મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
ડેક્સ (Jul 28) 15540.22 21.09 0.14%
CAC (Jul 28) 6567.61 35.69 0.55%
FTSE (Jul 28) 7010.69 14.61 0.21%
US
ડાઓ જોન્સ (Jul 27) 35058.52 85.79
નાશ્ડાક (Jul 27) 14660.58 180.13
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Jul 28) 27581.66 388.56
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Jul 28) 3135.82 2.99
હેંગસેંગ (Jul 28) 25473.88 387.45
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Jul 28) 17135.22 134.65
કોસ્પી (Jul 28) 3236.86 4.33
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Jul 28) 3361.59 19.59
યુરોપ
FTSE (Jul 28) 7010.69 14.61
CAC (Jul 28) 6567.61 35.69
ડેક્સ (Jul 28) 15540.22 21.09

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

5 small-cap equity funds જેમણે માર્ચ 2020 થી આપ્યુ 190-340% નું રિટર્ન

09:26- Market live: દિવસના નીચા સ્તર પર બજાર, Nifty 15650ની આસપાસ, ફાઇનેન્શિયલ શેર લપસી ગયા 

દિવસના ઊપરી સ્તરોથી સેન્સેક્સે 266 અંકો સુધીના ગોથા લગાવ્યા છે, જ્યારે નિફ્ટીએ 74 અંકો સુધી ગોથા લગાવ્યા છે.

11:07- Rolex Rings IPO: આજે ખુલ્લો ઇશ્યૂ, જાણો શું તમારે તેમાં રોકાણ કરવું જોઈએ? 

Rolex Ringsના આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 880-900 રૂપિયા છે અને આ ઇશ્યૂ 30 જુલાઈ બંધ થશે.


કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 5 ઓગસ્ટ
47570.00  (0.01%)
ચાંદી - 3 સપ્ટેમ્બર
66121.00  (0.10%)
ક્રુડ ઓઈલ - 19 ઓગસ્ટ
5363.00  (0.54%)
કુદરતી ગેસ - 26 ઓગસ્ટ
287.80  (2.34%)
એલ્યુમિનિયમ - 30 જુલાઈ
198.45  (0.23%)
કોપર - 30 જુલાઈ
763.80  (0.52%)
નિકેલ - 30 જુલાઈ
1498.30  (0.55%)
લેડ - 30 જુલાઈ
177.10  (0.54%)
જીંક - 30 જુલાઈ
250.00  (0.12%)

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:30pm

1:00pm

1:30pm

2:00pm

2:30pm

4:00pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

6:00pm

7:00pm

8:00pm

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) રેન્ક 1
19.6 65.0 18.0
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 1
19.6 65.0 18.0
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
20.0 66.2 18.7
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
20.0 66.2 18.7
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
17.5 50.2 13.1
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
17.5 50.2 13.1
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) રેન્ક 1
17.0 49.0 12.2
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 1
17.0 49.0 12.2
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (B) રેન્ક 1
19.5 49.2 16.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) રેન્ક 1
19.5 49.2 16.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
19.5 49.2 16.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
20.3 51.1 17.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
20.3 51.1 17.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
20.3 51.1 17.6
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) રેન્ક 1
12.8 40.7 14.1
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
12.8 40.7 14.1
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
13.5 42.4 15.6
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
13.5 42.4 15.6
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) રેન્ક 1
11.5 29.6 10.9
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) રેન્ક 1
11.5 29.6 10.9
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
12.1 31.1 12.0
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
12.1 31.1 12.0
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) રેન્ક 1
14.8 44.2 16.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) રેન્ક 1
14.8 44.2 16.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
15.6 46.5 17.7
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
15.6 46.5 17.7
JM Equity Fund (AD) રેન્ક 1
11.5 29.6 5.3
JM Equity Fund (HD) રેન્ક 1
11.5 29.6 10.8
JM Equity Fund (MD) રેન્ક 1
11.5 29.6 9.5
JM Equity Fund (QD) રેન્ક 1
11.5 29.6 10.8
JM Equity Fund -Direct (AD) રેન્ક 1
12.1 31.1 12.0
JM Equity Fund -Direct (HD) રેન્ક 1
12.1 31.1 12.0
JM Equity Fund -Direct (MD) રેન્ક 1
12.1 31.1 11.9
JM Equity Fund -Direct (QD) રેન્ક 1
12.1 31.1 12.0
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) રેન્ક 1
17.0 53.6 14.5
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) રેન્ક 1
17.0 53.6 14.5
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
17.6 55.0 15.5
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
17.6 55.0 15.5
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
30.4 70.5 20.2
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
30.4 70.5 20.2
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) રેન્ક 1
29.7 68.6 18.9
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક 1
29.7 68.6 18.9
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) રેન્ક 1
20.8 56.5 19.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 1
20.8 56.5 19.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
21.5 58.3 20.5
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
21.5 58.3 20.5
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (G) રેન્ક 1
20.8 53.1 --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (G) રેન્ક 1
20.0 51.2 --
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

કૃષિ કાનૂનોની સામે ખેડૂતોના વિરોધ-પ્રદર્શનને શું તમે યોગ્ય માનો છો?
હા
ના
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

માર્કેટ લાઇવ (લેડીઝ કલ્બ)