મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
બીએસઈ અને એનએસઈના બધા સ્ટોકની યાદી છે જેમાં બ્લોક ડીલ દિવસ દરમિયાન (લાઈવ ભાવ-ડીલેઈડ ફીડ) અને જયારે સોદો થયો છે તેની વિગતો તમે દરેક જેમ કે ઊંચી કિંમત માટે સરવાળો, દર અને આ સોદો કરવામાં આવ્યો હતો તેમ જ સમયના ઉંચા મૂલ્યના વ્યવહાર જોઈ શકો છો
આના પર બધી બ્લોક ડીલ :
અન્ય કંપનીની બ્લોક ડીલ શોધો
કંપનીનું નામ
બધી બ્લોક ડીલ જુઓ બીએસઈ અને એનએસઈ. જુઓ કે કોણે શેર વેચ્યા અને ખરીદ્યા
બીએસઈ/એનએસઈ 08 ઓગસ્ટ 2022
બ્લોક ડીલ્સ
કંપનીનું નામ એક્સચેન્જ ક્ષેત્ર ક્વાંટિટી ભાવ મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) સમય
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 13915 999.99 1.39 09:15
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2896 3,595.50 1.04 09:16
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 15204 7,314.35 11.12 09:17
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4649 2,703.95 1.26 09:18
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 8955 2,698.65 2.42 09:19
ક્રેસેડા સોલ્યુસન્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 200030 35.30 0.71 09:20
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 37360 418.00 1.56 09:21
કન્ટેઈનર કોર્પોરેશન ઓફ ઇંડિયા એનએસઈ Transport & Logistics 15358 680.00 1.04 09:22
અગ્રવાલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્પોરેશન એનએસઈ Transport & Logistics 50119 618.00 3.10 09:23
બીએસઈ કેમિકલ્સ 125013 120.60 1.51 09:24
ક્રેસેડા સોલ્યુસન્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 200000 35.20 0.70 09:25
ક્રેસેડા સોલ્યુસન્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 200000 35.20 0.70 09:26
અદાણી પાવર એનએસઈ Power - Generation & Distribution 34217 324.30 1.11 09:27
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 24152 849.85 2.05 09:28
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 681 15,125.00 1.03 09:29
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 16146 705.35 1.14 09:30
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3526 7,355.00 2.59 09:32
ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 31276 324.05 1.01 09:33
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1408 7,359.90 1.04 09:34
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ એનએસઈ Power - Generation & Distribution 467792 7.85 0.37 09:35
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 201000 1.42 0.03 09:36
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1736 7,360.40 1.28 09:37
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3934 7,373.00 2.90 09:38
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 32606 416.55 1.36 09:39
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2686 7,369.05 1.98 09:40
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2182 7,356.80 1.61 09:41
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1390 7,367.50 1.02 09:42
સુઝલોન એનર્જી બીએસઈ Power - Generation & Distribution 205128 7.70 0.16 09:44
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2498 7,376.10 1.84 09:45
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 19362 541.10 1.05 09:46
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 69625 311.75 2.17 09:47
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 47096 311.75 1.47 09:48
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 319825 0.74 0.02 09:49
સુઝલોન એનર્જી બીએસઈ Power - Generation & Distribution 246805 7.66 0.19 09:50
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1484 7,355.00 1.09 09:51
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2592 7,345.05 1.90 09:52
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 429441 1.43 0.06 09:53
આદિત્ય વિઝન બીએસઈ પરચૂરણ 25000 1,151.00 2.88 09:54
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 250000 1.43 0.04 09:55
એલઆઇસી હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 110172 382.25 4.21 09:56
અરબિંદો ફાર્મા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 27578 572.00 1.58 09:57
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 19939 702.75 1.40 09:59
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 189729 312.00 5.92 10:00
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 15211 816.40 1.24 10:01
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 10017 1,444.35 1.45 10:02
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 19629 1,446.00 2.84 10:03
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 50852 312.20 1.59 10:04
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2218 7,321.85 1.62 10:05
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 35715 312.05 1.11 10:06
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3009 7,324.60 2.20 10:07
ક્રેસેડા સોલ્યુસન્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 200000 35.10 0.70 10:08
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 250000 7.86 0.20 10:09
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 15968 833.50 1.33 10:12
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 6949 1,447.00 1.01 10:13
ભારત ઇલેકટ્રોનિકસ એનએસઈ ઈલેકટ્રોનિક્સ 250844 277.05 6.95 10:14
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 8159 1,449.00 1.18 10:16
ભારત ઇલેકટ્રોનિકસ એનએસઈ ઈલેકટ્રોનિક્સ 74587 275.95 2.06 10:17
ભારત ઇલેકટ્રોનિકસ એનએસઈ ઈલેકટ્રોનિક્સ 38086 276.25 1.05 10:18
પ્રો ફીનકેપિટલ સર્વિસ બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 330534 1.56 0.05 10:19
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1389 7,354.00 1.02 10:20
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 7966 1,449.25 1.15 10:21
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 15028 1,000.00 1.50 10:22
હીડલબર્ગ સીમેંટ ઇંડિયા એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 247810 193.10 4.79 10:23
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 19882 735.20 1.46 10:24
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1588 7,344.00 1.17 10:27
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 107440 117.20 1.26 10:28
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 100331 117.15 1.18 10:29
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 98153 117.15 1.15 10:31
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 235434 8.15 0.19 10:32
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 38732 418.00 1.62 10:33
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 84650 312.80 2.65 10:34
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 17568 705.50 1.24 10:35
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 99860 312.50 3.12 10:38
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 28653 418.55 1.20 10:39
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1846 7,325.00 1.35 10:40
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 16362 814.80 1.33 10:41
ભારત વેર રોપ્સ એનએસઈ એન્જિનિયરિંગ 201846 83.00 1.68 10:42
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 6878 1,455.90 1.00 10:43
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 4322 2,391.00 1.03 10:44
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 22598 541.35 1.22 10:45
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 4924 4,199.90 2.07 10:46
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1886 7,320.00 1.38 10:47
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 6997 1,457.50 1.02 10:48
ડાબર ઇન્ડીયા એનએસઈ પર્સનલ કેર 31795 582.05 1.85 10:49
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 25837 833.95 2.15 10:50
કોલ ઇંડિયા એનએસઈ Mining & Minerals 58719 209.00 1.23 10:51
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1392 7,335.05 1.02 10:52
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 50856 518.75 2.64 10:53
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1895 7,347.00 1.39 10:54
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 52410 419.40 2.20 10:56
એઆરસી ફાઈનાન્સ બીએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 200000 1.21 0.02 10:57
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 100034 196.30 1.96 10:58
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 9464 2,740.00 2.59 11:00
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 5003 2,742.90 1.37 11:01
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 7505 2,742.70 2.06 11:02
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 300415 7.91 0.24 11:03
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4862 2,745.00 1.33 11:04
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 200350 7.93 0.16 11:05
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 5000 2,746.00 1.37 11:07
સુઝલોન એનર્જી બીએસઈ Power - Generation & Distribution 205332 7.70 0.16 11:08
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 20058 2,746.00 5.51 11:09
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 14005 2,746.00 3.85 11:10
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 13343 2,746.00 3.66 11:11
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 11004 999.99 1.10 11:12
ભારતી એયરટેલ બીએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 25045 706.05 1.77 11:13
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 26472 380.85 1.01 11:14
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 27344 380.95 1.04 11:15
ટ્રાઇડેંટ બીએસઈ ટેક્સટાઈલ્સ સ્પિનિંગ-કોટન બ્લેન્ડેડ 207832 39.90 0.83 11:16
ભારતી એયરટેલ બીએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 30059 705.05 2.12 11:17
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 500000 8.07 0.40 11:18
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 10000 1,000.00 1.00 11:19
એસીસી એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 6772 2,226.05 1.51 11:20
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 200514 8.10 0.16 11:23
એનએસઈ સ્ટીલ- લાર્જ 215801 107.55 2.32 11:24
વેદાંતા એનએસઈ Mining & Minerals 48624 256.00 1.24 11:26
જેનરિક ફાર્માસે& બીએસઈ ડાઈસ એન્ડ પિગમેન્ટસ 200000 4.20 0.08 11:27
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 501320 0.74 0.04 11:28
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 500000 0.74 0.04 11:29
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 499993 0.74 0.04 11:30
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 12628 818.10 1.03 11:31
સેરા સેનિટીવેર એનએસઈ Ceramics & Granite 2307 4,681.45 1.08 11:33
કન્ટેઈનર કોર્પોરેશન ઓફ ઇંડિયા એનએસઈ Transport & Logistics 22411 690.40 1.55 11:35
કોલ ઇંડિયા એનએસઈ Mining & Minerals 48144 213.40 1.03 11:36
આલ્કેમ લેબોરેટરીઝ, આલ્કેમ લેબ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 3961 2,970.50 1.18 11:37
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 6541 2,739.80 1.79 11:38
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 3685 2,740.00 1.01 11:40
આદિત્યા બિરલા ફૅ એનએસઈ રિટેલ 38667 275.50 1.07 11:41
ઇંડિયન ઇન્ફોટેક એન્ડ સોફ્ટવેર બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 600000 2.65 0.16 11:42
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 7264 2,737.80 1.99 11:43
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ રિફાઈનરીઝ 4381 2,578.00 1.13 11:45
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 96057 420.25 4.04 11:46
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 10771 2,745.40 2.96 11:47
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 331210 52.15 1.73 11:48
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 13760 849.95 1.17 11:49
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ એનએસઈ Power - Generation & Distribution 223375 8.10 0.18 11:50
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ એનએસઈ Power - Generation & Distribution 217785 8.10 0.18 11:53
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1471 7,325.05 1.08 11:54
કોરોમંદલ ઈનટરનેશનલ એનએસઈ ફર્ટિલાઈઝર 10515 1,058.00 1.11 11:55
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 253212 52.40 1.33 11:57
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2428 7,313.00 1.78 11:58
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 208100 516.05 10.74 11:59
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 200000 8.15 0.16 12:00
એનટીપીસી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 119582 159.50 1.91 12:01
સેરા સેનિટીવેર એનએસઈ Ceramics & Granite 4352 4,699.00 2.05 12:05
આદિત્ય વિઝન બીએસઈ પરચૂરણ 15408 1,179.05 1.82 12:07
વોડાફોન આઈડિયા લ બીએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 249119 8.72 0.22 12:08
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ બીએસઈ Power - Generation & Distribution 254110 8.20 0.21 12:09
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 30667 421.30 1.29 12:10
અદાણી પાવર એનએસઈ Power - Generation & Distribution 33159 334.25 1.11 12:12
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1434 7,340.00 1.05 12:13
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 49810 743.40 3.70 12:14
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2012 7,345.15 1.48 12:15
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 13075 1,459.10 1.91 12:16
કોલ ઇંડિયા એનએસઈ Mining & Minerals 199684 215.00 4.29 12:17
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 505605 52.35 2.65 12:19
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 299445 313.00 9.37 12:20
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 458311 52.35 2.40 12:21
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2263 7,350.90 1.66 12:22
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3053 7,363.85 2.25 12:23
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ એનએસઈ Power - Generation & Distribution 617958 8.10 0.50 12:24
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 23058 850.25 1.96 12:25
બાટા ઇંડિયા એનએસઈ ચામડાના ઉત્પાદન 35749 1,900.00 6.79 12:26
ભારત ઇલેકટ્રોનિકસ એનએસઈ ઈલેકટ્રોનિક્સ 35883 281.80 1.01 12:27
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4769 2,743.15 1.31 12:28
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 4162 7,374.35 3.07 12:30
એનએસઈ Infrastructure - General 6750 1,820.00 1.23 12:31
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 3960 2,745.00 1.09 12:32
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 24759 422.00 1.04 12:33
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 55819 422.25 2.36 12:34
રીલાયન્સ પાવર એનએસઈ Power - Generation & Distribution 201372 13.10 0.26 12:35
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 12431 837.20 1.04 12:36
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 22123 838.40 1.85 12:37
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 905 15,393.95 1.39 12:38
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1097 15,405.00 1.69 12:39
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1616 7,368.00 1.19 12:40
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 782 15,402.00 1.20 12:41
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 659 15,430.00 1.02 12:42
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 350000 0.74 0.03 12:43
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 20000 1,000.00 2.00 12:45
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 10834 999.99 1.08 12:46
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1751 7,372.00 1.29 12:47
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 10087 999.99 1.01 12:48
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2207 7,380.00 1.63 12:49
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 725 15,490.05 1.12 12:50
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2032 7,377.50 1.50 12:51
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1601 7,382.00 1.18 12:52
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 45131 313.50 1.41 12:53
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1604 7,380.00 1.18 12:54
બીએચઇએલ હેવી ઇલેટ્રીકલસ એનએસઈ Infrastructure - General 213933 52.05 1.11 12:55
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 16467 821.45 1.35 12:56
ગુજરાત ગેસ એનએસઈ ઓઈલ ડ્રિલીંગ અને એક્સપ્લોરેશન 39990 450.60 1.80 12:58
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1177 15,505.00 1.82 13:00
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2368 7,390.00 1.75 13:01
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 42402 421.15 1.79 13:02
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 753 15,560.00 1.17 13:03
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1927 7,391.05 1.42 13:04
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 901 15,561.90 1.40 13:05
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 20169 1,462.05 2.95 13:06
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 10289 1,461.85 1.50 13:07
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 697 15,575.95 1.09 13:09
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 21609 819.85 1.77 13:10
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 861 15,529.85 1.34 13:11
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા બીએસઈ ઓટો-કાર અને જીપ 18800 1,264.00 2.38 13:12
કોલ ઇંડિયા એનએસઈ Mining & Minerals 62182 215.05 1.34 13:13
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1507 7,368.25 1.11 13:14
ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 31806 326.55 1.04 13:15
કોટક મહિન્દ્રા બેક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 7510 1,847.00 1.39 13:16
અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એનએસઈ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ સર્વિસીઝ 2437 4,448.25 1.08 13:17
હેવેલ્સ ઇન્ડીયા એનએસઈ વિદ્યુત ઉપકરણ 7892 1,301.20 1.03 13:19
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1694 15,505.00 2.63 13:20
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 53024 275.50 1.46 13:21
શાલિમાર પ્રોડક્શન્સ બીએસઈ ટ્રેડિંગ 400000 0.60 0.02 13:23
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 56497 276.20 1.56 13:24
ક્રિસિલ એનએસઈ પરચૂરણ 5350 3,189.85 1.71 13:25
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1406 7,362.35 1.04 13:26
હિંદૂસ્તાન યુનિલીવર બીએસઈ પર્સનલ કેર 4311 2,634.00 1.14 13:27
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 670 15,510.00 1.04 13:28
અદાણી પાવર એનએસઈ Power - Generation & Distribution 33388 329.40 1.10 13:29
ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 32380 324.70 1.05 13:30
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1485 7,372.25 1.09 13:33
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 6741 2,398.40 1.62 13:34
ડિશ ટીવી ઇન્ડીયા એનએસઈ મિડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ 400008 11.50 0.46 13:35
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 8801 2,399.95 2.11 13:37
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2345 7,374.50 1.73 13:38
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 7957 2,745.85 2.18 13:39
હિંદૂસ્તાન યુનિલીવર બીએસઈ પર્સનલ કેર 6755 2,635.15 1.78 13:40
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 162135 69.00 1.12 13:42
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 163088 69.85 1.14 13:43
બજાજ ઓટો એનએસઈ ઓટો-2 અને 3 વ્હીલર 2996 4,021.10 1.20 13:44
હિંદૂસ્તાન યુનિલીવર એનએસઈ પર્સનલ કેર 4973 2,634.00 1.31 13:45
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 7354 1,462.95 1.08 13:47
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 167268 70.40 1.18 13:48
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 20052 518.15 1.04 13:49
એમઆરએફ એનએસઈ ટાયર 256 88,000.00 2.25 13:51
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1857 7,381.35 1.37 13:52
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3931 7,374.90 2.90 13:53
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 143355 72.15 1.03 13:54
ટાટા પાવર કંપની એનએસઈ Power - Generation & Distribution 129865 228.95 2.97 13:55
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ એનએસઈ Power - Generation & Distribution 200630 8.15 0.16 13:56
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 270874 0.74 0.02 13:57
એનએસઈ Infrastructure - General 8933 1,831.50 1.64 13:58
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 12501 817.70 1.02 13:59
યસ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 200000 16.05 0.32 14:00
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 42718 379.70 1.62 14:01
બજાજ ફીન્સેર્વ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1080 15,559.00 1.68 14:02
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 9715 2,576.15 2.50 14:03
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3117 7,372.20 2.30 14:04
અશોક લીલેંડ એનએસઈ ઓટો- LCVs/HCVs 82822 144.90 1.20 14:05
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1566 7,359.00 1.15 14:07
ગોદરેજ પ્રોપરટીઝ એનએસઈ કન્સટ્રક્શન એન્ડ કોન્ટ્રેકટીંગ-રીયલ એસ્ટેટ 18561 1,366.00 2.54 14:08
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 900011 6.00 0.54 14:09
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 19119 816.40 1.56 14:10
વોડાફોન આઈડિયા લ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 570453 8.65 0.49 14:11
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 24727 1,460.85 3.61 14:12
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 500000 6.00 0.30 14:13
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 200000 1.41 0.03 14:14
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 35849 540.00 1.94 14:15
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 65763 540.00 3.55 14:16
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 6989 2,750.00 1.92 14:17
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 12209 839.25 1.02 14:18
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 494398 6.00 0.30 14:19
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 36499 421.10 1.54 14:20
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 10119 2,762.25 2.80 14:21
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 3781 2,765.00 1.05 14:22
અંબુજા સિમેન્ટસ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 26498 380.00 1.01 14:23
એંગિસ લોજીસ્ટીક્સ એનએસઈ Transport & Logistics 41897 290.20 1.22 14:24
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 16356 745.70 1.22 14:25
બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એનએસઈ ટાયર 5613 2,150.00 1.21 14:26
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 20869 745.50 1.56 14:27
ટેક મહિન્દ્રા બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 10000 1,059.00 1.06 14:29
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 1134667 1.43 0.16 14:30
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 500000 6.00 0.30 14:31
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 13695 810.20 1.11 14:32
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 21927 806.65 1.77 14:33
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 499271 1.44 0.07 14:34
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 14985 797.75 1.20 14:35
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 29350 420.80 1.24 14:36
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2263 7,363.95 1.67 14:37
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 2446 7,360.00 1.80 14:38
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 12438 806.80 1.00 14:39
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3628 7,349.90 2.67 14:40
એચડીએફસી બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 10603 1,461.70 1.55 14:41
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4010 2,769.70 1.11 14:42
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 62613 313.05 1.96 14:43
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 10000 1,000.01 1.00 14:44
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1702 7,335.00 1.25 14:45
હિંદૂસ્તાન યુનિલીવર બીએસઈ પર્સનલ કેર 8559 2,640.00 2.26 14:46
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4343 2,773.15 1.20 14:47
વિનટ્રોન ઇન્ડસટ્રીઝ બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-હાર્ડવેર 500000 1.30 0.07 14:48
એચસીએલ ટેકનોલોજીસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 24765 965.40 2.39 14:49
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 27643 387.00 1.07 14:50
વિનટ્રોન ઇન્ડસટ્રીઝ બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-હાર્ડવેર 475851 1.30 0.06 14:51
જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ એનએસઈ Power - Generation & Distribution 224450 8.05 0.18 14:52
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 30000 387.00 1.16 14:53
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 5842 2,790.00 1.63 14:54
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 15910 745.10 1.19 14:55
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 7594 2,796.95 2.12 14:56
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 30000 387.00 1.16 14:57
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 3579 2,801.80 1.00 14:58
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4552 2,798.70 1.27 14:59
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1670 7,359.20 1.23 15:00
હિંદૂસ્તાન યુનિલીવર એનએસઈ પર્સનલ કેર 6051 2,648.15 1.60 15:01
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 1374 7,353.20 1.01 15:02
ઝી એન્ટરટેનમેન્ટ એન્ટેરપ્રાઈઝેઝ બીએસઈ મિડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ 65153 251.60 1.64 15:03
ડીએલએફ એનએસઈ કન્સટ્રક્શન એન્ડ કોન્ટ્રેકટીંગ-રીયલ એસ્ટેટ 27550 372.10 1.03 15:04
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 6680 1,965.65 1.31 15:05
ક્રેસેડા સોલ્યુસન્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 300000 35.90 1.08 15:06
મન્ગ્લમ ઇંડસ્ટ્& બીએસઈ ફાઈનાન્સ-જનરલ 200000 4.35 0.09 15:07
એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 25930 386.48 1.00 15:08
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 218632 73.55 1.61 15:09
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 216202 1.44 0.03 15:10
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 219008 74.00 1.62 15:11
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 3319 7,332.65 2.43 15:12
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 36490 313.10 1.14 15:13
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ એનએસઈ ટ્રેડિંગ 4028 2,794.00 1.13 15:14
એક્સિસ બેંક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 14836 744.65 1.10 15:15
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 195426 75.20 1.47 15:16
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 134403 74.95 1.01 15:17
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 32297 1,000.01 3.23 15:18
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 200050 0.75 0.02 15:19
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 40306 313.25 1.26 15:20
હિંદૂસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન એનએસઈ રિફાઈનરીઝ 51888 239.00 1.24 15:21
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 200000 1.43 0.03 15:22
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક એનએસઈ Infrastructure - General 21595 803.40 1.73 15:23
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 145613 75.20 1.10 15:24
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 40016 313.10 1.25 15:25
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 4364 7,340.05 3.20 15:26
ઝેન સોફ્ટ સોલ્યુશન્સ એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 24856 1,000.00 2.49 15:27
શ્રી ગ્લોબલ ટ્રેડફિન બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 274049 6.00 0.16 15:28
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ Computers - Software Medium & Small 200000 0.74 0.01 15:29
જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 281835 1.43 0.04 15:40
અરશિયા બીએસઈ Transport & Logistics 774901 14.06 1.09 15:41
એલજી બાલક્રિશ્નન એન્ડ બ્રધર્સ એનએસઈ એન્જિનિયરિંગ 50000 666.90 3.33 15:47


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

સુપરફાસ્ટ બજારસમાચાર