મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
નિક્કેઈ 225 (Sep 17) 30484.66 161.32 0.53%
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Sep 17) 3067.30 2.76 0.09%
હેંગસેંગ (Sep 17) 24811.99 144.14 0.58%
US
ડાઓ જોન્સ (Sep 16) 34751.32 63.07
નાશ્ડાક (Sep 16) 15181.92 20.39
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Sep 17) 30484.66 161.32
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Sep 17) 3067.30 2.76
હેંગસેંગ (Sep 17) 24811.99 144.14
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Sep 17) 17397.11 118.41
કોસ્પી (Sep 17) 3134.62 4.53
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Sep 17) 3600.07 7.02
યુરોપ
FTSE (Sep 16) 7027.48 10.99
CAC (Sep 16) 6622.59 38.97
ડેક્સ (Sep 16) 15651.75 35.75

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

નાણામંત્રીની જાહેરાત, સરકારે બેડ બેન્કના માટે 31600 કરોડ રૂપિયાની ગેરંટી મંજૂર કરી

06:33- આવતી કાલે લખનઉમાં GST કાઉન્સિલની મહત્વની બેઠક, GST વળતર અને સેસ ચાલુ રાખવા પર થશે ચર્ચા 

ગઈ કાલે આ બેઠકમાં પેટ્રોલ, ડીઝલને GSTમાં લાવવા પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.


કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 5 ઓક્ટોબર
46064.00  (0.03%)
ચાંદી - 3 ડિસેમ્બર
61245.00  (0.28%)
ક્રુડ ઓઈલ - 20 સપ્ટેમ્બર
5325.00  (0.49%)
કુદરતી ગેસ - 27 સપ્ટેમ્બર
389.60  (0.03%)
એલ્યુમિનિયમ - 30 સપ્ટેમ્બર
228.10  (0.09%)
કોપર - 30 સપ્ટેમ્બર
726.40  (0.63%)
નિકેલ - 30 સપ્ટેમ્બર
1472.00  (0.12%)
લેડ - 30 સપ્ટેમ્બર
187.45  (0.11%)
જીંક - 30 સપ્ટેમ્બર
255.40  (0.37%)

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:30pm

1:00pm

1:30pm

2:00pm

2:30pm

4:00pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

6:00pm

7:00pm

8:00pm

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) રેન્ક 1
24.0 66.9 21.8
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 1
24.0 66.9 21.8
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
24.5 68.1 22.6
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
24.5 68.1 22.6
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
20.9 64.5 18.4
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
20.9 64.5 18.4
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) રેન્ક 1
20.5 63.2 17.4
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 1
20.5 63.2 17.4
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (B) રેન્ક 1
24.3 55.6 20.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) રેન્ક 1
24.3 55.6 20.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
24.3 55.6 20.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
25.1 57.7 22.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
25.1 57.7 22.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
25.1 57.7 22.0
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) રેન્ક 1
19.9 50.3 19.0
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
19.9 50.3 19.0
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
20.7 52.1 20.4
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
20.7 52.1 20.4
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) રેન્ક 1
16.9 37.8 13.7
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) રેન્ક 1
16.9 37.8 13.7
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
17.6 39.3 14.9
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
17.6 39.3 14.9
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) રેન્ક 1
19.6 51.8 20.0
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) રેન્ક 1
19.6 51.8 20.0
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
20.6 54.1 21.7
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
20.6 54.1 21.7
JM Equity Fund (AD) રેન્ક 1
16.9 37.8 7.6
JM Equity Fund (HD) રેન્ક 1
16.9 37.8 13.7
JM Equity Fund (MD) રેન્ક 1
16.9 37.8 12.2
JM Equity Fund (QD) રેન્ક 1
16.9 37.8 13.7
JM Equity Fund -Direct (AD) રેન્ક 1
17.6 39.3 14.9
JM Equity Fund -Direct (HD) રેન્ક 1
17.6 39.3 14.9
JM Equity Fund -Direct (MD) રેન્ક 1
17.6 39.3 14.8
JM Equity Fund -Direct (QD) રેન્ક 1
17.6 39.3 14.9
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) રેન્ક 1
22.7 61.3 19.2
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) રેન્ક 1
22.7 61.3 19.2
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
23.2 62.7 20.2
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
23.2 62.7 20.2
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
30.4 67.4 25.3
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
30.4 67.4 25.3
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) રેન્ક 1
29.8 65.7 23.9
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક 1
29.8 65.7 23.9
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) રેન્ક 1
22.0 58.9 22.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 1
22.0 58.9 22.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
22.8 60.9 23.3
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
22.8 60.9 23.3
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (G) રેન્ક 1
25.2 50.1 --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (G) રેન્ક 1
24.4 48.2 --
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

કૃષિ કાનૂનોની સામે ખેડૂતોના વિરોધ-પ્રદર્શનને શું તમે યોગ્ય માનો છો?
હા
ના
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

માર્કેટ મુર્હુત