મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ - 52 સપ્તાહના ઉંચા
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  52 સપ્તાહના ઉંચા - તમે અહિં છો
52 સપ્તાહના ઉંચા - બીએસઈ
દિવસ દરમિયાન 52 સપ્તાહની ઉંચી સપાટીએ પહોંચેલા શેરની યાદી માટે જુઓ
કોઈ પણ ગ્રુપ કે ઈન્ડેક્સમાં દિવસ દરમિયાન 52 સપ્તાહની ઉંચી સપાટીએ પહોંચેલા શેરની યાદી માટે જુઓ
બીએસઈ 29 સપ્ટેમ્બર 16:01
કંપનીનું નામ જૂથ આજનો ઉંચો ભાવ આજનો નીચો ભાવ છલ્લો ભાવ
એએઆર કમર્શિયલ કંપની B2 5.00 5.00 5.00
અંશુની કોમર્શિયલ P 3.99 3.99 3.99
દેકરોઉસ રોકાણ એન્ડ ટ્રેડિંગ કંપની XD 14.96 14.96 14.96
આઈએફએલ પ્રમોટર્સ XT 0.80 0.80 0.80
કેડિયા કન્સ્ટ્ર XT 4.89 4.89 4.89
કોસિયન ફાઇનાન્સ XT 2.66 2.66 2.66
મેગા ફિન ઇંડિયા P 8.87 8.87 8.87
પ્રિજ્મ ફાયનાંસ P 19.85 19.85 19.85
આર જે શાહ P 287.70 287.70 287.70
સિધ ઑટોમોબાઈલ્સ XT 12.50 12.50 12.50
સિન્નાર બિડી ઉદ્યોગ P 430.00 430.00 430.00
સ્પીડએજ કોમર્શિયલ્સ P 9.50 9.50 9.50
સૂર્યકૃપા ફાઇનાન્સ XT 5.89 5.89 5.89
વી આર વુડ આર્ટસ P 7.73 7.73 7.73
વર્થ ઈન્વેસ્ટમે Z 14.78 14.08 14.08