સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 16/08 (13:54) 615.15 13.35 2.22 19.15m 615.25 13 615.15 570
એક્સિસ બેંક N 16/08 (13:54) 625.95 7.90 1.28 14.59m 625.90 101 625.85 181
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 16/08 (13:54) 335.80 3.35 1.01 25.78m 335.85 1357 335.80 100
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 16/08 (13:54) 1202.80 -7.80 -0.64 4.48m 1202.80 213 1202.55 41
કોટક મહિન્દ્રા બેક N 16/08 (13:54) 1247.05 -45.95 -3.55 4.11m 1247.25 1 1247.05 154
બજાજ ફાઈનાન્સ N 16/08 (13:54) 2858.30 28.10 0.99 1.74m 2858.40 16 2858.30 150
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 16/08 (13:54) 294.05 -0.85 -0.29 16.07m 294.05 5381 294.00 2378
ગેલ ઇન્ડિયા N 16/08 (13:54) 394.50 14.70 3.87 11.46m 394.65 252 394.55 265
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 16/08 (13:54) 1901.30 -40.20 -2.07 2.34m 1901.40 10 1901.30 200
એચડીએફસી બેંક N 16/08 (13:54) 2070.50 -18.60 -0.89 1.91m 2070.55 34 2070.50 539