મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સૌથી અઘિક વધનારા | એનએસઈ | બીએસઈ
સૌથી અધિક ઘટનાર | એનએસઈ | બીએસઈ
વધ્યા અને ઘટયા | એનએસઈ | બીએસઈ
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
ડાઓ જોન્સ (May 25) 25585.69 95.22 0.37%
નાશ્ડાક (May 25) 7637.01 8.73 0.11%
FTSE (May 24) 7277.73 46.69 0.65%
US
ડાઓ જોન્સ (May 24) 25585.69 95.22
નાશ્ડાક (May 24) 7637.01 8.73
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (May 24) 21117.22 33.92
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (May 24) 3169.89 9.17
હેંગસેંગ (May 24) 27353.93 86.80
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (May 24) 10328.28 19.91
કોસ્પી (May 24) 2045.31 14.28
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (May 24) 2852.99 0.47
યુરોપ
FTSE (May 24) 7277.73 46.69
CAC (May 24) 5316.51 35.14
ડેક્સ (May 24) 12011.04 58.63

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

Indian Stock Market >> Sensex >> Nifty >> Stock Prices >> ભારતીય શેર બજાર >> સેન્સેક્સ >> નિફ્ટી >> શેર ભાવ >> શેર ભલામણ >> હોટ સ્ટોક્સ >> શેરબજારમાં રોકાણ

નવી સરકાર પાસે પ્રોપર્ટી માર્કેટની અપેક્ષા

12:32- પ્રોપર્ટી બજાર: હરિ આઇકનનો સેમ્પલ ફ્લેટ 

નાનાચિલોડા ઉ.ગુજરાતને જોડતો વિસ્તાર છે. ઉ.ગુજરાત અને રાજસ્થાનની કનેક્ટિવિટી છે.

11:13- મોદી-શાહની જોડીએ દરેક મેદાન જીત્યું 

મોદી અને અમિત શાહની જોડીએ કોઈ પણ ચૂંટણીને હળવાશથી લીધી નથી.


Get Adobe Flash player

કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 5 જૂન
31530.00  (0.43%)
ચાંદી - 5 જુલાઈ
36384.00  (0.74%)
ક્રુડ ઓઈલ - 19 જૂન
4071.00  (0.87%)
કુદરતી ગેસ - 28 મે
180.30  (0.11%)
એલ્યુમિનિયમ - 31 મે
145.65  (0.03%)
કોપર - 28 જૂન
415.45  (0.00%)
નિકેલ - 31 મે
862.80  (3.98%)
લેડ - 31 મે
126.40  (0.40%)
જીંક - 31 મે
213.95  (1.52%)

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:30pm

1:00pm

1:30pm

2:00pm

2:30pm

4:00pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

6:00pm

7:00pm

8:00pm

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ઍચડીઍફસી ઈક્વિટી ફંડ (ડી) રેન્ક 1
-1.0 0.8 17.8
ઍચડીઍફસી ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
10.6 12.7 17.5
એચડીએફસી ઈક્વિટી ફંડ-ડાઈરેકટ (D) રેન્ક 1
-- 2.4 18.8
એચડીએફસી ઈક્વિટી ફંડ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 1
11.0 13.6 18.5
રિલાયન્સ ઈક્વિટી ઓપીપીઓઆર-ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
7.2 10.3 15.3
રિલાયન્સ ઈક્વિટી ઓપીપીઓઆર-ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
-0.4 2.5 20.5
રિલાયન્સ ઈક્વિટી ઓપીપીઓઆર-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
7.2 10.3 15.3
રિલાયન્સ ઇક્વિટી ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -આરપી (B) રેન્ક 1
6.9 9.6 14.4
રિલાયન્સ ઇક્વિટી ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -આરપી (D) રેન્ક 1
-2.8 -0.3 14.6
રિલાયન્સ ઇક્વિટી ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -આરપી (G) રેન્ક 1
6.9 9.6 14.4
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (B) રેન્ક 1
9.8 9.2 16.2
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) રેન્ક 1
9.8 9.2 16.2
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
9.8 9.2 16.2
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
10.2 9.9 17.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
10.2 9.9 17.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
10.2 9.9 17.0
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ઍચડીઍફસી ટોપ 200 ફંડ (ડી) રેન્ક 1
-2.7 1.4 17.3
ઍચડીઍફસી ટોપ 200 ફંડ (જી) રેન્ક 1
10.5 15.1 17.3
એચડીએફસી ટોપ ૨૦૦ ફંડ ડાઈરેક (D) રેન્ક 1
-1.7 2.8 18.2
એચડીએફસી ટોપ ૨૦૦ ફંડ ડાઈરેક (G) રેન્ક 1
10.8 15.9 18.1
માઇરા ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
3.8 7.2 18.4
માઇરા ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
9.3 12.9 18.4
માઇરા ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ-આરપી (D) રેન્ક 1
-0.8 2.0 18.5
માઇરા ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ-આરપી (G) રેન્ક 1
8.7 11.8 17.4
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ -ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
9.2 14.1 18.8
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ -ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
4.5 4.4 20.8
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
9.2 14.1 18.8
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ ફંડ-આરપી (B) રેન્ક 1
8.7 13.0 17.5
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ ફંડ-આરપી (D) રેન્ક 1
2.6 0.8 20.0
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ ફંડ-આરપી (G) રેન્ક 1
8.7 13.0 17.5
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ(D) રેન્ક 1
9.7 6.5 17.3
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ(G) રેન્ક 1
9.7 6.5 17.3
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
10.9 8.1 18.5
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
10.9 8.1 18.8
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ
MUTUAL FUND - SIP CORNER

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

શું ચૂંટણી આયોગના એક્શન પછી નેતાઓના ભાષણ પર અસર દેખાશે?
હા
ના
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા