મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
ડાઓ જોન્સ (May 30) 25383.11 -17.53 -0.07%
નાશ્ડાક (May 30) 9489.87 120.88 1.29%
FTSE (May 29) 6076.60 -142.19 -2.29%
US
ડાઓ જોન્સ (May 29) 25383.11 17.53
નાશ્ડાક (May 29) 9489.87 120.88
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (May 29) 21877.89 38.42
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (May 29) 2510.75 4.49
હેંગસેંગ (May 29) 22961.47 171.29
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (May 29) 10942.16 2.03
કોસ્પી (May 29) 2029.60 1.06
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (May 29) 2852.35 6.13
યુરોપ
FTSE (May 29) 6076.60 142.19
CAC (May 29) 4695.44 75.95
ડેક્સ (May 29) 11586.85 194.28

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

Indian Stock Market >> Sensex >> Nifty >> Stock Prices >> ભારતીય શેર બજાર >> સેન્સેક્સ >> નિફ્ટી >> શેર ભાવ >> શેર ભલામણ >> હોટ સ્ટોક્સ >> શેરબજારમાં રોકાણ

Modi 2.0: 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં ભજવશે મોટી ભૂમિકા - પીએમ મોદી

11:40- વિશ્વના કોરોના અંધાધૂંધીની વચ્ચે અમેરિકાએ ડબ્લ્યુએચઓ સાથે તોડ્યા સંબંધ 

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું છે કે અમેરિકા ડબ્લ્યુએચઓની સાથે તમામ સંબંધો સમાપ્ત કરશે.

11:04- શેર બજાર માટે સારા સમાચાર, લૉન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ ટેક્સ સહિત બીજા મોર્ચે પર રાહતની અપેક્ષા! 

લૉન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ ટેક્સ સહિત બીજા મોર્ચે પર રાહતની અપેક્ષા ફરી જાગી ગઇ છે.


કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 5 જૂન
46654.00  (0.54%)
ચાંદી - 3 જુલાઈ
50118.00  (3.21%)
ક્રુડ ઓઈલ - 19 જૂન
2564.00  (0.70%)
કુદરતી ગેસ - 25 જૂન
135.90  (2.86%)
એલ્યુમિનિયમ - 30 જૂન
131.70  (0.23%)
કોપર - 30 જૂન
416.20  (0.11%)
નિકેલ - 30 જૂન
940.40  (1.09%)
લેડ - 30 જૂન
133.10  (0.60%)
જીંક - 30 જૂન
159.00  (0.66%)

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:30pm

1:00pm

1:30pm

2:00pm

2:30pm

4:00pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

6:00pm

7:00pm

8:00pm

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) રેન્ક 1
-16.1 -11.6 2.5
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 1
-16.1 -11.6 2.5
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
-15.8 -11.1 3.1
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
-15.8 -11.1 3.1
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-20.3 -12.1 -0.7
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-20.3 -12.1 -0.7
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) રેન્ક 1
-20.6 -12.8 -1.5
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 1
-20.6 -12.8 -1.5
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (B) રેન્ક 1
-13.1 -11.8 3.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) રેન્ક 1
-13.1 -11.8 3.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
-13.1 -11.8 3.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
-12.6 -10.7 4.2
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-12.6 -10.7 4.2
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-12.6 -10.7 4.2
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) રેન્ક 1
-14.3 -8.1 7.0
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
-14.3 -8.1 7.0
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
-22.2 -16.0 10.5
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
-13.8 -7.0 8.4
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) રેન્ક 1
-8.8 -7.8 0.9
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) રેન્ક 1
-8.8 -7.8 0.9
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-8.4 -6.9 1.9
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-8.4 -6.9 1.9
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) રેન્ક 1
-13.1 -8.0 4.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) રેન્ક 1
-13.1 -8.0 4.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-12.4 -6.8 5.4
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-12.4 -6.8 5.4
JM Equity Fund (AD) રેન્ક 1
-21.8 -21.0 -3.4
JM Equity Fund (HD) રેન્ક 1
-8.8 -7.8 1.0
JM Equity Fund (MD) રેન્ક 1
-8.8 -7.8 1.8
JM Equity Fund (QD) રેન્ક 1
-8.8 -7.8 1.7
JM Equity Fund -Direct (AD) રેન્ક 1
-8.4 -6.9 1.9
JM Equity Fund -Direct (HD) રેન્ક 1
-8.4 -6.9 1.9
JM Equity Fund -Direct (MD) રેન્ક 1
-8.4 -6.9 1.8
JM Equity Fund -Direct (QD) રેન્ક 1
-8.4 -6.9 1.9
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) રેન્ક 1
-15.3 -9.5 4.7
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) રેન્ક 1
-15.3 -9.5 4.7
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
-21.8 -16.2 6.0
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
-15.0 -8.8 5.7
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-11.2 -5.8 4.1
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-11.2 -5.8 4.1
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) રેન્ક 1
-11.7 -6.8 2.8
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક 1
-11.7 -6.8 2.8
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) રેન્ક 1
-12.7 -12.9 3.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 1
-12.7 -12.9 3.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-12.3 -12.1 4.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
-12.3 -12.1 4.0
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (G) રેન્ક 1
-11.3 -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (G) રેન્ક 1
-11.8 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ
MUTUAL FUND - SIP CORNER

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

લૉકડાઉનના ચોથા ચરણમાં શું રેડ ઝોનમાં આર્થિક ગતિવિધિઓને છૂટ આપવી સાચો નિર્ણય છે?
હા
ના
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા