સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
યસ બેંક N 14/12 (17:00) 180.35 5.65 3.23 79.57m 180.35 68779 0.00 0
પીસી જવેલર N 14/12 (17:00) 83.80 5.25 6.68 97.32m 83.80 116086 0.00 0
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 14/12 (17:00) 1112.20 5.15 0.47 7.22m 1112.20 4425 0.00 0
ઇન્ફોસિસ N 14/12 (17:00) 706.05 8.30 1.19 9.56m 0.00 0 706.05 3258
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 14/12 (17:00) 1904.10 -37.95 -1.95 3.46m 0.00 0 1904.10 962
ભારતી એયરટેલ N 14/12 (17:00) 319.25 16.15 5.33 20.49m 0.00 0 319.25 3478
ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાયનાન્સ N 14/12 (17:00) 792.90 17.20 2.22 7.76m 792.90 11567 0.00 0
મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ N 14/12 (17:00) 166.40 4.70 2.91 35.65m 0.00 0 166.40 165
ઇંડિયન ઓઈલ કોર્પોરેસન N 14/12 (17:00) 141.25 3.85 2.80 39.44m 0.00 0 141.25 22784
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા N 14/12 (17:00) 7662.15 -8.35 -0.11 676.65k 0.00 0 7662.15 577