સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
ઝોમેટો N 28/07 (16:04) 131.20 -1.70 -1.28 159.79m 0.00 0 131.20 930543
ભારતી એયરટેલ N 28/07 (16:04) 567.90 27.35 5.06 31.93m 0.00 0 567.90 10057
ટાટા સ્ટીલ N 28/07 (16:04) 1365.00 34.35 2.58 12.84m 0.00 0 1365.00 13814
ડો. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીસ N 28/07 (16:04) 4731.75 -111.60 -2.30 3.24m 4731.75 1750 0.00 0
એચડીએફસી બેંક N 28/07 (16:04) 1417.30 -22.45 -1.56 10.34m 1417.30 1563 0.00 0
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 28/07 (16:04) 685.05 7.60 1.12 18.37m 0.00 0 685.05 10426
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 28/07 (16:04) 2037.35 -17.65 -0.86 5.95m 2037.35 572 0.00 0
ટાટા મોટર્સ N 28/07 (16:04) 284.45 -6.95 -2.39 36.14m 0.00 0 284.45 7753
સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડીયા N 28/07 (16:04) 133.85 4.10 3.16 75.59m 0.00 0 133.85 581446
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 28/07 (17:00) 2425.80 -8.15 -0.33 3.99m 2425.80 23585 0.00 0