મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
બીએસઈ અને એનએસઈના બધા સ્ટોકની યાદી છે જેમાં બ્લોક ડીલ દિવસ દરમિયાન (લાઈવ ભાવ-ડીલેઈડ ફીડ) અને જયારે સોદો થયો છે તેની વિગતો તમે દરેક જેમ કે ઊંચી કિંમત માટે સરવાળો, દર અને આ સોદો કરવામાં આવ્યો હતો તેમ જ સમયના ઉંચા મૂલ્યના વ્યવહાર જોઈ શકો છો
આના પર બધી બ્લોક ડીલ :
અન્ય કંપનીની બ્લોક ડીલ શોધો
કંપનીનું નામ
બધી બ્લોક ડીલ જુઓ બીએસઈ અને એનએસઈ. જુઓ કે કોણે શેર વેચ્યા અને ખરીદ્યા
બીએસઈ/એનએસઈ 17 મે 2021
બ્લોક ડીલ્સ
કંપનીનું નામ એક્સચેન્જ ક્ષેત્ર ક્વાંટિટી ભાવ મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) સમય
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ બીએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 259632 1.70 0.04 09:15
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 444415 9.70 0.43 09:16
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 297737 9.70 0.29 09:17
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 8564626 9.60 8.22 09:18
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 796280 9.70 0.77 09:19
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 71029 279.50 1.99 09:20
લૉર્સિસ લેબ્સ બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 25301 462.85 1.17 09:21
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 1932 5,356.35 1.03 09:22
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 13177 1,245.25 1.64 09:23
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 12750 1,250.00 1.59 09:24
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 12886 940.25 1.21 09:25
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 36371 280.05 1.02 09:26
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 286198 280.95 8.04 09:27
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 234318 4.09 0.10 09:28
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 31805 744.60 2.37 09:29
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 451849 4.06 0.18 09:30
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 6236 2,752.40 1.72 09:31
આરતી ડ્રગ્સ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 16053 775.10 1.24 09:32
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 20793 692.40 1.44 09:33
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 89892 128.10 1.15 09:34
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 229470 37.90 0.87 09:35
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 1963 5,407.45 1.06 09:36
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2918 5,401.55 1.58 09:37
કોટક મહિન્દ્રા બેક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 30000 1,730.35 5.19 09:38
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 266605 38.50 1.03 09:39
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 10657 940.00 1.00 09:40
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 404763 39.30 1.59 09:41
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 981190 9.70 0.95 09:42
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 643001 9.70 0.62 09:43
સિપલા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 29300 873.70 2.56 09:44
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 34722 370.20 1.29 09:45
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 800000 9.70 0.78 09:46
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 173473 68.00 1.18 09:47
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 1026666 9.70 1.00 09:48
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 12145 928.50 1.13 09:49
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 213176 39.75 0.85 09:50
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 315497 40.40 1.27 09:51
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 405603 40.15 1.63 09:52
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 46523 280.80 1.31 09:53
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 701510 9.75 0.68 09:54
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 200000 9.75 0.20 09:55
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 48650 279.45 1.36 09:56
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 621949 9.65 0.60 09:57
સિટી નેટવર્ક્સ બીએસઈ મિડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ 800000 1.16 0.09 09:58
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 18542 753.60 1.40 09:59
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 410017 9.70 0.40 10:00
૩આઈ ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 504500 9.70 0.49 10:01
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 25149 694.80 1.75 10:02
ટાટા કેમિકલ્સ બીએસઈ કેમિકલ્સ 14362 700.30 1.01 10:03
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 36802 280.00 1.03 10:04
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 13505 754.90 1.02 10:05
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 4262 2,777.00 1.18 10:06
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 24116 758.15 1.83 10:07
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 13626 758.20 1.03 10:08
Lloyds Steels Industries બીએસઈ Steel - Medium & Small 215092 2.17 0.05 10:09
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 8792 1,285.75 1.13 10:10
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 97755 124.75 1.22 10:11
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 9449 1,294.60 1.22 10:12
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 450026 9.75 0.44 10:13
અલકાઇલ એમિન્સ કેમિકલ્સ એનએસઈ કેમિકલ્સ 3828 3,514.20 1.35 10:14
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 12602 1,297.25 1.63 10:15
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 21531 759.80 1.64 10:16
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 2828 11,350.00 3.21 10:17
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 22728 758.05 1.72 10:18
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 22290 1,296.50 2.89 10:19
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 22146 1,295.85 2.87 10:20
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 9870 1,288.85 1.27 10:21
અદાણી ટ્રૅન્સમિ& એનએસઈ પરચૂરણ 10557 1,159.95 1.22 10:22
અદાણી ટ્રૅન્સમિ& એનએસઈ પરચૂરણ 10112 1,158.30 1.17 10:23
કોટક મહિન્દ્રા બેક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 80013 1,740.00 13.92 10:24
કોટક મહિન્દ્રા બેક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 69136 1,738.20 12.02 10:25
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 7646 1,975.00 1.51 10:26
એલટી ફૂડ્સ બીએસઈ ફૂડ પ્રોસેસિંગ 120899 84.85 1.03 10:27
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 20062 756.90 1.52 10:28
અદાણી પાવર બીએસઈ Power - Generation & Distribution 1000030 97.80 9.78 10:29
અદાણી પાવર બીએસઈ Power - Generation & Distribution 500000 98.00 4.90 10:30
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 122649 371.45 4.56 10:31
ટેક મહિન્દ્રા બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 101052 953.10 9.63 10:32
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 15070 696.50 1.05 10:33
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2601 5,436.85 1.41 10:34
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 11093 1,290.00 1.43 10:35
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 8816 1,285.75 1.13 10:36
બજાજ ઓટો એનએસઈ ઓટો-2 અને 3 વ્હીલર 6536 3,903.05 2.55 10:37
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 9272 1,289.00 1.20 10:38
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 7038 2,780.35 1.96 10:39
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 25285 612.75 1.55 10:40
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 7805 1,284.00 1.00 10:41
ઉષદેવ ઇન્ટરનેશનલ બીએસઈ ટ્રેડિંગ 300000 0.64 0.02 10:42
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 9007 1,285.75 1.16 10:43
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 17236 750.80 1.29 10:44
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 11343 1,279.60 1.45 10:45
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 13617 746.40 1.02 10:46
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 1968 5,408.10 1.06 10:47
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 16058 2,065.00 3.32 10:48
ઇન્ડસઇન્ડ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 16361 924.10 1.51 10:49
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 433183 2.25 0.10 10:50
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 81395 282.00 2.30 10:51
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 4413 2,810.00 1.24 10:52
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 32031 429.35 1.38 10:53
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 3149 5,389.45 1.70 10:54
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 5776 2,815.85 1.63 10:55
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 32664 372.00 1.22 10:56
કેપિટલપોઇન્ટ લેબોરેટરિઝ બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 35000 620.00 2.17 10:57
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 43047 550.75 2.37 10:58
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 17188 750.35 1.29 10:59
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2845 5,373.95 1.53 11:00
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 32486 372.55 1.21 11:01
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 1521279 9.84 1.50 11:02
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 5391 2,800.90 1.51 11:03
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 6157 2,797.45 1.72 11:04
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 350262 40.00 1.40 11:06
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 13887 1,274.35 1.77 11:07
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 41891 748.00 3.13 11:08
અદાણી ટ્રૅન્સમિ& એનએસઈ પરચૂરણ 10003 1,160.00 1.16 11:09
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 290870 67.75 1.97 11:10
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 14671 1,274.75 1.87 11:11
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 107756 125.30 1.35 11:12
ટાટા સ્ટીલ બીએસઈ સ્ટીલ- લાર્જ 10000 1,115.00 1.12 11:13
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 70331 281.95 1.98 11:14
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 283734 67.50 1.92 11:15
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 17485 746.35 1.30 11:16
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 22570 746.75 1.69 11:17
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 3604 5,213.00 1.88 11:18
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 20394 1,275.00 2.60 11:19
બેંક ઓફ બરોડા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 318662 77.05 2.46 11:20
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 50315 374.85 1.89 11:21
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 500000 5.00 0.25 11:22
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 98155 114.45 1.12 11:23
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 1200000 9.84 1.18 11:24
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 285123 9.84 0.28 11:25
એસ્ટ્રાલ લિમિટે& એનએસઈ પ્લાસ્ટીકસ 7136 1,699.90 1.21 11:26
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 30405 550.70 1.67 11:27
હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ એલ્યુમિનિયમ 28431 380.00 1.08 11:28
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 5181 2,793.05 1.45 11:29
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2017 8,185.00 1.65 11:30
ડીએલએફ એનએસઈ કન્સટ્રક્શન એન્ડ કોન્ટ્રેકટીંગ-રીયલ એસ્ટેટ 46924 260.00 1.22 11:31
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 8785 2,053.00 1.80 11:32
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 5009 2,074.00 1.04 11:33
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 60527 282.30 1.71 11:34
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 15571 1,273.50 1.98 11:35
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 16420 748.55 1.23 11:36
ટાટા સ્ટીલ બીએસઈ સ્ટીલ- લાર્જ 10000 1,119.00 1.12 11:37
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 130696 153.00 2.00 11:38
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 14990 701.00 1.05 11:39
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 400000 0.78 0.03 11:40
અપોલો ટાયર્સ એનએસઈ ટાયર 81617 211.20 1.72 11:41
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 14925 747.50 1.12 11:42
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર એનએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 25919 418.60 1.08 11:43
સિપલા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 17956 881.00 1.58 11:44
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 10689 1,277.00 1.36 11:45
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 800000 2.30 0.18 11:46
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 201000 9.82 0.20 11:47
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 35010 550.95 1.93 11:48
ધામપુર સ્યુગર મિલ્સ બીએસઈ સાકર 32407 332.00 1.08 11:49
એચસીએલ ટેકનોલોજીસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 16354 922.00 1.51 11:51
જીએમઆર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એનએસઈ Infrastructure - General 299801 25.50 0.76 11:52
શ્રી રેણુકા સ્યુગર્સ બીએસઈ સાકર 403712 15.59 0.63 11:53
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 251621 2.30 0.06 11:54
બજાજ ઓટો એનએસઈ ઓટો-2 અને 3 વ્હીલર 4310 3,890.00 1.68 11:55
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 243312 40.60 0.99 11:56
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 266768 40.60 1.08 11:57
દીપક નાઇટ્રાઇટ બીએસઈ કેમિકલ્સ 8000 1,735.00 1.39 11:58
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 90006 376.55 3.39 11:59
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 76511 213.70 1.64 12:00
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 39020 377.20 1.47 12:01
બજાજ ફાઈનાન્સ બીએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 3979 5,381.00 2.14 12:02
બાટા ઇંડિયા બીએસઈ ચામડાના ઉત્પાદન 44852 1,406.70 6.31 12:03
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 33592 378.00 1.27 12:04
અંબાલાલ સારાભાઇ કોર્પોરેશન બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 210000 44.05 0.93 12:05
અંબાલાલ સારાભાઇ કોર્પોરેશન બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 220200 44.05 0.97 12:06
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 5331 5,243.50 2.80 12:07
ઇન્ફોસિસ બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 10855 1,332.25 1.45 12:08
અંબાલાલ સારાભાઇ કોર્પોરેશન બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 646167 44.05 2.85 12:09
અંબાલાલ સારાભાઇ કોર્પોરેશન બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 349577 42.70 1.49 12:10
બાટા ઇંડિયા બીએસઈ ચામડાના ઉત્પાદન 7700 1,405.00 1.08 12:11
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 503341 40.80 2.05 12:12
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 395765 9.84 0.39 12:13
ટાટા પાવર કંપની બીએસઈ Power - Generation & Distribution 105076 102.75 1.08 12:14
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 2856 5,240.00 1.50 12:15
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 430506 41.05 1.77 12:16
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 36883 309.30 1.14 12:17
બીએસઈ પ્લાસ્ટીકસ 170522 342.50 5.84 12:18
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2601 5,395.25 1.40 12:19
સિપલા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 24799 878.70 2.18 12:20
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 26105 747.25 1.95 12:21
બેસ્ટ એગ્રોલિફ લ બીએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 100000 250.00 2.50 12:23
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 601621 2.35 0.14 12:24
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 11537 936.30 1.08 12:25
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 256000 41.50 1.06 12:26
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 106734 124.90 1.33 12:27
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 112456 124.25 1.40 12:28
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2897 5,407.00 1.57 12:29
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 1979 5,405.00 1.07 12:30
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 212036 41.65 0.88 12:31
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 265782 5.45 0.14 12:32
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 769253 41.75 3.21 12:33
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 314754 41.95 1.32 12:34
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 4925 2,097.00 1.03 12:36
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 71842 749.15 5.38 12:37
૩આઈ ઇન્ફોટેક બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 200000 9.84 0.20 12:38
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 12874 2,077.10 2.67 12:39
એવેક્સિયા લાઇફે& બીએસઈ કેમિકલ્સ 106893 140.00 1.50 12:40
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 5089 2,073.85 1.06 12:41
અદાણી ટ્રૅન્સમિ& એનએસઈ પરચૂરણ 25542 1,200.55 3.07 12:42
આદિત્યા બિરલા ફૅ એનએસઈ રિટેલ 101083 184.05 1.86 12:43
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 17025 1,275.10 2.17 12:44
બાટા ઇંડિયા બીએસઈ ચામડાના ઉત્પાદન 17276 1,405.00 2.43 12:45
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 26616 749.90 2.00 12:46
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 27383 748.85 2.05 12:47
ફેડરલ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 127489 83.30 1.06 12:48
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 25109 936.00 2.35 12:49
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 10886 936.30 1.02 12:50
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 16873 2,786.45 4.70 12:51
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 43860 663.50 2.91 12:52
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 25731 664.00 1.71 12:53
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 195080 422.00 8.23 12:54
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 3938 5,427.70 2.14 12:55
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 22834 1,283.00 2.93 12:56
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 10270 1,284.80 1.32 12:57
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 12847 1,288.00 1.65 12:58
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 11904 1,287.85 1.53 12:59
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 37784 284.00 1.07 13:00
ઈમામી એનએસઈ પર્સનલ કેર 84381 509.60 4.30 13:01
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 240355 42.30 1.02 13:02
એવેન્યૂ સુપરમાર્ટ એનએસઈ રિટેલ 4128 2,859.00 1.18 13:03
ગ્રીન ક્રેસ્ટ ફાઈનાન્શીયલ બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 250000 0.77 0.02 13:04
ગ્રીન ક્રેસ્ટ ફાઈનાન્શીયલ બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 210000 0.77 0.02 13:05
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 202121 421.45 8.52 13:06
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 25823 422.00 1.09 13:07
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 35000 422.00 1.48 13:08
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર બીએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 4100 2,465.00 1.01 13:09
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 10291 1,284.40 1.32 13:10
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 8685 1,283.00 1.11 13:11
ફેડરલ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 133635 82.40 1.10 13:12
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 17637 751.00 1.32 13:13
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 280756 41.70 1.17 13:14
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 280084 41.70 1.17 13:15
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 8396 1,282.35 1.08 13:16
અરબિંદો ફાર્મા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 20002 1,001.80 2.00 13:17
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 4398 5,213.25 2.29 13:18
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 293008 3.92 0.11 13:19
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 8370 1,279.75 1.07 13:20
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 20400 999.99 2.04 13:21
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 51875 422.00 2.19 13:22
વોડાફોન આઈડિયા લ બીએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 273044 8.55 0.23 13:23
બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 425000 6.90 0.29 13:24
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 3155 5,410.00 1.71 13:25
આરતી ડ્રગ્સ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 42652 759.45 3.24 13:26
કોલગેટ પામોલીવ ઇન્ડિયા એનએસઈ પર્સનલ કેર 11386 1,627.20 1.85 13:27
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 28180 748.80 2.11 13:28
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 14267 749.00 1.07 13:29
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 11011 1,285.00 1.41 13:30
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 1944 5,215.10 1.01 13:31
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 253543 42.10 1.07 13:32
બેંક ઓફ બરોડા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 265656 76.90 2.04 13:33
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 33423 551.15 1.84 13:34
હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ એલ્યુમિનિયમ 27968 384.10 1.07 13:35
ભારત બોન્ડ ઇટીએફ એનએસઈ પરચૂરણ 50000 1,126.00 5.63 13:36
ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા બીએસઈ Electrodes & Graphite 60449 737.75 4.46 13:37
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 19207 751.90 1.44 13:38
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 101011 309.40 3.13 13:39
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 178994 427.00 7.64 13:40
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 39996 429.00 1.72 13:41
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર એનએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 30519 429.65 1.31 13:42
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 358086 68.60 2.46 13:43
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 64741 430.00 2.78 13:44
હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ એલ્યુમિનિયમ 37864 386.95 1.47 13:45
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 13692 753.25 1.03 13:46
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 35620 282.85 1.01 13:47
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 23622 429.50 1.01 13:48
ઇન્ડસઇન્ડ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 31648 931.15 2.95 13:49
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 215805 42.40 0.92 13:50
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 39844 429.00 1.71 13:51
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 66195 431.00 2.85 13:52
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 35964 549.90 1.98 13:53
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 13635 752.20 1.03 13:54
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 10915 1,285.30 1.40 13:55
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 40625 704.95 2.86 13:56
એનએમડીસી એનએસઈ Mining & Minerals 74459 186.25 1.39 13:57
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 36367 282.85 1.03 13:58
કોટક મહિન્દ્રા બેક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 10000 1,736.50 1.74 13:59
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 45675 1,290.05 5.89 14:00
કોલગેટ પામોલીવ ઇન્ડિયા એનએસઈ પર્સનલ કેર 40865 1,622.75 6.63 14:01
બજાજ હિન્દુસ્તા& બીએસઈ સાકર 260000 12.76 0.33 14:02
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 49179 380.05 1.87 14:03
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 11713 941.50 1.10 14:04
પેનાસીઆ બાયોટેક બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 3157034 375.65 118.59 14:05
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 14218 942.05 1.34 14:06
મર્કેટર બીએસઈ શિપિંગ 317446 1.15 0.04 14:07
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 15473 707.80 1.10 14:08
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 17628 945.05 1.67 14:09
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 215115 42.85 0.92 14:10
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 276918 68.85 1.91 14:11
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 20336 944.65 1.92 14:12
બલારપુર ઇન્ડસ્ટ્રી એનએસઈ કાગળ 500000 1.25 0.06 14:13
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 14396 1,284.85 1.85 14:14
સયાજી હોટલ્સ બીએસઈ હોટેલ્સ 545000 188.50 10.27 14:15
સિપલા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 14619 877.00 1.28 14:16
બીએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 30605 543.00 1.66 14:17
હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ એલ્યુમિનિયમ 32338 388.10 1.26 14:18
દીપક નાઇટ્રાઇટ એનએસઈ કેમિકલ્સ 6871 1,719.10 1.18 14:19
અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એનએસઈ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ સર્વિસીઝ 3192 3,172.90 1.01 14:20
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 650000 2.25 0.15 14:21
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 11206 945.00 1.06 14:22
અદાણી ટ્રૅન્સમિ& બીએસઈ પરચૂરણ 10583 1,200.65 1.27 14:23
અદાણી ટ્રૅન્સમિ& એનએસઈ પરચૂરણ 20618 1,200.55 2.48 14:24
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 250091 70.15 1.75 14:25
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 9251 1,284.30 1.19 14:26
બજાજ ફાઈનાન્સ બીએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2340 5,410.00 1.27 14:27
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 200000 3.96 0.08 14:28
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 16596 620.85 1.03 14:29
નેશનલ એલ્યુમિનીયમ કંપની એનએસઈ એલ્યુમિનિયમ 141885 75.15 1.07 14:30
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 353705 43.15 1.53 14:31
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 2018 5,411.40 1.09 14:32
એશિયન પેઇન્ટ્સ એનએસઈ Paints & Varnishes 5154 2,779.85 1.43 14:33
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 141967 432.00 6.13 14:34
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 41210 433.00 1.78 14:35
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 204927 42.60 0.87 14:36
ટાટા કેમિકલ્સ બીએસઈ કેમિકલ્સ 19208 707.00 1.36 14:37
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 84897 435.05 3.69 14:38
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 3165 5,240.00 1.66 14:39
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 43383 435.00 1.89 14:40
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 60000 311.50 1.87 14:41
આરતી ઇન્ડ એનએસઈ કેમિકલ્સ 6326 1,737.70 1.10 14:43
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 205199 43.30 0.89 14:44
અપોલો ટાયર્સ એનએસઈ ટાયર 73272 210.85 1.54 14:45
એસ્ટ્રાલ લિમિટે& એનએસઈ પ્લાસ્ટીકસ 12438 1,759.85 2.19 14:46
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 11403 1,284.25 1.46 14:47
અપોલો ટાયર્સ એનએસઈ ટાયર 75556 210.45 1.59 14:48
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 538948 43.40 2.34 14:49
બેંક ઓફ બરોડા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 288944 76.45 2.21 14:50
ભારત ઇલેકટ્રોનિકસ એનએસઈ ઈલેકટ્રોનિક્સ 71041 147.50 1.05 14:52
ફેડરલ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 132407 82.05 1.09 14:53
બેંક ઓફ બરોડા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 137705 77.00 1.06 14:54
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 15477 1,283.00 1.99 14:55
હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ એલ્યુમિનિયમ 39062 391.05 1.53 14:56
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 227127 42.90 0.97 14:57
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 555075 70.60 3.92 14:58
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 101865 432.00 4.40 14:59
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 138322 433.50 6.00 15:00
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 104904 434.00 4.55 15:01
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 199859 443.05 8.85 15:02
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 257345 3.85 0.10 15:03
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 229794 42.40 0.97 15:04
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 49282 285.15 1.41 15:05
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 200000 13.37 0.27 15:06
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 734689 13.37 0.98 15:07
રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ બીએસઈ Diamond Cutting & Jewellery & Precious Metals 50000 513.50 2.57 15:08
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 97484 124.20 1.21 15:09
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 254000 13.32 0.34 15:10
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 124495 435.00 5.42 15:11
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 219128 42.45 0.93 15:12
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 12927 1,290.45 1.67 15:13
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 22396 549.60 1.23 15:14
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 15520 666.30 1.03 15:15
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 300050 445.35 13.36 15:16
ઓટોમોટીવ એક્સેલ્સ એનએસઈ ઓટો-એન્સીલરી 9016 1,200.40 1.08 15:17
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 200000 13.33 0.27 15:18
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 500010 13.35 0.67 15:19
બાલારામપુર ચીની મિલ્સ એનએસઈ સાકર 32322 314.00 1.01 15:20
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 251048 42.70 1.07 15:21
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 298553 42.80 1.28 15:22
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 91004 384.05 3.50 15:23
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ રિફાઈનરીઝ 6205 1,962.00 1.22 15:25
જિંદલ સ્ટેીલ એન્ડ પાવર બીએસઈ સ્ટીલ-સ્પોન્જ આયર્ન 34559 438.00 1.51 15:26
પોલી મેડીક્યોર બીએસઈ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ સર્વિસીઝ 300000 1,001.10 30.03 15:27
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 20479 708.90 1.45 15:28
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 310981 42.40 1.32 15:29
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 227201 13.35 0.30 15:40
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 1200000 13.35 1.60 15:41


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા