સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 22/06 (15:58) 1012.50 -19.45 -1.88 16.17m 1012.50 2118 0.00 0
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 22/06 (18:30) 1906.75 47.85 2.57 4.07m 0.00 0 1906.75 172
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 22/06 (15:59) 577.25 22.75 4.10 9.94m 0.00 0 577.25 39606
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 22/06 (15:58) 273.05 4.40 1.64 20.78m 273.05 3275 0.00 0
ટાટા કન્સલટન્સી સર્વિસીસ N 22/06 (15:59) 1809.80 -9.55 -0.52 2.95m 0.00 0 1809.80 292
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 22/06 (15:58) 300.65 2.70 0.91 17.49m 0.00 0 300.65 17749
આઈટીસી N 22/06 (15:59) 265.15 4.30 1.65 16.82m 0.00 0 265.15 217
N 22/06 (15:59) 1299.85 10.05 0.78 3.36m 0.00 0 1299.85 5073
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા N 22/06 (15:59) 908.20 24.60 2.78 4.59m 0.00 0 908.20 1714
એચડીએફસી બેંક N 22/06 (15:59) 2083.35 25.75 1.25 1.96m 0.00 0 2083.35 1384