મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સૌથી અઘિક વધનારા | એનએસઈ | બીએસઈ
સૌથી અધિક ઘટનાર | એનએસઈ | બીએસઈ
વધ્યા અને ઘટયા | એનએસઈ | બીએસઈ
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
નાશ્ડાક (Jul 21) 7820.20 -5.10 -0.07%
ડાઓ જોન્સ (Jul 21) 25058.12 -6.38 -0.03%
FTSE (Jul 20) 7678.79 -5.18 -0.07%
US
ડાઓ જોન્સ (Jul 20) 25058.12 6.38
નાશ્ડાક (Jul 20) 7820.20 5.10
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Jul 20) 22697.88 66.80
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Jul 20) 3297.83 20.25
હેંગસેંગ (Jul 20) 28224.48 213.62
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Jul 20) 10932.11 96.73
કોસ્પી (Jul 20) 2289.19 6.90
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Jul 20) 2829.15 56.60
યુરોપ
FTSE (Jul 20) 7678.79 5.18
CAC (Jul 20) 5398.32 18.75
ડેક્સ (Jul 20) 12561.42 124.87

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

Indian Stock Market >> Sensex >> Nifty >> Stock Prices >> ભારતીય શેર બજાર >> સેન્સેક્સ >> નિફ્ટી >> શેર ભાવ >> શેર ભલામણ >> હોટ સ્ટોક્સ >> શેરબજારમાં રોકાણ

એચડીએફસી બેન્કનો નફો 18.2% વધ્યો

10:49- ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: જાની પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

જાની પરિવારને સલાહ આપી રહ્યા છે. નિવૃત્તીનું આયોજન નોકરીની શરૂઆતથી જ કરવું છે.

10:41- પ્રોપર્ટી ગુરૂ: કેવું છે પૂનાનું પ્રોપર્ટી માર્કેટ 

પૂના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ છે. પૂના એજ્યુકેશન હબ છે. આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પૂના પસંદનું શહેર છે.


Get Adobe Flash player

કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 3 ઓગસ્ટ
29895.00  (0.03%)
ચાંદી - 5 સપ્ટેમ્બર
38430.00  (0.36%)
ક્રુડ ઓઈલ - 20 ઓગસ્ટ
4712.00  (0.28%)
કુદરતી ગેસ - 26 જુલાઈ
190.10  (0.42%)
એલ્યુમિનિયમ - 31 જુલાઈ
140.65  (1.70%)
કોપર - 31 ઓગસ્ટ
420.40  (1.50%)
નિકેલ - 31 જુલાઈ
924.70  (0.15%)
લેડ - 31 જુલાઈ
146.10  (0.17%)
જીંક - 31 જુલાઈ
179.15  (0.06%)

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:30pm

1:00pm

1:30pm

2:00pm

2:30pm

4:00pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

6:00pm

7:00pm

8:00pm

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડ (D) રેન્ક 1
-4.7 3.9 8.5
એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડ (G) રેન્ક 1
-4.7 3.9 8.5
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગ્રોથ ફંડ (D) રેન્ક 1
-1.3 11.2 10.5
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગ્રોથ ફંડ (G) રેન્ક 1
-1.3 11.2 10.5
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગ્રોથ ફંડ -ડીપી (D) રેન્ક 1
-0.5 13.1 12.4
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગ્રોથ ફંડ -ડીપી (G) રેન્ક 1
-0.5 13.1 12.4
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી (D) રેન્ક 1
-5.0 6.0 9.5
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી (G) રેન્ક 1
-5.0 6.0 9.5
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-4.5 7.1 10.6
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-4.5 7.1 10.6
આઇડીએફસી ઈમ્પીરીઅલ ઈક્વિટી પ્લાન એ - (D) રેન્ક 1
-6.0 6.8 11.0
આઇડીએફસી ઈમ્પીરીઅલ ઈક્વિટી પ્લાન એ - (G) રેન્ક 1
-6.0 6.8 11.0
આઇડીએફસી ઇમ્પેરીયલ ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-5.2 8.9 12.9
આઇડીએફસી ઇમ્પેરીયલ ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-5.2 8.9 12.9
ઇન્ડિયાબુલ્સ બ્લુ ચીપ ફંડ - ડીઆઈઆર (D) રેન્ક 1
-1.2 9.3 12.1
ઇન્ડિયાબુલ્સ બ્લુ ચીપ ફંડ - ડીઆઈઆર (G) રેન્ક 1
-1.2 9.3 12.1
Indiabulls Blue Chip Fund - Dir (HD) રેન્ક 1
-1.2 9.3 --
Indiabulls Blue Chip Fund - Dir (MD) રેન્ક 1
-- -9.5 --
Indiabulls Blue Chip Fund - Dir (QD) રેન્ક 1
-1.1 9.4 --
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ટાટા ઇક્વિડીટી પી/ઈ ફંડ (G) રેન્ક 1
-3.2 8.6 15.1
પ્રિન્સિપાલ ઈમર-બ્લ્યુચિપ-ડાઇરેકટ(D) રેન્ક 1
-8.9 6.1 14.2
પ્રિન્સિપાલ ઈમર-બ્લ્યુચિપ-ડાઇરેકટ(G) રેન્ક 1
-8.9 6.1 14.2
પ્રિન્સિપાલ ઈમરજીન્ગ બ્લ્યુચિપ(D) રેન્ક 1
-9.5 4.9 13.0
પ્રિન્સિપાલ ઈમરજીન્ગ બ્લ્યુચિપ(G) રેન્ક 1
-9.5 4.9 13.0
પ્રિન્સીપલ ગ્રોથ ફંડ(D) રેન્ક 1
-11.7 2.6 11.5
પ્રિન્સીપલ ગ્રોથ ફંડ(G) રેન્ક 1
-11.7 2.6 11.5
પ્રિન્સિપાલ ગ્રોથ ફંડ-ડાઇરેકટ(D) રેન્ક 1
-11.2 3.6 12.4
પ્રિન્સિપાલ ગ્રોથ ફંડ-ડાઇરેકટ(G) રેન્ક 1
-11.2 3.6 12.4
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો કોંટ્રા -ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-4.0 14.7 14.7
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો કોંટ્રા -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-4.0 14.7 14.7
Motilal MOSt Focused Midcap 35-DP-D રેન્ક 1
-4.1 7.4 13.4
Motilal MOSt Focused Midcap 35-DP-G રેન્ક 1
-4.1 7.4 13.4
Motilal MOSt Focused Midcap 35-RP-D રેન્ક 1
-4.6 6.4 12.4
Motilal MOSt Focused Midcap 35-RP-G રેન્ક 1
-4.6 6.4 12.4
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

શું "સંજુ" ખલનાયકને નાયક બનાવાની કોશિશ છે?
હા
ના
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા