સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
કોટક મહિન્દ્રા બેક N 22/02 (15:59) 1237.90 -51.25 -3.98 83.86m 0.00 0 1237.90 16664
યસ બેંક N 22/02 (15:59) 222.00 6.85 3.18 51.33m 222.00 37739 0.00 0
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 22/02 (15:59) 1232.35 -14.55 -1.17 8.76m 1232.35 8684 0.00 0
ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાયનાન્સ N 22/02 (15:58) 679.95 -4.00 -0.58 14.49m 679.95 10825 0.00 0
એક્સિસ બેંક N 22/02 (15:58) 702.05 4.85 0.70 9.82m 0.00 0 702.05 36
ભારત 22 ઈટીએફ N 22/02 (15:59) 33.92 0.30 0.89 183.77m 33.92 491974 0.00 0
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા N 22/02 (15:57) 6912.40 110.85 1.63 764.54k 0.00 0 6912.40 81
ટાટા સ્ટીલ N 22/02 (15:59) 502.30 3.45 0.69 10.01m 502.30 139 0.00 0
એચડીએફસી બેંક N 22/02 (15:59) 2091.45 -24.45 -1.16 2.22m 2091.45 1710 0.00 0
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 22/02 (17:00) 1887.40 -4.05 -0.21 2.46m 1887.40 815 0.00 0