મહાલક્ષ્મી રબટેક 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વીએમએસ ઇન્ડસટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટેપ ટૂ કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સિંકોમ ફોર્મ્યુલેશંસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રિષભ દિઘા સ્ટીલ એન્ડ અલાયડ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સત્યાિ ઇંડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટાયલેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્લોબલ ઓફશોર સર્વિસીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સાંઇ કેપિટલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આંબા ઍંટરપ્રાઇજ& 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સિબર ઓટો પાર્ટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અમ્રિત કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પૉલ મર્ચેંટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સેવન સીસ ટેકનોલોજીસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદ કૉમર્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કોન્ટિલ ઇંડિયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
સિમરન ફાર્મ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આમ્કોલ ટૂલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ડો યુરો ટેકસટાઇલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
કોઠારી વર્લ્ડ ફાઈનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જેટ ઈન્ફ્રવેંતુરે 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બેંગ ઓવરસીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યશ ટ્રેડીંગ એન્ડ ફાઇનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એસટીએલ ગ્લોબલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ટર ગ્લોબ ફાયનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્વગૃહ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
શાલિમાર પ્રોડક્શન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અંસલ બિલ્ડવેલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓરીપ્રો 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ફેઝ થ્રી એક્ષ્પોર્ટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેમ્પ એન્ડ કંપની 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ફ્રોનીક્સ સીસ્ટમ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્રીમૈક ઇન્ફ્રા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બાયો ગ્રીન પેપર્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નાહર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
લેંડમાર્ક લીઝર કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્રિએટિવ આઈ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ક્વેર ફોર પ્રોજેક્ટ્સ ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈન્ડિયા સુક્રોઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વેલનેસ નોની 24-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
વિસાગર ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વાલ્સન ઇન્ડસટ્રીઝ લીમીટેડ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ ફાર્મા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ફોર સોફ્ટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અરાવલી સિક્યુરિટીઝ એન્ડ ફાઇનાન્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રુબ્રા મેડીકામેન્ટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કિલ્બર્ન કેમિકલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પીબીએ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 24-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્રોવી ઈન્ડિયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જીનસ પેપર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વિરહેલ્થ કેયર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓમકાર ઓવરસીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેન્ડર કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્સનટેક રીયાલ્ટી 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ગોએનકા ડાયમંડ આઈ જ્યુંએલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
માથર એન્ડ પ્લેટ ફાયર સિસ્ટમ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રજય ઈંજીનયસઁ સિંડિકેટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સેંથિલ ઇન્ફોટેક 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19 (Revised)
અતુલ ઓટો 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેસર પ્રોડક્ટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
5 પૈસાની મૂડી 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટીલ એક્સચેન્જ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એશિયન ગ્રેનિટો ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રિકો ઓટો 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
તેજનક્સ હેલ્થકેર 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડી એન્ડ એચ ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્રાટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બૈદ લીઝિંગ એન્ડ ફાયનાન્સ એન્ડ કંપની 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સહારા હાઉસીંગફિના કોર્પોરેશન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
થોમસ સ્કોટ ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેલ્કોમવિઝન 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઔન્ડે ફ્લેઝ ત્રણ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેન્જ અપ્પૅરલ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અનંતરાજ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રવિ લીલા ગ્રેનાઇટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ક્નાની ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈન્ડિયા ઇન્ફ્રાસ્પેસ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગાવેર્યર મૈરીન ઇન્ડસટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
નિધી ગ્રેનાઇટ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અચળ ઇનવેસ્ટમેંટ 24-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સૈફરોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વિવિડ ગ્લોબલ ઇન્ડસટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રાજસંકેત રીયાલ્ટી 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગ્રીન ક્રેસ્ટ ફાઈનાન્શીયલ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યુનિપ્લાઇ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
દેસીલ્લિઓન ફાઇન્સ્સ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગુડ લક ઇંડિયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ચાર્ટેર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઇનવેસ્ટમેન્ટ્ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રસંદિક એન્જીન્યરીંગ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એમએસઆર ઇન્ડીયા 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જીનુસ પ્રાઇમ ઈન્ 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કીલીત્ચ ડ્રગ્સ (ઈન્ડિયા) 24-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ગીલદા ફાઇનાન્સ & č 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જિંદલ પોલિ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્ 25-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
આદિત્ય ઈન્ડસ્ટ્& 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જીએસ ઓટો ઇન્ટેરનેશનલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આરે ડ્રુગ એન્ડ ફર્માસા 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યાર્ન સિંડિકેટ 25-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
પીએફએલ ઇન્ફોટેક 25-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
અશોક એલ્કો-કેમ 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રોસેડ ઈન્ડિયા 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નેરેન્દ્રા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એસએસપીડીએલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્કોન ઇંજિનીયર્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બિયર્ડસેલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જિંદલ કેપિટલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
નીલકંઠ રોકમિનરલ્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મલ્ટીપર્પઝ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રાહુલ મર્ચેન્ડાઇઝીંગ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આઈએલએન્ડએફએસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એસ આર કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
Media Matrix Worldwide 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વિવીમેડ લેબ્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ગુજરાત નેચરલ રિસોર્સસ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એવરેસ્ટ ફિનટ્રેડ 25-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
પરમેશ્વરી સિલ્ક મિલ્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વિવૅન્જ઼ા બાઇયો& 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડીસીએમ ફાઇનાન્શિયલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કિમિયા બાયસસાયન& 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
નેટલિંક સોલ્યુશન્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર 25-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સ્કેનપોઇન્ટ જીઓમેટ્રીક્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ડીઆરએ કંસલ્ટન્ટ્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
શ્રી રેણુકા સ્યુગર્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ચોક્સી લેબ્સ 25-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
ટેરાફોર્મ મૈગ્નમ 25-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
બીએફ ઇન્વેસ્ટમેંટ 25-સપ્ટેમ્બર-19 25-સપ્ટેમ્બર-19
લીશા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એબીસી ગેસ ઇન્ટરનેશનલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એજકોન ગ્લોબલ 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
એસવીએ ઇન્ડીયા 25-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
જિંદલ ફોટો 25-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
લિબોર્ડ સિક્યુરિટીઝ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
આઈબી ઇન્ફોટેક એન્ટરપ્રાઈઝ 26-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ઈંડ-સ્વીફ્ટ લેબોરેટરી 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈન્ડિયાબુલ્સ વે& 26-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
આરવી ડેનીમ એન્ડ એક્સપોર્ટ 26-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
જી જી એન્જીનીયરીંગ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઈન્ડિયાબુલ્સ રીયલ એસ્ટેટ 26-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
એસ્ક્વાયર મની ગેરંટીસ 26-સપ્ટેમ્બર-19 26-સપ્ટેમ્બર-19
કચ્છ મિનરલ્સ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇકરા 26-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
સનરાજ ડાયમંડ એક્સપોર્ટ્સ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
સોભાગ્ય મર્કેન્ટાઇલ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મેપ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 26-સપ્ટેમ્બર-19 27-સપ્ટેમ્બર-19
મોહિત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પ્રિશિજન કન્ટેનરસ 26-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ડનલો ટેકનોલોજીસ ઇન્ડીયા 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
લાઇબોર્ડ ફાઇનાન્સ 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
અજમેરા રીઆલ્ટી એન્ડ ઇનફ્રા ઇન્ડીયા 26-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
બોમ્બે પોટરીસ એન્ડ ટાઈસ 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
મિડ ઇસ્ટ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વ 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વીએસએફ પ્રોજેક્ટ્સ 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
દિવ્ય જ્યોતિ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વેન્ગેડ ઇન્ફ્રા વેન્ચર્સ 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
હિંદૂજા ગ્લોબલ સોલ્યુશન્સ 27-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
હેમો ઑર્ગૅનિક 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
પ્લાંટર્સ પોલી 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
રેલિક લાઇફ સાયન્સીસ 27-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
માનવિજય ડેવેલપમ& 27-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
બસંત એગ્રો તેક 27-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
યુનાઇટેડ ટેક્સ્ટાઇલ્સ 27-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
ટ્રાન્સજીન બાયોટેક 27-સપ્ટેમ્બર-19 29-સપ્ટેમ્બર-19
એવીઆઈ ફોટોકેમ 27-સપ્ટેમ્બર-19 28-સપ્ટેમ્બર-19
હાર્ડકાસ્ટલ એન્ડ વોડ મેન્યુફેક્ચરીં 28-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
વિયાં ઇંડસ્ટ્રી& 28-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઇન્ડિયાબુલ્સ ઇન& 28-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
28-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
ઓમનીટેક્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 28-સપ્ટેમ્બર-19 30-સપ્ટેમ્બર-19
કેન્નામેટલ ઇંડિયા 04-નવેમ્બર-19 13-નવેમ્બર-19
સ્ત્રોત : રેલીગેર ટેકનોવાન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા