મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
બીએસઈ અને એનએસઈના બધા સ્ટોકની યાદી છે જેમાં બ્લોક ડીલ દિવસ દરમિયાન (લાઈવ ભાવ-ડીલેઈડ ફીડ) અને જયારે સોદો થયો છે તેની વિગતો તમે દરેક જેમ કે ઊંચી કિંમત માટે સરવાળો, દર અને આ સોદો કરવામાં આવ્યો હતો તેમ જ સમયના ઉંચા મૂલ્યના વ્યવહાર જોઈ શકો છો
આના પર બધી બ્લોક ડીલ :
અન્ય કંપનીની બ્લોક ડીલ શોધો
કંપનીનું નામ
બધી બ્લોક ડીલ જુઓ બીએસઈ અને એનએસઈ. જુઓ કે કોણે શેર વેચ્યા અને ખરીદ્યા
બીએસઈ/એનએસઈ 10 ડિસેમ્બર 2018
બ્લોક ડીલ્સ
કંપનીનું નામ એક્સચેન્જ ક્ષેત્ર ક્વાંટિટી ભાવ મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) સમય
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 622116 22.28 1.39 09:15
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 623981 15.25 0.95 09:19
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 614694 15.05 0.93 09:20
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 508961 22.20 1.13 09:22
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 553235 22.15 1.23 09:25
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 554984 22.10 1.23 09:27
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 850000 0.15 0.01 09:28
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 505114 595.00 30.05 09:33
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ રિફાઈનરીઝ 421214 1,093.00 46.04 09:37
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 202391 406.10 8.22 09:39
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 854992 21.95 1.88 09:40
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 581446 6.50 0.38 09:42
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 202943 406.85 8.26 09:43
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 508328 22.07 1.12 09:44
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 61444 1,089.85 6.70 09:47
સુબેક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 500000 5.98 0.30 09:48
એચસીએલ ટેકનોલોજીસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 100249 944.95 9.47 09:51
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1092127 21.95 2.40 09:54
ડીક્યુ એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઇન્ટરનેશનલ બીએસઈ મિડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ 500000 6.70 0.34 09:59
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 54859 1,276.20 7.00 10:00
અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 50382 3,797.45 19.13 10:03
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 556926 15.20 0.85 10:04
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 648764 15.25 0.99 10:06
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 201077 402.45 8.09 10:07
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 204910 402.15 8.24 10:08
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 900000 21.95 1.98 10:11
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 100018 1,086.70 10.87 10:13
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 659581 21.96 1.45 10:15
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 649130 21.99 1.43 10:16
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 561397 22.00 1.24 10:20
અરબિંદો ફાર્મા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 292800 740.55 21.68 10:21
બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 661420 22.04 1.46 10:23
ક્યુએસ્સ કોર્પ એનએસઈ એન્જિનિયરિંગ 219702 590.00 12.96 10:25
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 600000 22.05 1.32 10:26
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1123801 22.06 2.48 10:27
ક્યુએસ્સ કોર્પ એનએસઈ એન્જિનિયરિંગ 123697 590.00 7.30 10:28
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 652337 22.09 1.44 10:30
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 542145 22.09 1.20 10:32
એચસીએલ ટેકનોલોજીસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 100470 950.00 9.54 10:34
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 555208 22.10 1.23 10:37
ડિવિસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 47752 1,477.00 7.05 10:39
વેસુવોયસ ઇન્ડિયા એનએસઈ Cement - Products & Building Materials 90000 1,101.00 9.91 10:41
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 662157 22.15 1.47 10:45
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 1000000 0.15 0.02 10:46
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 510022 22.14 1.13 10:47
જેબી કેમિકલ્સ એન્ડ ફાર્માસ્યુટીકલ્સ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 300000 298.00 8.94 10:48
એનએસઈ Infrastructure - General 100897 1,359.90 13.72 10:54
કરુર વૈશ્ય બેન્ક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 736410 77.25 5.69 10:55
વક્રાંગી એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 603249 38.95 2.35 10:59
અરબિંદો ફાર્મા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 89743 732.15 6.57 11:00
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1029041 22.16 2.28 11:06
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1445586 22.19 3.21 11:08
બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 590650 22.20 1.31 11:09
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 517441 593.05 30.69 11:10
આઈટીસી બીએસઈ સિગારેટ 325795 270.60 8.82 11:11
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 1000000 0.15 0.02 11:12
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 508218 22.18 1.13 11:13
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 552313 22.17 1.22 11:16
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 605000 22.19 1.34 11:18
આઈટીસી બીએસઈ સિગારેટ 261972 270.25 7.08 11:21
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 95549 1,285.70 12.28 11:22
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 46618 1,087.55 5.07 11:23
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 630959 22.24 1.40 11:24
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 35555 2,087.15 7.42 11:26
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 42203 1,246.55 5.26 11:28
એનએસઈ પરચૂરણ 186500 495.00 9.23 11:30
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 41988 1,207.05 5.07 11:32
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 52985 1,213.95 6.43 11:33
એડેલવાઇસ ફાઇનાન્શીયલ સર્વિસીસ બીએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 1150000 180.00 20.70 11:37
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1326852 22.27 2.95 11:38
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 645429 22.31 1.44 11:40
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 42413 1,201.90 5.10 11:41
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1013774 22.36 2.27 11:43
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 1857140 595.20 110.54 11:51
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 605844 22.36 1.35 11:53
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 819245 22.38 1.83 11:56
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1141034 22.38 2.55 11:58
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1024951 22.39 2.29 11:59
ભારત ફાઇનાન્ષિય& એનએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 152547 984.00 15.01 12:00
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 41714 1,218.80 5.08 12:05
બ્રિટાનિયા ઇન્ડસ્ટ્રી એનએસઈ ફૂડ પ્રોસેસિંગ 17375 2,949.00 5.12 12:13
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 892280 22.30 1.99 12:14
ટોરન્ટ પાવર એનએસઈ Power - Generation & Distribution 305865 250.20 7.65 12:17
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 48081 1,200.50 5.77 12:22
યસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 896823 164.80 14.78 12:39
ભારતી ઇંફ્રાટેલ બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 750762 248.25 18.64 12:44
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ રિફાઈનરીઝ 226000 1,087.70 24.58 12:45
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 501568 22.35 1.12 12:46
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 503025 595.00 29.93 12:54
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 1000000 0.15 0.02 12:57
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 1000000 0.15 0.02 12:59
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 1000000 0.15 0.02 13:00
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 839922 22.34 1.88 13:01
ઉતમ વેલ્યુ સ્ટીલ્સ એનએસઈ Steel - CR & HR Strips 1000000 0.15 0.02 13:02
એનટીપીસી બીએસઈ Power - Generation & Distribution 500093 137.75 6.89 13:03
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 808962 22.36 1.81 13:08
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1152268 22.38 2.58 13:09
હીરો મોટોકોર્પ એનએસઈ ઓટો-2 અને 3 વ્હીલર 20000 3,035.20 6.07 13:17
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 774068 22.37 1.73 13:19
એચસીએલ ટેકનોલોજીસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 94032 949.70 8.93 13:20
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 20362 2,680.55 5.46 13:22
લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો ઇન્ફોટેક એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 35156 1,474.00 5.18 13:23
આઈટીસી બીએસઈ સિગારેટ 332261 270.05 8.97 13:31
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 552238 15.10 0.83 13:34
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 639122 5.10 0.33 13:43
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 69336 1,094.40 7.59 13:47
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 99882 588.75 5.88 13:53
લ્યુપિન એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 76607 828.60 6.35 13:58
ફ્યુચર રિટેલ એનએસઈ રિટેલ 100026 510.00 5.10 14:09
શ્યામ સેંચુરી ફે એનએસઈ પરચૂરણ 6300000 6.10 3.84 14:18
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 50014 1,914.50 9.58 14:20
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1639750 22.27 3.65 14:21
ઍસ ઍચ કેલકર એન્ડ કંપની એનએસઈ પરચૂરણ 699164 170.00 11.89 14:28
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 504480 22.18 1.12 14:34
એસકેએફ ઇન્ડીયા બીએસઈ બેરિંગ્સ 234000 1,860.00 43.52 14:35
એસકેએફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેરિંગ્સ 84007 1,856.05 15.59 14:36
એસકેએફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેરિંગ્સ 52979 1,860.00 9.85 14:37
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 28721 2,680.10 7.70 14:38
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 819151 22.23 1.82 14:40
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 956063 5.15 0.49 14:43
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1123531 22.24 2.50 14:44
થાયરોકેર ટેક્નોલૉઝિસ બીએસઈ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ સર્વિસીઝ 250000 537.50 13.44 14:45
ઈંટેલિવેટ કેપિટલ વેન્ચર્સ બીએસઈ પ્લાસ્ટીકસ 530000 8.20 0.43 14:47
ઈંટેલિવેટ કેપિટલ વેન્ચર્સ બીએસઈ પ્લાસ્ટીકસ 777284 8.20 0.64 14:48
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 500000 0.10 0.01 14:52
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડન્શિયલ લાઇફ ઈન્શ્યો એનએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 815307 307.50 25.07 14:53
એડેલવાઇસ ફાઇનાન્શીયલ સર્વિસીસ બીએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 859636 180.00 15.47 15:00
એચડીએફસી લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સ એનએસઈ પરચૂરણ 237000 385.35 9.13 15:01
હિંદૂસ્તાન ઝીંક એનએસઈ મેટલ્સ-નોન ફેરસ 3302222 269.85 89.11 15:02
ગોકુલ રીફ્વોલ્સ એન્ડ સોલ્વન્ટ બીએસઈ ખાધ્ય તેલ એન્ડ સોલવન્ટ એક્સટ્રેકશન 650000 11.00 0.72 15:05
ગોકુલ રીફ્વોલ્સ એન્ડ સોલ્વન્ટ એનએસઈ ખાધ્ય તેલ એન્ડ સોલવન્ટ એક્સટ્રેકશન 650000 11.05 0.72 15:06
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 584452 14.90 0.87 15:09
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 535927 14.90 0.80 15:10
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 566139 22.31 1.26 15:11
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 2847893 22.34 6.36 15:12
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 27594 2,701.00 7.45 15:13
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 913396 22.35 2.04 15:14
રીલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 643960 14.90 0.96 15:15
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 292320 590.00 17.25 15:18
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 675000 5.10 0.34 15:23
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 898323 22.34 2.01 15:24
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 555582 22.30 1.24 15:27
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 696231 22.32 1.55 15:28
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 118775 671.00 7.97 15:29
નોર્થગેટ કોમ ટેક એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 500000 0.60 0.03 15:43
કમિન્સ ઈન્ડિયા એનએસઈ એન્જિન 881312 772.70 68.10 15:52


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

વાયદાથી ફાયદો