મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ >> 52 સપ્તાહના નીચા >> બીએસઈ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  52 સપ્તાહના નીચા - બીએસઈ
52 સપ્તાહના નીચા - બીએસઈ
દિવસ દરમિયાન 52 સપ્તાહની નીચી સપાટીએ પહોંચેલા શેરની યાદી માટે જુઓ
કોઈ પણ ગ્રુપ કે ઈન્ડેક્સમાં દિવસ દરમિયાન 52 સપ્તાહની નીચી સપાટીએ પહોંચેલા શેરની યાદી માટે જુઓ
બીએસઈ 29 સપ્ટેમ્બર 16:01
કંપનીનું નામ જૂથ આજનો ઉંચો ભાવ આજનો નીચો ભાવ છલ્લો ભાવ
B2 5.00 5.00 5.00
P 3.99 3.99 3.99
Arihant Avenues XT 5.11 5.11 5.11
બિરલા શ્લોકા Z 1.53 1.46 1.46
ધ્રુવા કેપિટલ XD 6.75 6.75 6.75
Tobu Enterprise P 7.60 7.60 7.60
કેંકો એંટર XD 0.35 0.35 0.35
XT 4.89 4.89 4.89
P 8.87 8.87 8.87
એનઈપીસી ઇંડિયા Z 0.85 0.82 0.82
P 19.85 19.85 19.85
XD 9.27 9.27 9.27
રૂષભદેવ ટેક Z 0.37 0.37 0.37
શ્રી ગણેશ Z 0.86 0.82 0.82
શ્રેનુજ એન્ડ કંપની Z 0.64 0.58 0.58
સિએલ ફાઇના P 14.95 14.95 14.95
P 9.50 9.50 9.50
સુપન સિન્ટેક XT 1.81 1.81 1.81
P 4.13 4.13 4.13
Z 14.78 14.08 14.08